"Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw"

"Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw"

 

"Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw"

Sgism yn Eglwys Uniongred Ethiopia: Dwsinau o feirw

Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae mwy na 30 o addolwyr Eglwys Uniongred Ethiopia wedi’u lladd gan luoedd diogelwch yn rhanbarth Oromia, oherwydd tensiynau rhwng carfan ymwahanu a’r brif eglwys. Mae safle newyddion lleol Addis Standard yn adrodd bod 19 o bobl hefyd wedi’u hanafu mewn gwrthdaro â lluoedd diogelwch.

Mae'r eglwys yn galw am ymprydiau a gweddïau

Roedd arweinyddiaeth yr eglwys wedi galw ar addolwyr i wisgo mewn du ac arsylwi tridiau o ymprydio a gweddïau mewn ymateb i ffurfio “synod sanctaidd newydd” gan dri archesgob anghytuno o ranbarth Oromia. Eneiniodd y synod newydd hon 26 o esgobion ychwanegol yn rhanbarth Oromia.

« Schisme fatal en Éthiopie: 10 morts » TELES RELAY
“Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw” TELES RELAY

Arestio offeiriaid

Mae mwy nag 20 o offeiriaid a phobl sy’n cefnogi safle’r brif eglwys wedi’u harestio yn ardal Arsi Negele yn rhanbarth Oromia, yn ôl teledu yn Ligne Preifat Addis Maleda.

Treial parhaus

Mae'r brif eglwys yn siwio llywodraeth ranbarthol Oromia, comisiynau ffederal a heddlu i atal ffurfio synod ar wahân. Mae disgwyl i lys ffederal ddyfarnu ar y mater ddydd Mercher.

Cyhuddiadau o "ymyrryd" â'r llywodraeth

Mae Eglwys Uniongred Ethiopia wedi cyhuddo’r llywodraeth o “ymyrryd” yn ei materion mewnol, ar ôl i’r Prif Weinidog Abiy Ahmed orchymyn i’w gweinidogion beidio ag ymyrryd. Dywedodd y dylai'r eglwys ddatrys y broblem trwy ei mecanweithiau ei hun. Roedd yr eglwys am i'r llywodraeth gymryd ei hochr.

« Schisme fatal en Éthiopie: 10 morts » TELES RELAY
“Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw” TELES RELAY

Pryder am ddyfodol yr eglwys

Mae yna bryder mawr am ddyfodol un o eglwysi hynaf y byd, gan fod y Synod Sanctaidd a’r grŵp sblint wedi galw am gynulliadau ar wahân yn y brifddinas, Addis Ababa, ddydd Sul nesaf.

Tensiynau o fewn Eglwys Uniongred Ethiopia

Ar hyn o bryd mae cymuned grefyddol Eglwys Uniongred Ethiopia wedi'i rhannu'n ddwy garfan ryfelgar, sydd wedi arwain at wrthdaro gwaedlyd yn rhanbarth Oromia. Mae lluoedd diogelwch wedi’u cyhuddo o ladd mwy na 30 o addolwyr Eglwys Uniongred Ethiopia yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, yn ôl safle newyddion preifat Borkena.

Mae tarddiad y tensiynau yn aneglur, ond mae'n ymddangos bod grŵp splinter, a ffurfiwyd gan dri archesgob o ranbarth Oromia, wedi cyhoeddi ffurfio "synod sanctaidd newydd". Parhaodd y synod newydd hon ar ei ffordd a chysegrodd 26 o esgobion yn Oromia.

« Schisme fatal en Éthiopie: 10 morts » TELES RELAY
“Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw” TELES RELAY

Arestiadau a chyhuddiadau

Mae offeiriaid a chefnogwyr prif swydd Eglwys Uniongred Ethiopia wedi’u harestio yn rhanbarth Oromia, yn ôl Addis Maleda, teledu ar-lein preifat. Mae Eglwys Uniongred Ethiopia Prif Ffrwd wedi siwio Llywodraeth Ranbarthol Oromia, Comisiynau Ffederal Oromia a’r Heddlu i atal sefydlu Synod Sanctaidd ar wahân. Mae llys ffederal i fod i ddyfarnu ddydd Mercher ar y mater.

Mae Eglwys Uniongred Ethiopia hefyd wedi cyhuddo’r llywodraeth o ymyrryd yn ei materion mewnol, ar ôl i’r Prif Weinidog Abiy Ahmed orchymyn i’w gweinidogion beidio â chymryd rhan yn y mater. Dywedodd y prif weinidog y dylai'r eglwys ddatrys y broblem ar ei phen ei hun. Roedd Eglwys Uniongred Ethiopia, fodd bynnag, eisiau cefnogaeth y llywodraeth.

« Schisme fatal en Éthiopie: 10 morts » TELES RELAY
“Sgism angheuol yn Ethiopia: 10 wedi marw” TELES RELAY

Yn galw am gynulliadau ar wahân

Mae amheuaeth bellach am ddyfodol un o eglwysi hynaf y byd, gan fod y synod sanctaidd a’r grŵp sblint wedi galw am gynulliadau ar wahân yn y brifddinas, Addis Ababa, ddydd Sul nesaf. Mae ffyddloniaid Eglwys Uniongred Ethiopia wedi cael eu galw i wisgo mewn du ac arsylwi tridiau o ymprydio a gweddïau.

I gloi, mae'r sefyllfa yn Eglwys Uniongred Ethiopia yn parhau i fod yn llawn tyndra ac mae tensiynau carfannol yn parhau i gynyddu, gan beryglu dyfodol y gymuned grefyddol hon. Mae’n hollbwysig bod awdurdodau lleol yn gweithredu i leddfu tensiynau a dod o hyd i ateb heddychlon i’r argyfwng crefyddol hwn.

“10 rheswm pam mae Rwsia a Mali yn ffrindiau da”