“Mae Google yn datgelu Bard, ei chatbot AI i gystadlu â ChatGPT. »

“Mae Google yn datgelu Bard, ei chatbot AI i gystadlu â ChatGPT. »

 

“Mae Google yn datgelu Bard, ei chatbot AI i gystadlu â ChatGPT. »

Mae Google wedi cyhoeddi lansiad ei chatbot AI newydd, Bard, sydd â'r nod o gystadlu â ChatGPT.

Bydd Bard yn cael ei brofi yn gyntaf gan grŵp bach o ddefnyddwyr cyn ei gyflwyno i'r cyhoedd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Adeiladwyd Bard ar fodel iaith presennol Google, Lamda, sydd mor ddynol yn ei ymatebion nes i beirianwyr ei ddisgrifio fel ymatebol. Ysgrifennodd Prif Swyddog Gweithredol Google, Sundar Pichai, mewn post blog bod “Bard yn ceisio cyfuno ehangder gwybodaeth y byd â phŵer, deallusrwydd a chreadigrwydd ein modelau iaith gwych. »

« Google dévoile Bard, son chatbot IA pour rivaliser avec ChatGPT. » TELES RELAY
“Mae Google yn datgelu Bard, ei chatbot AI i gystadlu â ChatGPT. » TELES RELAY

 

Cyhoeddwyd offer AI newydd ar gyfer peiriant chwilio Google hefyd. Dywedodd Sundar Pichai ei fod am i wasanaethau AI Google fod yn “feiddgar a chyfrifol,” ond ni esboniodd sut y byddai Bard yn cael ei amddiffyn rhag postio cynnwys niweidiol neu ddifrïol.

Mae chatbots AI wedi'u cynllunio i ateb cwestiynau a dod o hyd i wybodaeth gan ddefnyddio gwybodaeth sydd ar gael ar y Rhyngrwyd fel sylfaen wybodaeth, sy'n codi pryderon am bresenoldeb deunyddiau tramgwyddus neu wybodaeth anghywir. I ddechrau bydd Bard yn rhedeg ar fersiwn "ysgafn" o Lamda i leihau gofynion pŵer a chaniatáu i fwy o ddefnyddwyr ei ddefnyddio ar yr un pryd.

Daw cyhoeddiad Google gan ei bod yn ymddangos bod Microsoft ar fin integreiddio AI chatbot ChatGPT yn ei beiriant chwilio Bing, yn dilyn buddsoddiad gwerth biliynau o ddoleri yn y cwmni y tu ôl i ChatGPT, OpenAI.

« Google dévoile Bard, son chatbot IA pour rivaliser avec ChatGPT. » TELES RELAY
“Mae Google yn datgelu Bard, ei chatbot AI i gystadlu â ChatGPT. » TELES RELAY

 

Gall ChatGPT ateb cwestiynau a gwneud ceisiadau ar ffurf testun gan ddefnyddio gwybodaeth sydd ar gael ar y Rhyngrwyd yn 2021, a gall hefyd gynhyrchu areithiau, caneuon, testunau marchnata, erthyglau newyddion a gwaith myfyrwyr.

Y nod yn y pen draw o sgwrsio yw disodli tudalennau dolenni gwe gydag ateb diffiniol wrth chwilio ar-lein, meddai arbenigwyr. Dywedodd Sundar Pichai fod pobl yn defnyddio Google Search i ofyn cwestiynau mwy cymhleth nag o'r blaen, a gall AI fod yn ddefnyddiol wrth syntheseiddio syniadau ar gyfer cwestiynau heb atebion ffeithiol ar unwaith. “Cyn bo hir fe welwch nodweddion wedi’u pweru gan AI wrth chwilio sy’n distyllu gwybodaeth gymhleth a safbwyntiau lluosog i fformatau hawdd eu deall.

« Google dévoile Bard, son chatbot IA pour rivaliser avec ChatGPT. » TELES RELAY
“Mae Google yn datgelu Bard, ei chatbot AI i gystadlu â ChatGPT. » TELES RELAY

 

Fodd bynnag, mae gweithredu chatbots ar gyfer chwilio ar-lein hefyd yn dod â heriau a chyfyngiadau. Dylid rhaglennu Chatbots i ddeall ymholiadau defnyddwyr a darparu atebion defnyddiol a chywir. Mae hyn yn gofyn am swm sylweddol o ddata i fwydo dysgu dwfn a rhaglennu gofalus i osgoi gwallau a rhagfarnau.

Yn ogystal, gall chatbots fod yn gyfyngedig o hyd yn eu gallu i ddeall naws a chymhlethdod cwestiynau defnyddwyr. Gallant hefyd fod yn agored i gamdriniaeth a chamwybodaeth, gan y gallent ledaenu gwybodaeth gamarweiniol neu ragfarnllyd.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae chatbots yn parhau i dyfu a gwella, ac mae'n debygol y byddwn yn gweld mwy a mwy o ddefnydd o AI mewn ymchwil ar-lein wrth i dechnolegau ddatblygu. Y nod yn y pen draw yw darparu atebion cyflymach, cywirach a mwy defnyddiol i ddefnyddwyr, a all wella eu profiad ar-lein a'u helpu i ddod o hyd i'r hyn y maent yn chwilio amdano yn fwy effeithlon.

Xnxx: "10 techneg i ehangu'r pidyn"