“Wcráin yn wynebu sarhaus Rwsiaidd newydd ym mis Chwefror 2023”

“Wcráin yn wynebu sarhaus Rwsiaidd newydd ym mis Chwefror 2023”

 

Mae Wcráin yn paratoi ymosodiad Rwsiaidd newydd ym mis Chwefror 2023

Cyhoeddodd Gweinidog Amddiffyn sy’n gadael yr Wcráin, Oleksiy Reznikov, mewn cynhadledd i’r wasg fod y wlad yn cynllunio sarhaus Rwsiaidd newydd yn ystod yr wythnosau nesaf. Hyd yn oed os nad yw arfau Gorllewinol wedi'u derbyn eto, bydd gan yr Wcrain ddigon o gronfeydd wrth gefn i wynebu'r gelyn.

Y sefyllfa bresennol yn yr Wcrain

Dywedodd yr Arlywydd Volodymyr Zelensky fod milwyr yr Wcrain ar hyn o bryd yn ymladd yn nhrefi dwyreiniol Bakhmut, Vuhledar a Lyman. Daeth sylwadau Mr Reznikov oriau cyn iddo gael ei ddisodli fel pennaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Ad-drefnu yn y Weinyddiaeth Amddiffyn

Bydd Kyrylo Budanov, pennaeth cudd-wybodaeth filwrol, yn cymryd lle Mr. Reznikov. Daw'r un newydd ynghanol cyfres o sgandalau llygredd sydd wedi plagio'r Weinyddiaeth Amddiffyn. Gwadodd Mr Reznikov adroddiadau bod swyddogion amddiffyn wedi cam-ddefnyddio arian cyhoeddus i brynu bwyd i'r fyddin.

Cyhoeddodd deddfwr Wcreineg David Arakhamia yr ad-drefnu, gan ddweud “mae rhyfel yn pennu polisïau personél.” Bydd Mr Reznikov, sydd wedi bod yn rhan o ymdrechion yr Wcrain i gael arfau'r Gorllewin, nawr yn dod yn weinidog diwydiannau strategol.

Le ministre ukrainien de la Défense déclare que la formation sur les nouvelles armes occidentales commencera dès lundi
Dywed Gweinidog Amddiffyn yr Wcráin y bydd hyfforddiant ar arfau Gorllewinol newydd yn dechrau mor gynnar â dydd Llun

Ymladd yn erbyn llygredd

Mae’r Arlywydd Zelensky eisoes wedi tanio nifer o uwch swyddogion fel rhan o’i ymgyrch gwrth-lygredd trwy ei lywodraeth.

Rhagfynegiadau ar gyfer Ymosodiad Rwsiaidd

Mewn cynhadledd i'r wasg gynharach, dywedodd Mr Reznikov efallai na fyddai Rwsia yn hollol barod i lansio sarhaus, ond y gallai wneud hynny fel ystum symbolaidd ar achlysur pen-blwydd cyntaf ei goresgyniad ar raddfa lawn ar Chwefror 24.

Dywedodd y dylai Rwsia flaenoriaethu cymryd holl ddwyrain Donbass a lansio sarhaus yn ne Wcráin.

M. Reznikov a perdu son poste de défense quelques heures seulement après avoir donné une conférence de presse sur l'offensive russe attendue
Collodd Mr Reznikov ei swydd amddiffyn oriau'n unig ar ôl rhoi cynhadledd i'r wasg ar y sarhaus disgwyliedig yn Rwsia

Brwydrau dwys yn yr Wcrain

Mae’r rhyfel yn parhau yn yr Wcrain, wrth i luoedd Wcrain a Rwsia frwydro am reolaeth dros ranbarth Bakhmut. Mae lluoedd Rwsia wedi gwneud cynnydd yn ystod y dyddiau diwethaf, gyda chymorth y grŵp mercenary parafilwrol Rwsia Wagner. Mae ymladd yn ffyrnig yn strydoedd rhai rhannau o’r ddinas, gyda lluoedd yr Wcrain yn brwydro i’r diwedd chwerw. Mae cipio'r rhanbarth yn bwysig i Rwsia fel rhan o'i nod o reoli'r rhanbarth cyfan o Donbass.

Arfau newydd ar gyfer milwyr Wcrain

Cadarnhaodd Gweinidog Amddiffyn Wcreineg Andrii Reznikov y byddai milwyr yn dechrau hyfforddi ar danciau Llewpard o'r Almaen ddydd Llun. Cyhoeddodd hefyd fod Wcráin wedi sicrhau taflegrau amrediad hir newydd gydag ystod o 90 milltir (150 km), a fyddai ond yn cael eu defnyddio yn erbyn unedau Rwsiaidd mewn ardaloedd o Wcráin a feddiannwyd.

Galwad am ddanfoniadau jet ymladdwr

Er gwaetha’r llif o arfau Gorllewinol i’r Wcráin, dywedodd Mr Reznikov eu bod nhw’n sicr o ennill y rhyfel, ond heb ddanfon jetiau ymladd y Gorllewin “bydd yn costio mwy o fywydau i ni”.

Gwnaeth Arlywydd Wcreineg Zelensky sylwadau hefyd ar y sefyllfa, gan ddweud bod "pethau'n anodd iawn yn rhanbarth Donetsk - brwydrau ffyrnig", ond "nad oes gennym unrhyw ddewis arall ond amddiffyn ein hunain ac ennill".

« L’Ukraine face à une nouvelle offensive russe en février 2023 » TELES RELAY
“Wcráin yn wynebu sarhaus Rwsiaidd newydd ym mis Chwefror 2023” TELES RELAY

Mae Weinyddiaeth Amddiffyn Prydain wedi cyhoeddi bod lluoedd yr Wcrain yn Bakhmut yn fwyfwy ynysig wrth i’r Rwsiaid barhau i wneud cynnydd bach yn eu hymgais i amgylchynu’r dref. Mae'r ddwy brif ffordd sy'n arwain at Bakhmut hefyd yn debygol o gael eu bygwth gan dân uniongyrchol.

Datblygiadau eraill

Fe wnaeth streiciau hefyd daro adeiladau sifil yn ninas Kharkiv, gan anafu pump o bobl. Cafodd pump o bobol eraill hefyd eu hanafu yn rhanbarth Donetsk mewn ymosodiadau rocedi.

"Bydd yr Wcrain yn cryfhau ei hamddiffyniad gyda chymorth taflegrau pell-gyrhaeddol o'r Unol Daleithiau"