Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes.

Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes.

 

Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes.

Mae yna lyfrau sydd wedi newid cwrs hanes ac sydd wedi dylanwadu ar genedlaethau cyfan o ddarllenwyr. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes, gan archwilio eu heffaith ar ddiwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth.

 1. Y Beibl                                                                                                                                                                                        Y Beibl yw’r llyfr mwyaf dylanwadol erioed, ac mae wedi llunio diwylliant y Gorllewin a dylanwadu ar grefydd, llenyddiaeth a chelf ers canrifoedd. Mae dysgeidiaeth feiblaidd wedi dylanwadu ar gyfreithiau, gwleidyddiaeth, a moesau, ac maent hefyd wedi ysbrydoli mudiadau cymdeithasol fel y mudiad diddymwyr.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 2. Y Koran                                                                                                                                                                                       Y Quran yw testun sanctaidd Islam ac mae wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i filiynau o gredinwyr ledled y byd. Dylanwadodd ar ddiwylliant, llenyddiaeth a chelf Islamaidd, ac fe'i defnyddiwyd hefyd fel canllaw moesol a moesegol.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 3. Y Gomedi Ddwyfol                                                                                                                                                            Wedi'i ysgrifennu gan Dante Alighieri, mae The Divine Comedy yn cael ei ystyried yn un o'r cerddi mwyaf mewn llenyddiaeth Eidalaidd ac mae wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i lawer o artistiaid ac awduron. Mae’n disgrifio taith trwy uffern, purdan a pharadwys, ac yn archwilio themâu crefydd, gwleidyddiaeth a moesoldeb.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 4. Ymdrechion                                                                                                                                                                                   Mae Traethodau Michel de Montaigne wedi dylanwadu ar athroniaeth, llenyddiaeth a diwylliant Ewropeaidd. Mae’r llyfr yn archwilio themâu fel y natur ddynol, gwleidyddiaeth, crefydd a moesoldeb, ac mae wedi ysbrydoli awduron fel Shakespeare a Bacon.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 5. Y Tadau Eglwysig                                                                                                                                                                  Roedd y Tadau Eglwysig yn grŵp o ddiwinyddion Cristnogol a ddylanwadodd ar athrawiaeth a diwinyddiaeth Gristnogol am ganrifoedd. Mae eu hysgrifau wedi ysbrydoli cenedlaethau o gredinwyr ac wedi llunio diwinyddiaeth Gristnogol.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 6. Y brifddinas                                                                                                                                                                                       Wedi'i ysgrifennu gan Karl Marx, mae Capital wedi dylanwadu ar wleidyddiaeth ac athroniaeth ledled y byd. Mae’r llyfr yn archwilio themâu brwydr dosbarth a chyfalafiaeth, ac mae wedi ysbrydoli mudiadau sosialaidd a chomiwnyddol.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 7. Tarddiad Rhywogaethau                                                                                                                                                              Newidiodd Origin of Species Charles Darwin y ffordd yr ydym yn deall esblygiad a dylanwadodd ar fioleg a gwyddoniaeth. Mae'r llyfr yn archwilio theori esblygiad, sydd bellach yn cael ei dderbyn yn eang gan y gymuned wyddonol.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 8. Teithiau Gulliver                                                                                                                                                         Mae Gulliver's Travels gan Jonathan Swift yn stori ddychanol sydd wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant. Mae’r llyfr yn archwilio themâu gwleidyddiaeth, cymdeithas a moesoldeb, ac wedi ysbrydoli awduron fel Mark Twain.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 9. Le Prince                                                                                                                                                                                    Dylanwadodd The Prince gan Niccolò Machiavelli ar wleidyddiaeth ac athroniaeth. Mae'r llyfr yn archwilio themâu gwleidyddiaeth a moesol, ac fe'i defnyddiwyd fel canllaw i reolwyr ers canrifoedd.
  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY

   

 10. Les Misérables                                                                                                                                                                               Nofel glasurol sydd wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant yw Les Miserables gan Victor Hugo. Mae’r llyfr yn archwilio themâu tlodi, anghyfiawnder cymdeithasol, ac adbrynu, ac mae wedi ysbrydoli addasiadau ffilm, sioeau cerdd, a gweithiau llenyddol eraill.

