Y 10 siwt briodas harddaf o amgylch y byd

Y 10 siwt briodas harddaf o amgylch y byd

 

Y 10 siwt briodas harddaf o amgylch y byd

Mae priodas yn ddigwyddiad pwysig ym mywydau llawer o bobl, sy'n cael ei ddathlu mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Un o elfennau allweddol y briodas yw'r dewis o wisgoedd, sy'n aml yn adlewyrchu diwylliant a thraddodiadau'r rhanbarth neu'r wlad y mae'r briodferch a'r priodfab yn dod ohoni. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i archwilio 10 o'r gwisgoedd priodas mwyaf chwaethus o wahanol ddiwylliannau ledled y byd.

1. Y sari yn India

Mae'r sari yn wisg draddodiadol a wisgir gan ferched yn India mewn priodasau a seremonïau pwysig eraill. Mae'n cynnwys darn o frethyn tua chwe metr o hyd, sy'n cael ei orchuddio â'r corff mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y rhanbarth. Mae sarees priodas yn aml wedi'u haddurno â brodwaith, gleinwaith a secwinau, ac maent yn dod mewn amrywiaeth o liwiau llachar a bywiog.

Le sari en Inde TELES RELAY
Y sari yn India Gwisgoedd TELES RELAY

2. Hanbok yn Ne Korea

Gwisg Corea draddodiadol yw'r hanbok a wisgir mewn priodasau, gwyliau a digwyddiadau pwysig eraill. Mae'n cynnwys top rhydd a sgert hir, yn aml mewn lliwiau llachar fel coch neu las tywyll. Mae patrymau blodau a brodwaith hefyd yn gyffredin ar hanboks priodas.

Le hanbok en Corée du Sud TELES RELAY
Gwisgoedd Hanbok yn Ne Korea TELES RELAY

3. Dashiki yng Ngorllewin Affrica

Tiwnig rhydd sy'n tarddu o Orllewin Affrica yw'r dashiki, a wisgir yn aml mewn priodasau a dathliadau pwysig eraill. Fe'i nodweddir gan batrymau geometrig bywiog, yn aml mewn lliwiau fel melyn, oren a gwyrdd.

Le dashiki en Afrique de l'Ouest TELES RELAY
Dashiki yng Ngorllewin Affrica TELES RELAY

4. Y Cilt yn Ysgotland

Mae'r cilt yn ddilledyn Albanaidd traddodiadol, a wisgir yn aml gan ddynion mewn priodasau. Mae'n cynnwys sgert wlân blethedig, wedi'i gwisgo ag cardigan, crys a siaced sy'n cyfateb. Yn aml, mae ciltiau priodas yn cael eu haddurno â thartan sy'n benodol i'r teulu neu'r rhanbarth.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Y Cilt yn yr Alban Gwisgoedd TELES RELAY

5. Qipao yn Tsieina

Mae'r qipao yn ffrog Tsieineaidd draddodiadol, a wisgir yn aml mewn priodasau ac achlysuron arbennig eraill. Mae'n cynnwys toriad wedi'i ffitio a neckline uchel, gyda dyluniadau brodio cywrain ar y ffrog. Mae qipaos priodas yn aml yn wyn neu'n goch llachar, a ystyrir yn lliwiau priodas lwcus.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Qipao yn Tsieina Gwisgoedd ELES RELAY

6. Y thobe yn Saudi Arabia

Mae'r thobe yn wisg hir draddodiadol a wisgir gan ddynion yn Saudi Arabia, yn aml mewn priodasau a digwyddiadau ffurfiol eraill. Mae'n cynnwys ffit llac a llewys hir, gyda chynlluniau brodio cywrain ar y ffrog. Mae tobiaid priodas yn aml yn cael eu haddurno â gleiniau a secwinau i gael golwg fwy Nadoligaidd.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Y thobe yn Saudi Arabia TELES RELAY

7. Y kimono yn Japan

Mae'r kimono yn wisg Japaneaidd draddodiadol, a wisgir yn aml mewn priodasau a digwyddiadau ffurfiol eraill. Mae'n cynnwys brethyn wedi'i orchuddio â'r corff, wedi'i ddal yn ei le gyda sash a elwir yn obi. Mae cimonos priodas yn aml yn cael eu haddurno â dyluniadau cain, fel blodau ceirios neu graeniau, ac maent yn dod mewn amrywiaeth o liwiau.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Y kimono yn Japan TELES RELAY

8. Huipil yn Mexico

Mae'r huipil yn ddilledyn traddodiadol a wisgir gan ferched ym Mecsico, yn aml mewn priodasau a dathliadau pwysig eraill. Mae'n cynnwys lliain hirsgwar wedi'i orchuddio â'r corff, gydag agoriadau ar gyfer y pen a'r breichiau. Yn aml mae tlysau priodas wedi'u brodio â chynlluniau blodau a geometrig cywrain.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Huipil ym Mecsico TELES RELAY

9. Y kaftan yng Ngogledd Affrica a'r Dwyrain Canol

Mae'r kaftan yn ffrog hir, llac a wisgir gan ferched yng Ngogledd Affrica a'r Dwyrain Canol mewn priodasau ac eraill événements ffurfiol. Mae'n cynnwys ffit hylif a llewys hir, gyda phatrymau wedi'u brodio ac addurniadau cywrain. Mae kaftans priodas yn aml yn cael eu haddurno â gleiniau, secwinau ac addurniadau eraill i gael golwg fwy Nadoligaidd.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Y kaftan yng Ngogledd Affrica a'r Dwyrain Canol TELES RELAY

10. Siwt briodas Bafaria yn yr Almaen

Mae siwt y priodfab Bafaria yn ddilledyn traddodiadol a wisgir gan ddynion yn Bafaria, yr Almaen mewn priodasau a digwyddiadau Nadoligaidd eraill. Mae'n cynnwys siaced ledr neu felfed, crys gwyn, trowsus gwlân ac esgidiau lledr. Mae siwtiau priodfab Bafaria yn aml yn cael eu haddurno â botymau corn, brodwaith ac addurniadau eraill.

Les 10 plus Beaux Costumes de Mariage a Travers le Monde TELES RELAY
Siwt y priodfab Bafaria yn yr Almaen TELES RELAY

Casgliad

Mae priodasau yn achlysuron arbennig sy'n aml yn adlewyrchu diwylliant a thraddodiadau'r briodferch a'r priodfab a'u teuluoedd. Mae'r dewis o wisg yn rhan bwysig o'r dathliad, a all amrywio'n fawr yn dibynnu ar y rhanbarth a'r wlad. Mae'r 10 siwt briodas gain yr ydym wedi'u cynnwys yn yr erthygl hon yn dyst i amrywiaeth a harddwch gwisgoedd traddodiadol ledled y byd.

Tabl cynnwys

 • Cyflwyniad
 • Y sari yn India
 • Hanbok yn Ne Korea
 • Dashiki yng Ngorllewin Affrica
 • Y Cilt yn yr Alban
 • Y qipao yn Tsieina
 • Y thobe yn Saudi Arabia
 • Y kimono yn Japan
 • Huipil ym Mecsico
 • Y kaftan yng Ngogledd Affrica a'r Dwyrain Canol
 • Siwt briodas Bafaria yn yr Almaen
 • Casgliad

“10 achos brathu ewinedd: Sut i roi’r gorau i frathu’ch ewinedd”