30 neges serch ar gyfer dydd San Ffolant 2023

30 neges serch ar gyfer dydd San Ffolant 2023                                                                                         

30 neges serch ar gyfer dydd San Ffolant 2023        

 1. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad. Ti yw goleuni fy mywyd, ffynhonnell fy hapusrwydd a chariad fy mywyd. Rwyf mor ffodus i'ch cael chi wrth fy ochr.
 2. Rwy'n ddiolchgar am bob eiliad a dreuliwyd gyda chi, am eich dealltwriaeth, eich tynerwch a'ch cariad diamod. Dydd San Ffolant Hapus, fy anwylyd.
 3. Mae fy nghariad tuag atoch chi'n dal i dyfu bob dydd, rydw i mor hapus i allu eich galw chi'n bartner i mi am oes. Dydd San Ffolant hapus.
 4. Rwyf am i chi wybod mai chi yw'r person pwysicaf yn fy mywyd, rwy'n eich caru chi yn fwy na dim. Dydd San Ffolant hapus.
 5. Mae'r diwrnod hwn yn arbennig, ond mae pob diwrnod gyda chi yn fendith. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad.
 6. Rwyf mor ddiolchgar am yr holl ffyrdd rydych chi'n gwneud fy mywyd yn brydferth, am eich cariad a'ch caredigrwydd. Dydd San Ffolant hapus.

  30 messages d’amour pour saint valentin 2023 TELES RELAY
  30 neges serch ar gyfer Dydd San Ffolant 2023 TELES RELAY
 7. Mae fy nghariad i chi mor gryf â'r diwrnod cwrddais â chi, rydw i mor hapus i allu rhannu fy mywyd gyda chi. Dydd San Ffolant hapus.
 8. Chi yw'r person a oedd yn gwybod sut i wneud i mi chwerthin, fy nghysuro a'm caru yn ddiamod. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad.
 9. Rydw i eisiau treulio pob diwrnod o fy mywyd yn dangos i chi faint rydw i'n eich caru chi ac yn gwneud i chi wenu. Dydd San Ffolant hapus.
 10. Rwyf wrth fy modd i chi am toujours ac am byth. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad.

  30 messages d’amour pour saint valentin 2023 TELES RELAY
  30 neges serch ar gyfer Dydd San Ffolant 2023 TELES RELAY
 11. Rwyf mor hapus i allu dathlu ein cariad bob blwyddyn ar Ddydd San Ffolant. Dydd San Ffolant hapus.
 12. Ti yw fy hoff berson yn y byd hwn, rwy'n dy garu di yn fwy na dim. Dydd San Ffolant hapus.
 13. Rydw i mor ddiolchgar am yr holl ffyrdd rydych chi'n fy nghefnogi ac yn fy neall. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad.
 14. Chi yw fy nghyfrinachwr, fy mhartner a fy ffrind gorau. Dydd San Ffolant hapus.
 15. Rwyf am i chi wybod cymaint rydych chi'n cael eich caru a'ch addoli bob dydd, ond hyd yn oed yn fwy felly heddiw. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad. 16. Rydw i mor ffodus i gael person mor anhygoel fel chi yn fy mywyd. Dydd San Ffolant hapus.

  30 messages d’amour pour saint valentin 2023 TELES RELAY
  30 neges serch ar gyfer Dydd San Ffolant 2023 TELES RELAY
 1. Rwy'n addo caru chi, eich cefnogi a'ch gwneud chi'n hapus am weddill fy mywyd. Dydd San Ffolant hapus.
 2. Ti yw fy nhrysor pennaf, fy nghariad pennaf. Dydd San Ffolant hapus.
 3. Rydw i eisiau treulio pob diwrnod o fy mywyd yn dangos i chi faint rydw i'n gofalu amdanoch chi. Dydd San Ffolant hapus.
 4. Rwy'n dy garu am bwy wyt ti, am yr hyn yr wyt yn ei wneud ac am yr hyn yr wyt yn ei olygu i mi. Dydd San Ffolant hapus.
 5. Chi yw'r person pwysicaf yn fy mywyd, yr unig berson sy'n wirioneddol bwysig. Dydd San Ffolant hapus.
 6. Rwyf mor ddiolchgar am eich cariad, eich dealltwriaeth a'ch amynedd. Dydd San Ffolant hapus.
 7. Rwyf am i chi wybod faint rydych chi'n cael eich caru a'ch gwerthfawrogi, heddiw a phob dydd. Dydd San Ffolant hapus.
 8. Rwy'n dy garu di yn fwy nag y gall geiriau ei ddweud, yn fwy nag y gall gweithredoedd ei ddangos. Dydd San Ffolant hapus.
 9. Ti yw fy nghariad tragwyddol, fy rheswm dros fyw. Dydd San Ffolant hapus.

  30 messages d’amour pour saint valentin 2023 TELES RELAY
  30 neges serch ar gyfer Dydd San Ffolant 2023 TELES RELAY
 10. Rwyf mor hapus i allu rhannu fy mywyd gyda chi, i ddysgu, i dyfu ac i garu chi bob dydd. Dydd San Ffolant hapus.
 11. Rwyf am i chi wybod fy mod yma i chi, bob amser ac am byth. Dydd San Ffolant hapus.
 12. Chi yw'r person sy'n gwneud i mi wenu, sy'n rhoi gobaith i mi ac sy'n rhoi cryfder i mi. Dydd San Ffolant hapus.
 13. Rwy'n dy garu di yn fwy na ddoe, llai nag yfory. Dydd San Ffolant hapus.
 14. Rwyf mor ddiolchgar am bob eiliad a dreuliwyd gyda chi, am bob chwerthin a phob rhwyg a rennir. Dydd San Ffolant Hapus, fy nghariad.

“9 O’r Camgymeriadau Mwyaf i’w Osgoi Yn Eich Cariad Bywyd”