“Yaoundé yn cynnal y Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af yn Camerŵn”

“Yaoundé yn cynnal y Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af yn Camerŵn”

 

Mae Camerŵn yn cynnal y cyfarfod cenedlaethol cyntaf ar ailgylchu yn Yaoundé ar Fawrth 17 a 18, 2023. Trefnir y digwyddiad hwn gan gymdeithas y Ddeddf Bywyd Gwyrdd o dan y thema “Ailgylchu: niche swyddi gwyrdd a chyfleoedd datblygu lleol”.

Pwrpas y cyfarfod hwn yw gwneud y cyhoedd yn ymwybodol o'r manteision a'r cyfleoedd a gynigir gan ailgylchu, i gyflwyno'r gwahanol sianeli ailgylchu, i ddatblygu cadwyni gwerth ar gyfer chwaraewyr lleol, i symud chwaraewyr lleol o amgylch rhwydwaith sy'n weithredol ar gyfer yr economi gylchol ac i pledio o blaid cefnogaeth gan awdurdodau cyhoeddus i ddatblygu’r sector hwn.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Mae Yaoundé yn cynnal y Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af yn Camerŵn" TELES RELAY

Yn anffodus, mae ailgylchu yn parhau i fod yn sector sy'n cael ei danbrisio yn Camerŵn, oherwydd nid yw mentrau lleol yn cael eu cefnogi'n ddigonol ac mae masnachau sy'n ymwneud ag ailgylchu yn cael eu hystyried fel is-fasnachau. Mae Green Life Act yn gresynu at y sefyllfa hon ac yn credu ei bod yn bwysig annog a chefnogi datblygiad y sector hwn i sicrhau cynaliadwyedd amgylcheddol a datblygiad economaidd lleol.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Mae Yaoundé yn cynnal y Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af yn Camerŵn" TELES RELAY

Mae cyfranogwyr y cyfarfod hwn yn cynnwys actorion yr economi gylchol, myfyrwyr, awdurdodau lleol, ymchwilwyr, cwmnïau cyfrifol ac awdurdodau cyhoeddus sydd wedi ymrwymo i warchod yr amgylchedd. Cânt gyfle i gyfnewid syniadau a thrafod strategaethau i hyrwyddo a phoblogeiddio'r arfer o ailgylchu yn Camerŵn.

Y Ffair Ailgylchu Genedlaethol (Sanar) - Cyfle i hyrwyddo ailgylchu yn Camerŵn

Bydd y Ffair Ailgylchu Genedlaethol (Sanar) yn cael ei chynnal ar Fawrth 17 a 18, 2023 yn Yaoundé, Camerŵn. Wedi'i drefnu gan y gymdeithas Camerŵn, Green Life Act, bydd y digwyddiad yn dod ag actorion economi gylchol, myfyrwyr, awdurdodau lleol, ymchwilwyr, dinasyddion corfforaethol ac awdurdodau cyhoeddus ynghyd i drafod hyrwyddo a phoblogeiddio'r economi gylchol. ailgylchu.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Mae Yaoundé yn cynnal y Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af yn Camerŵn" TELES RELAY

Thema: "Ailgylchu: niche swyddi gwyrdd a chyfleoedd datblygu lleol"

Nod y rhifyn cyntaf hwn o Sanar yw dangos manteision a chyfleoedd ailgylchu, y sianeli ailgylchu a datblygu cadwyni gwerth. Bydd y sioe hefyd yn dod â rhanddeiliaid ailgylchu ynghyd o amgylch rhwydwaith economi gylchol gweithredol, yn eirioli gydag awdurdodau cyhoeddus dros gefnogaeth i’r economi gylchol ac yn ysgogi polisi pwrcasu gwyrdd.

Cyfle i hybu ailgylchu

Mae Green Life Act yn gresynu at y ffaith bod ailgylchu yn cael ei danbrisio yn Camerŵn oherwydd y diffyg cefnogaeth i fentrau lleol a bod masnachau sy'n ymwneud ag ailgylchu yn cael eu hystyried fel is-fasnachau gyda gweithlu di-grefft. Felly mae'r gymdeithas yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol i drefnu Sanar 2023.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Mae Yaoundé yn cynnal y Ffair Ailgylchu Genedlaethol 1af yn Camerŵn" TELES RELAY

Gweithdai hyfforddi, sesiynau eco-loncian, gemau a heriau

Bydd y ffair yn cynnwys gweithdai hyfforddi a hyfforddi i ddysgu technegau ailgylchu, sesiynau eco-loncian i ddysgu sut i ddidoli ac ailgylchu gwastraff yn gywir, yn ogystal â gemau a heriau. Bydd stondinau ymwybyddiaeth hefyd yn cael eu sefydlu i gyflwyno mentrau lleol.

Cyfleoedd datblygu lleol

Bydd mabwysiadu'r economi gylchol yn Camerŵn nid yn unig yn lleihau llygredd, ond hefyd yn creu swyddi a datblygiad lleol. Mae'r model hwn eisoes wedi profi ei hun yn yr Aifft, Ghana a De Affrica.

I gloi, mae'r Ffair Ailgylchu Genedlaethol yn gyfle unigryw i hyrwyddo ailgylchu yn Camerŵn ac i ddangos y manteision a'r cyfleoedd y mae'n eu cynnig.

“Gŵyl Tegeirianau 2023 yn Kew: Camerŵn dan y chwyddwydr”