"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam"

"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam"

"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam"

Cariad neu Gyfeillgarwch: Sut i Adnabod Gwir Natur y Berthynas

Gall fod yn anodd penderfynu a yw perthynas yn seiliedig ar gariad neu gyfeillgarwch. Gall y ddau deimlad fod yn debyg o ran ymddangosiad, ond mae'r gwahaniaeth yn bwysig. Mae cariad yn cynnwys teimladau dwfn ac ymrwymiad i berson, tra bod cyfeillgarwch yn berthynas ysgafnach, llai ymgysylltiedig. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio ffyrdd o adnabod gwir natur perthynas.

« Décoder l’amour ou l’amitié en 5 étapes » TELES RELAY
"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam" TELES RELAY

 

  1. Teimladau

Un o'r ffyrdd mwyaf amlwg o adnabod natur perthynas yw canolbwyntio ar y teimladau sydd gennych chi am y person hwnnw. Mae cariad yn aml yn cyd-fynd â theimladau o angerdd, hiraeth a hoffter dwfn. Mae cyfeillgarwch, ar y llaw arall, yn dawelach ac yn llai dwys. Os oes gennych chi deimladau cryf tuag at rywun, mae'n debyg eich bod chi mewn cariad.

« Décoder l’amour ou l’amitié en 5 étapes » TELES RELAY
"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam" TELES RELAY

 

  1. Ystumiau

Gall yr ystumiau a wnewch ar gyfer y person hefyd helpu i bennu natur eich perthynas. Mae ystumiau rhamantus, fel anrhegion neu ddyddiadau un-i-un, yn aml yn dynodi ymrwymiad rhamantus. Mae ystumiau cyfeillgar, fel gwahoddiadau i ddigwyddiadau cymdeithasol neu alwadau achlysurol, yn fwy nodweddiadol o gyfeillgarwch.

« Décoder l’amour ou l’amitié en 5 étapes » TELES RELAY
"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam" TELES RELAY

 

  1. Disgwyliadau

Mae hefyd yn bwysig canolbwyntio ar y disgwyliadau sydd gennych ar gyfer y berthynas. Os ydych chi'n disgwyl perthynas unigryw ac ymroddedig, mae'n debyg eich bod chi mewn cariad. Os ydych chi'n hapus i gynnal perthynas ysgafnach, mwy anffurfiol, mae'n debyg eich bod chi'n ffrindiau.

« Décoder l’amour ou l’amitié en 5 étapes » TELES RELAY
"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam" TELES RELAY

 

  1. Sgyrsiau

Gall y sgyrsiau a gewch gyda'r person hefyd eich helpu i bennu natur eich perthynas. Mae trafodaethau dwfn, ystyrlon yn aml yn gysylltiedig â pherthnasoedd rhamantus, tra bod sgyrsiau ysgafnach, anffurfiol yn fwy nodweddiadol o gyfeillgarwch.

« Décoder l’amour ou l’amitié en 5 étapes » TELES RELAY
"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam" TELES RELAY

Gwahaniaethu rhwng Cariad a Chyfeillgarwch

Deall Natur eich Perthynas

Rhwng cariad a chyfeillgarwch, gall y llinell fod yn denau, a all ei gwneud hi'n anodd pennu gwir natur perthynas. Y prif wahaniaeth rhwng y ddau yw'r cysylltiad erotig. Gall presenoldeb awydd rhywiol fod yn ddangosydd cryf o berthynas ramantus. Fodd bynnag, er mwyn deall yn well natur eich perthynas, mae'n bwysig gwybod y gwahanol fathau o gariad ac i adnabod y arwyddion o gariad a chyfeillgarwch.

Mathau o Gariad

Mae yna wahanol fathau o gariad, pob un â'i naws ei hun. Roedd gan y Groegiaid eiriau i ddisgrifio'r arlliwiau hyn, gan gynnwys:

  • Cariad filial (Storgê): y cariad rhwng rhieni a phlant, neu frawdol.
  • Cariad y llall (Agapê): cariad at gymydog rhywun a dyneiddiaeth.
  • Cariad cyfeillgar (Philia): y syniad o gyfeillgarwch modern, gan gynnwys cyd-gymorth, cefnogaeth a pharch.
  • Cariad erotig (Eros): cyflwr o gariad gan gynnwys yr agwedd ramantus, angerdd ac awydd rhywiol.
« Décoder l’amour ou l’amitié en 5 étapes » TELES RELAY
"Datgodio cariad neu gyfeillgarwch mewn 5 cam" TELES RELAY

Arwyddion Cariad

Gall teimladau cariadus ddod i'r amlwg yn gorfforol ac yn feddyliol, gan helpu i bennu gwir natur perthynas.

  • Arwyddion corfforol: agosrwydd corfforol, cyswllt llygad aml, disgyblion wedi ymledu.
  • Arwyddion meddwl: Gall person mewn cariad fod yn siriol, chwareus, bod ag egni a diddordeb mawr yn y person arall.

I grynhoi, er mwyn deall natur eich perthynas yn well, mae'n bwysig ystyried y gwahanol fathau o gariad ac arwyddion cariad a chyfeillgarwch. Bydd hyn yn caniatáu ichi benderfynu a ydych mewn perthynas ramantus neu gyfeillgar.

Gall fod yn anodd cydnabod gwir natur perthynas, ond trwy ganolbwyntio ar deimladau, ystumiau, disgwyliadau, a sgyrsiau, gallwch gael darlun cliriach o'r hyn sy'n digwydd. Os ydych chi'n dal yn ansicr, mae bob amser yn syniad da siarad yn agored gyda'r person dan sylw i egluro pethau.

“5 ateb i oresgyn yr arogl drwg parhaol”