  Les 20 livres les plus influents de l’Histoire. TELES RELAY
  Yr 20 llyfr mwyaf dylanwadol mewn hanes. TELES RELAY
 1. Don Quixote                                                                                                                                                                      Ystyrir Don Quixote gan Miguel de Cervantes yn un o nofelau mwyaf llenyddiaeth Sbaeneg ac mae wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant. Mae’r llyfr yn archwilio themâu delfrydiaeth, gwallgofrwydd, ac anrhydedd, ac mae wedi ysbrydoli addasiadau ffilm a gweithiau llenyddol.
 2. Y Weriniaeth                                                                                                                                                                                      Ystyrir Gweriniaeth Plato yn un o'r deialogau athronyddol mwyaf erioed ac mae wedi dylanwadu ar athroniaeth a gwleidyddiaeth. Mae’r llyfr yn archwilio themâu cyfiawnder, moesoldeb a gwleidyddiaeth, ac roedd yn ysbrydoliaeth i feddylwyr fel Rousseau a Marx.
 3. Rhyfel a heddwch                                                                                                                                                                            Ystyrir Rhyfel a Heddwch gan Leo Tolstoy yn un o'r nofelau mwyaf erioed ac mae wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant. Mae’r llyfr yn archwilio themâu rhyfel, heddwch a chariad, ac mae wedi ysbrydoli addasiadau ffilm a gweithiau llenyddol.
 4. Maniffesto'r Blaid Gomiwnyddol                                                                                                                                           Mae'r Maniffesto Comiwnyddol gan Karl Marx a Friedrich Engels wedi dylanwadu ar wleidyddiaeth ac athroniaeth ledled y byd. Mae'r llyfr yn archwilio themâu sosialaeth a chomiwnyddiaeth, ac mae wedi ysbrydoli mudiadau gwleidyddol a chymdeithasol.
 5. Ulysses                                                                                                                                                                                               Ystyrir Ulysses gan James Joyce yn un o'r nofelau mwyaf erioed ac mae wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant. Mae’r llyfr yn archwilio themâu bywyd, marwolaeth ac ymwybyddiaeth, ac mae wedi ysbrydoli gweithiau llenyddol ac addasiadau ffilm.
 6. Y chwedlau                                                                                                                                                                                         Mae Chwedlau Jean de La Fontaine wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant Ffrainc. Mae’r llyfr yn archwilio themâu moesoldeb a gwleidyddiaeth, ac mae wedi cael ei ddefnyddio fel canllaw moesol i ddarllenwyr ifanc.
 7. Caniad Roland                                                                                                                                                                    Cerdd epig Ffrengig sydd wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant yw Le Chant de Roland. Mae’r llyfr yn archwilio themâu crefydd, gwleidyddiaeth, a moesoldeb, ac mae wedi ysbrydoli gweithiau llenyddol ac addasiadau ffilm.
 8. Y Mil ac Un Nosweithiau                                                                                                                                                                   Mae The Arabian Nights yn gasgliad o chwedlau dwyreiniol sydd wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant. Mae’r llyfr yn archwilio themâu cariad, rhyfel, ac antur, ac mae wedi ysbrydoli gweithiau llenyddol ac addasiadau ffilm.
 9. Llyfr y Meirw                                                                                                                                                                         Mae Llyfr y Meirw yn destun angladdol Eifftaidd a ddylanwadodd ar grefydd a diwylliant. Mae'r llyfr yn archwilio themâu bywyd ar ôl marwolaeth, crefydd, a moesoldeb, ac mae wedi ysbrydoli arferion crefyddol a gweithiau llenyddol.
 10. Y Tao Te Ching                                                                                                                                                                          Mae Tao Te Ching gan Lao Tzu yn cael ei ystyried yn un o'r testunau mwyaf yn athroniaeth Tsieineaidd ac mae wedi dylanwadu ar athroniaeth, crefydd a diwylliant. Mae'r llyfr yn archwilio themâu Tao (y ffordd) ac Yi (gweithredu iawn), ac mae wedi bod yn ysbrydoliaeth i feddylwyr fel Confucius a Zhuangzi.

I gloi, mae’r 20 llyfr hyn wedi dylanwadu ar ddiwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth ar hyd y canrifoedd. Maent wedi ysbrydoli mudiadau crefyddol, gwleidyddol a chymdeithasol, ac wedi llunio’r ffordd yr ydym yn deall y byd o’n cwmpas. Er bod pob un o’r llyfrau hyn yn unigryw, maent i gyd yn rhannu’r gallu i ysbrydoli a dylanwadu ar genedlaethau o ddarllenwyr y dyfodol. P’un a ydych yn hoff o lenyddiaeth, athroniaeth neu hanes, fe welwch syniadau a themâu yn y llyfrau hyn sy’n parhau i’ch ysbrydoli a’ch cyfareddu.

10 awgrym ar gyfer arbed arian bob dydd.