Xnxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt"

Xnxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt"

 

« 7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt »

Mae pleser rhywiol yn agwedd bwysig ar fywyd cwpl, ond weithiau gall fod yn anodd gwneud i'r pleser bara'n hirach. Fodd bynnag, mae yna dechneg orgasmig o'r enw cyrraedd uchafbwynt a all helpu i ymestyn a dwysáu eich pleser. Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi 7 awgrym i chi ar gyfer cael y gorau o gyrraedd brig.

Xlxx : « 7 astuces pour un orgasme prolongé grâce au peaking » TELES RELAY
Xlxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt" TELES RELAY

1. Deall cyrraedd uchafbwynt

Mae brigo yn dechneg sy'n cynnwys rheoli teimladau orgasmig i'w dwysáu a'u hymestyn. Gellir cyflawni hyn trwy newid rhwng symbyliad a lleihau ysgogiad i rampio hyd at orgasm yn gyson.

Uchafbwynt: diffiniad Gellir cyfieithu brig fel "uchafbwynt" neu "uwchgynhadledd", gan gyfeirio at bwynt uchafbwynt orgasm. Mae'r dechneg hon yn cynnwys rheoli teimladau orgasmig i'w dwysáu a'u hymestyn trwy newid yn ail rhwng symbyliad a lleihau ysgogiad hyd at orgasm. Mae'r dechneg hon yr un mor berthnasol i ddynion a menywod.

Xlxx : « 7 astuces pour un orgasme prolongé grâce au peaking » TELES RELAY
Xlxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt" TELES RELAY

2. Canolbwyntiwch ar yr anadl

Mae anadlu yn elfen allweddol wrth reoli teimladau orgasmig. Trwy anadlu'n araf ac yn ddwfn, gallwch ymlacio a chanolbwyntio ar eich synhwyrau. Gall eich helpu i gael mwy o reolaeth dros eich corff ac ymestyn eich pleser.

3. Defnyddiwch dechnegau Kegel

Mae technegau Kegel yn ymarferion cryfhau llawr y pelfis a all wella ysgogiad yn ystod rhyw. Trwy wasgu a rhyddhau cyhyrau llawr y pelfis yn rheolaidd, gallwch wella cylchrediad y gwaed a chryfhau'r cyhyrau sy'n gysylltiedig ag orgasm.

Xlxx : « 7 astuces pour un orgasme prolongé grâce au peaking » TELES RELAY
Xlxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt" TELES RELAY

4. Masturbate cyn rhyw

Gall mastyrbio helpu i ymestyn y pleser yn ystod cyfathrach rywiol trwy ganiatáu gwell rheolaeth ar deimladau orgasmig. Trwy fastyrbio cyn rhyw, gallwch ddod i adnabod eich corff yn well a chael mwy o reolaeth dros eich synhwyrau.

5. Cyfathrebu â'ch partner

Cyfathrebu yw'r allwedd i ryw da. Siaradwch â'ch partner am yr hyn yr ydych yn ei hoffi a'i eisiau, a'i annog i wneud yr un peth. Gall eich helpu i ddeall hoffterau eich gilydd yn well a chydamseru'ch symudiadau yn well er mwyn pleser hir.

6. Safbwyntiau eraill ac ysgogiad

Gall newid safle ac ysgogiad helpu i ymestyn pleser trwy newid teimladau. Rhowch gynnig ar wahanol safleoedd a gwahanol fathau o ysgogiad i ddod o hyd i'r rhai sy'n gweithio orau i chi.

Xlxx : « 7 astuces pour un orgasme prolongé grâce au peaking » TELES RELAY
Xlxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt" TELES RELAY

7. Ymlaciwch a chanolbwyntiwch ar y synhwyrau

Gall straen a thynnu sylw ymyrryd â phleser rhywiol. Er mwyn mwynhau cyrraedd uchafbwynt yn llawn, mae'n bwysig ymlacio a chanolbwyntio ar y teimladau. Ceisiwch ganolbwyntio ar eich anadlu ac ymlacio, a chi canolbwyntio ar y teimladau rydych chi'n eu teimlo yn hytrach na'ch meddyliau neu'ch pryderon.

Sut i'w ymarfer?

Er mwyn ymarfer cyrraedd uchafbwynt, mae'n bwysig adnabod eich corff a chorff eich partner yn dda. Gall mastyrbio helpu i ddarganfod eich corff a deall yn well adweithiau eich corff a'r ysgogiadau sy'n eich plesio. Mae cyfathrebu â'ch partner hefyd yn bwysig ar gyfer gwell cydamseru a chyd-ddealltwriaeth o ddewisiadau rhyw.

Gall anadlu araf, dwfn hefyd eich helpu i ymlacio a rheoli eich teimladau yn well. Mae amynedd hefyd yn allweddol i ddeall pan fydd eich corff ar fin cyrraedd uchafbwynt a'i ohirio. Mae'r sexologist Tracy Cox yn cynghori gosod eich pleser a'ch mwynhad ar raddfa o 1 i 10 a thawelu pethau pan fydd yn cyrraedd 7 neu 8 i gyrraedd lefel 10 yn haws.

Manteision cyrraedd uchafbwynt

Gall brigo ddod â llawer o fanteision i'ch bywyd rhywiol, megis orgasm dwysach, gwell cysylltiad â'ch partner, cyfathrebu da o fewn y cwpl, mwynhad hirach, ac ati. Orgasm hir: techneg arall i wneud pleser yn olaf Gall brigo fod yn debyg i orgasm hir, techneg arall i ddwysáu pleser.

Mae orgasm hir yn dechneg a ddefnyddir yn bennaf mewn rhyw tantrig ac mae'n cynnwys atal y teimladau yn eich corff pan fydd pleser ar ei anterth. Mae anadlu araf a hyfforddiant cyhyrau llawr y pelfis hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn orgasm parhaus.

Xlxx : « 7 astuces pour un orgasme prolongé grâce au peaking » TELES RELAY
Xlxx: "7 awgrym ar gyfer orgasm hir diolch i gyrraedd uchafbwynt" TELES RELAY

Casgliad

Mae brigo yn dechneg bwerus i ddwysáu ac ymestyn eich pleser rhywiol. Trwy ddeall eich corff yn well a chyfathrebu â'ch partner, gallwch ddysgu rheoli'ch teimladau yn well a mwynhau pob eiliad o bleser. Cofiwch fod ymarfer yn berffaith, felly daliwch ati i archwilio ac arbrofi i ddarganfod beth sy'n gweithio orau i chi. Ac yn anad dim, cofiwch gael hwyl a mwynhau pob eiliad o bleser gyda'ch partner.

Trwy ddilyn y 7 awgrym hyn, gallwch ddysgu sut i reoli'ch teimladau yn well a mwynhau pob eiliad o bleser. Cofiwch fod ymarfer yn berffaith, felly daliwch ati i archwilio ac arbrofi i ddarganfod beth sy'n gweithio orau i chi. Ac yn anad dim, cofiwch gael hwyl a mwynhau pob eiliad o bleser gyda'ch partner.

10 awgrym i osgoi perthnasoedd gwenwynig