« Gemau Olympaidd 2024: 7 gwlad Nordig yn cefnogi'r gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwsiaidd »

« Gemau Olympaidd 2024: 7 gwlad Nordig yn cefnogi'r gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwsiaidd »

 

« Gemau Olympaidd 2024: 7 gwlad Nordig yn cefnogi'r gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwsiaidd »

Galwad am gynnal y gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwseg yng Ngemau Olympaidd 2024

Mae pwyllgorau Olympaidd pum gwlad Nordig wedi uno i gefnogi galwadau am barhad y gwaharddiad ar athletwyr Rwsiaidd a Belarwseg ar gyfer Gemau Paris 2024. Cyhoeddodd pwyllgorau'r Ffindir, Gwlad yr Iâ, Norwy, Sweden a Denmarc ddatganiad ar y cyd yn dweud nad oedd nawr yr amser i ystyried eu dychweliad.

Gwrthwynebiad i godi'r gwaharddiad

Mae'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) wedi cyhoeddi y gellir caniatáu i athletwyr Rwsiaidd a Belarwsiaidd gystadlu fel niwtraliaid. Fodd bynnag, cafwyd ymatebion cryf i'r penderfyniad hwn a bygythiodd sawl gwlad, megis yr Wcrain, boicotio Gemau Paris 2024. Mynegodd Latfia, Lithwania, Estonia a Gwlad Pwyl eu gwrthwynebiad i gynnwys athletwyr o Rwsia a Belarus hefyd.

« JO 2024: 7 pays nordiques soutiennent l’interdiction des athlètes russes et biélorusses » TELES RELAY
"OG 2024: 7 gwlad Nordig yn cefnogi gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwseg" TELES RELAY

Datganiad y Pwyllgorau Olympaidd Nordig

Dywedodd y Pwyllgorau Olympaidd a Pharalympaidd Nordig, yn ogystal â’r cydffederasiynau chwaraeon, yn eu datganiad eu bod am ailddatgan eu “cefnogaeth ddiwyro i bobol yr Wcrain a’r galw am heddwch”. Dywedon nhw hefyd “nad yw’r sefyllfa gyda’r rhyfel yn yr Wcrain wedi newid” ac nad nawr oedd yr amser i ystyried dychweliad athletwyr Rwsiaidd a Belarwseg.

Gwaharddiad cychwynnol gan yr IOC

Roedd yr IOC wedi galw ar ffederasiynau i wahardd athletwyr o Rwsia a Belarwseg yn dilyn goresgyniad yr Wcráin ym mis Chwefror 2022. Cafodd cenhedloedd Rwsia a Belarwseg hefyd eu gwahardd o'r Gemau Gaeaf Paralympaidd ym mis Mawrth 2022. Fodd bynnag, mae athletwyr o'r cenhedloedd hyn wedi cael eu gwahardd awdurdodedig i gystadlu dan faner niwtral.

 

« JO 2024: 7 pays nordiques soutiennent l’interdiction des athlètes russes et biélorusses » TELES RELAY
"OG 2024: 7 gwlad Nordig yn cefnogi gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwseg" TELES RELAY

Cosbau ychwanegol mewn chwaraeon eraill

Mae cosbau ychwanegol wedi'u cyhoeddi mewn chwaraeon eraill, gan gynnwys pêl-droed, rygbi, Fformiwla 1, seiclo a nofio. Mae chwaraewyr tenis o Rwsia a Belarus hefyd wedi cael eu gwahardd rhag cymryd rhan yn Wimbledon.

Cynllun IOC dadleuol ar gyfer Paris 2024

Dywedodd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) yr wythnos diwethaf y byddai'n “archwilio ffordd” i ganiatáu i athletwyr o Rwsia a Belarus gymryd rhan yng Ngemau Paris 2024. Tynnodd y symudiad feirniadaeth gref, gan gynnwys gan Athletwyr ar gyfer Wcráin a chymdeithas athletwyr Byd-eang Athletwr. Honnodd y grwpiau hyn fod penderfyniad yr IOC yn dangos cefnogaeth i “ryfel creulon ac ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain”.

« JO 2024: 7 pays nordiques soutiennent l’interdiction des athlètes russes et biélorusses » TELES RELAY
"OG 2024: 7 gwlad Nordig yn cefnogi gwaharddiad ar athletwyr o Rwsia a Belarwseg" TELES RELAY

Condemniadau llywodraeth Prydain ac arlywydd yr Wcrain

Fe wnaeth llywodraeth Prydain hefyd gondemnio'r cynllun fel un "cael ei dynnu o realiti rhyfel". Dywedodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelensky, y byddai caniatáu i Rwsia gymryd rhan yng Ngemau Paris yn cael ei ystyried yn arwydd bod “terfysgaeth yn dderbyniol mewn rhyw ffordd”.

Mae pwyllgorau Olympaidd pum gwlad Nordig wedi uno i gefnogi galwadau am waharddiad parhaus ar athletwyr o Rwsia a Belarus ar gyfer Gemau Paris 2024, oherwydd y sefyllfa yn yr Wcrain. Mae eu datganiad yn dangos eu cydsafiad â phobl yr Wcrain a’u cefnogaeth i’r galw am heddwch.

I gloi, mae cyhoeddiad yr IOC i ganiatáu i athletwyr Rwsiaidd a Belarwseg gymryd rhan yng Ngemau Paris 2024 wedi cael ei feirniadu a’i herio’n eang gan y Pwyllgorau Olympaidd Nordig, llywodraeth Prydain, Athletwyr dros Wcráin, a chymdeithas yr athletwyr Global Athlete.

Cafodd y cynllun ei gondemnio hefyd gan Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelensky, fel cadarnhad o ryfel ac ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain. Mae cyfranogiad athletwyr o'r ddwy wlad hyn ym Mharis yn 2024 yn parhau i fod yn bwnc dadleuol ac yn rhannu barn.

Terfysgaeth yn Affrica: tlodi y tu ôl i ymosodiadau 1 mewn 2