"Mwy o awdurdodiad i gario arfau ar ôl 2 ymosodiad yn Jerwsalem"

"Mwy o awdurdodiad i gario arfau ar ôl 2 ymosodiad yn Jerwsalem"

 

"Mwy o awdurdodiad i gario arfau ar ôl 2 ymosodiad yn Jerwsalem"

Ymateb i'r ymosodiad yn Israel

Ar ôl dau ymosodiad ar wahân gan Balesteiniaid yn Jerwsalem, cymeradwyodd cabinet diogelwch Israel fesurau i'w gwneud hi'n haws i Israeliaid gario gynnau. Roedd disgwyl i'r cabinet llawn ystyried y mesurau hynny ddydd Sul. Fe wnaeth y Prif Weinidog Benjamin Netanyahu addo ymateb “cryf” a “chyflym” cyn y cyfarfod. Mae byddin Israel hefyd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynyddu eu niferoedd yn y Lan Orllewinol sy'n cael ei meddiannu.

Hwyluso cludo arfau

Dywedodd y Gweinidog Diogelwch Cenedlaethol asgell dde eithafol, Itamar Ben-Gvir, wrth gohebwyr: “Pan fydd gan sifiliaid arfau, gallant amddiffyn eu hunain.” Nod y mesurau a gymeradwywyd gan y cabinet diogelwch yw dileu hawliau nawdd cymdeithasol teuluoedd yr ymosodwr, yn ogystal â hwyluso cario arfau i ddinasyddion Israel.

Ymateb i ymosodiad

Daeth y cyhoeddiad am y mesurau ar ôl i heddlu Israel ddweud bod bachgen 13 oed o Balestina y tu ôl i saethu yn Jerwsalem wnaeth anafu tad a mab o Israel yn ddifrifol. Mewn saethu arall ddydd Gwener mewn synagog yn Nwyrain Jerwsalem, cafodd saith o bobl eu lladd ac o leiaf tri arall eu hanafu. Cafodd y saethwr ei saethu ymlaen le.

Mae’r heddlu wedi arestio 42 o bobol mewn cysylltiad â’r ymosodiad ar y synagog. Dywedodd Comisiynydd Heddlu Israel, Kobi Shabtai, ei fod yn “un o’r ymosodiadau gwaethaf rydyn ni wedi’i weld ers blynyddoedd.” Croesawodd grwpiau milwriaethus Palesteinaidd yr ymosodiad, heb ddweud bod unrhyw un o'u haelodau yn gyfrifol.

Galwch am bwyll

Galwodd Netanyahu am dawelwch ac anogodd ddinasyddion i ganiatáu i luoedd diogelwch gyflawni eu tasgau. Dywedodd y fyddin y byddai milwyr ychwanegol yn cael eu defnyddio yn y Lan Orllewinol a feddiannwyd. Diolchodd Mr Netanyahu i sawl arweinydd byd, gan gynnwys Arlywydd yr UD Joe Biden, am eu cefnogaeth. Mae tensiynau wedi bod yn uchel ers i naw o Balesteiniaid - milwriaethwyr a sifiliaid - gael eu lladd mewn cyrch milwrol Israel yn Jenin ar y Lan Orllewinol.

« Autorisation accrue pour le port d’armes après 2 attaques à Jérusalem » TELES RELAY
“Mwy o awdurdodiad i gario arfau ar ôl 2 ymosodiad yn Jerwsalem” TELES RELAY

 

Ers dechrau Ionawr, mae 30 o Balesteiniaid - milwriaethwyr a sifiliaid - wedi cael eu lladd yn y Lan Orllewinol. Yn dilyn hyn, ataliodd Arlywydd Palestina Mahmoud Abbas gytundebau cydweithredu diogelwch ag Israel.

Ymosod mewn synagog

Y dydd Gwener blaenorol, digwyddodd saethu mewn synagog, gan ddisgyn ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost. Condemniodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelensky, yr ymosodiad, gan ddweud mai dynes o’r Wcrain oedd un o’r dioddefwyr. Dywedodd Ysgrifennydd Tramor Prydain, James Cleverly, fod yr ymosodiad ar addolwyr mewn synagog ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost ac ar Shabbat yn erchyll.

« Autorisation accrue pour le port d’armes après 2 attaques à Jérusalem » TELES RELAY
Mynychodd personél gwasanaethau brys Israel a lluoedd diogelwch leoliad y saethu ddydd Gwener TELES RELAY

Condemniadau a chefnogaeth

Mae’r Arlywydd Joe Biden wedi siarad â Phrif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu ac wedi cynnig unrhyw gefnogaeth briodol iddo, yn ôl y Tŷ Gwyn. Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, wedi mynegi pryder mawr ynghylch y cynnydd mewn trais yn Israel a’r tiriogaethau Palestina dan feddiant. Galwodd llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, Stéphane Dujarric, am ataliaeth.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn pryderu am y cynnydd mewn tensiynau

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mynegi pryder ynghylch tensiynau uwch ac wedi annog Israel i ddefnyddio grym marwol yn unig fel dewis olaf. Dywedodd Gweinidog Tramor yr UE, Josep Borrell, fod yr UE yn cydnabod pryderon diogelwch cyfreithlon Israel, ond dim ond pan fetho popeth arall y dylid defnyddio grym marwol, dim ond os yw'n gwbl angenrheidiol i amddiffyn bywyd.

Lleoliad yn Jerwsalem

Mae Israel wedi meddiannu Dwyrain Jerwsalem ers rhyfel y Dwyrain Canol ym 1967 ac mae'n ystyried y ddinas gyfan yn brifddinas, ond nid yw hyn yn cael ei gydnabod gan y gymuned ryngwladol. Mae'r Palestiniaid yn hawlio Dwyrain Jerwsalem fel prifddinas eu gwladwriaeth yn y dyfodol.

Mae Boris Johnson yn honni ei fod yn cael ei fygwth gan Putin â thaflegryn.