“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain”

“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain”

 

“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain”

Mae'r sefyllfa yn gwaethygu yn Nwyrain Wcráin

Mae'r Wcráin yn wynebu gwaethygu'r sefyllfa yn ei thiriogaeth ddwyreiniol. Mae degau o filoedd o Rwsiaid yn cael eu hanfon yno, yn ôl llywodraethwr Wcreineg rhanbarth Lugansk. Mae'r wlad wedi rhybuddio dro ar ôl tro am dramgwydd sydd ar fin digwydd.

Ofnau o ddatblygiad Rwsia

Dywedodd Serhiy Haidai, llywodraethwr Wcreineg rhanbarth Lugansk: “Rydyn ni’n gweld mwy a mwy o gronfeydd wrth gefn yn cael eu defnyddio yn ein cyfeiriad.” Mae'n disgwyl datblygiad Rwsiaidd mewn tair ffrynt. Fodd bynnag, mae amheuaeth eang ynghylch llwyddiant Rwsia yn yr ymdrech hon.

« 10 000 Russes en route pour l’est de l’Ukraine » TELES RELAY
“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain” TELES RELAY

Amcan Rwseg yn nwyrain Wcráin

Datgelodd y sesiwn friffio cudd-wybodaeth amddiffyn y DU mai nod Rwsia bron yn sicr oedd dal rhannau o ranbarth dwyreiniol yr Wcrain yn Donetsk nad oedd yn cael eu meddiannu eto. Fodd bynnag, dywedodd y DU hefyd ei bod yn dal yn annhebygol y gallai Rwsia adeiladu'r grymoedd sydd eu hangen i effeithio'n sylweddol ar ganlyniad y rhyfel yn yr wythnosau nesaf.

Adroddiad Lluoedd Arfog Rwseg

Dywedodd Gweinidog Amddiffyn Rwsia, Sergei Shoigu, fod saith o drefi yn yr Wcrain wedi’u “rhyddhau” yn ystod yr wythnosau diwethaf a bod gweithrediadau yn mynd rhagddynt yn “llwyddiannus” mewn dwy arall, Bakhmut a Vuhledar. Bu milwyr cyflog Rwsiaidd, ynghyd â milwyr rheolaidd yn ddiweddar, wedi ceisio am chwe mis i atafaelu Bakhmut, bychan filas o 70 o drigolion cyn dechrau'r ymladd.

« 10 000 Russes en route pour l’est de l’Ukraine » TELES RELAY
“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain” TELES RELAY

Y sefyllfa yn Bakhmut

Heddiw, dywedodd rheolwr yr Wcrain, Denis Yaroslavskiy, mai dim ond 2 o sifiliaid oedd ar ôl yn y ddinas a bod lluoedd Rwsia wedi cipio rhannau o ddwyrain a gogledd y ddinas, gan barhau i symud ymlaen. Fodd bynnag, dywedodd arweinydd llu mercenary Rwsia Wagner yr wythnos hon nad oedd lluoedd Wcrain yn ildio unrhyw dir yn y ddinas a brwydrau ffyrnig yn digwydd ym mhob stryd, tŷ a grisiau.

Wcráin yng ngolwg Rwsia

Cyhoeddodd Volodymyr Zelensky, Arlywydd yr Wcrain, fod lluoedd arfog yr Wcrain yn barod i wynebu’r bygythiad gan Rwsia. Dywedodd fod arweinwyr milwrol profiadol wedi'u penodi i amddiffyn y rhanbarthau ar y ffin, fel Bakhmut.

Ymosodiad awyr saethu i lawr

Dywedodd heddluoedd Wcrain eu bod wedi saethu i lawr awyren rhyfel Rwsiaidd dros Bakhmut. Fodd bynnag, ni chafwyd cadarnhad annibynnol o'r datganiad hwn. Nid yw’r Rwsiaid wedi gwneud fawr o gynnydd yn yr Wcrain ers iddynt dynnu’n ôl o ddinas Kherson ym mis Tachwedd y llynedd.

« 10 000 Russes en route pour l’est de l’Ukraine » TELES RELAY
“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain” TELES RELAY

Recriwtio cronfa filwrol

Bron i flwyddyn ar ôl goresgyniad Rwsia, mae tua 300 o filwyr wrth gefn Rwsia wedi cael eu recriwtio yn ystod y misoedd diwethaf i geisio torri trwy reng flaen yr Wcrain. Gallai cipio Bakhmut ganiatáu i luoedd Rwsia symud tuag at ddinasoedd mawr Kramatosk a Sloviansk.

Dywedodd Gweinidog Amddiffyn yr Wcrain, Ihor Haidai, fod cyfnod hyfforddi dau fis y Rwsiaid yn dod i ben ac y byddai angen tua 10 diwrnod ar Moscow i’w trosglwyddo i’r blaen ar gyfer sarhaus newydd. Awgrymodd hefyd y byddai’r Rwsiaid yn targedu trefi Bilohorivka, Kreminna a Svatove yn rhanbarth Luhansk.

Ffoniwch am help o wledydd y Gorllewin

Galwodd yr Arlywydd Zelensky ar wledydd y Gorllewin i anfon arfau trwm i helpu’r Wcráin i wrthyrru’r sarhaus disgwyliedig gan Rwsia. Yn ddiweddar, cytunodd yr Unol Daleithiau i anfon taflegrau amrediad hir, gan ganiatáu i'r Wcráin ddyblu ei ystod ymosodiad.

rhybudd Rwsiaidd

Mae Gweinidog Amddiffyn Rwsia wedi rhybuddio y bydd arfau trwm y Gorllewin yn tynnu gwledydd NATO i mewn i’r gwrthdaro ac y gallai arwain at gynnydd anrhagweladwy.

« 10 000 Russes en route pour l’est de l’Ukraine » TELES RELAY
“10 o Rwsiaid ar eu ffordd i ddwyrain yr Wcrain” TELES RELAY

I gloi, mae'r sefyllfa yn yr Wcrain yn llawn tyndra gyda sylw Rwsia yn cael ei gyfeirio at ddinasoedd mawr yr Wcrain. Mae Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelensky, wedi dweud bod byddin yr Wcrain yn barod i wynebu bygythiadau gan Rwsia, tra bod lluoedd Rwsia wedi dechrau recriwtio milwyr wrth gefn ar gyfer ymosodiad newydd.

Galwodd yr Arlywydd Zelensky ar wledydd y Gorllewin i anfon arfau trwm i helpu Wcráin i ddelio â’r bygythiad hwn sydd ar ddod. Fodd bynnag, rhybuddiodd Gweinidog Amddiffyn Rwsia y gallai hyn arwain at gynnydd anrhagweladwy yn y gwrthdaro.

“Mae’r Pab ac arweinwyr Protestannaidd yn uno i wadu bod cyfunrywioldeb yn droseddol”