Ymosodiad mosg ym Mhacistan yn lladd 59, targedodd yr heddlu.

Ymosodiad mosg ym Mhacistan yn lladd 59, targedodd yr heddlu.

 

Ymosodiad terfysgol yn Peshawar, Pacistan

 • O leiaf 59 yn farw: Ffrwydrodd bom yn ystod gweddi mewn mosg yn Peshawar, gan ladd 59 o bobl, plismyn yn bennaf. Cafodd 157 o bobol eu hanafu.
 • Targed: Roedd y mosg yn ardal pencadlys yr heddlu a oedd yn cael ei warchod yn agos.
 • Cyfrifoldeb: Nid oes unrhyw grŵp wedi hawlio cyfrifoldeb, ond mae wedi'i gysylltu â'r Taliban Pacistanaidd. Mae trais wedi cynyddu ers diwedd cadoediad ym mis Tachwedd.
 • Gwybodaeth gyntaf: Yn ôl gwybodaeth gyntaf heb ei chadarnhau, chwythodd bomiwr hunanladdiad ei hun i fyny yn y mosg yn ystod gweddïau prynhawn.
 • Ardal sensitif: Mae'r mosg yn un o'r ardaloedd a reolir fwyaf llym yn y ddinas, sy'n cynnwys pencadlys yr heddlu a chanolfannau cudd-wybodaeth a gwrthderfysgaeth.
 • Datganiad y Prif Weinidog: Mewn datganiad, dywedodd y Prif Weinidog Sharif nad oes gan y rhai a gyflawnodd yr ymosodiad “ddim i’w wneud ag Islam”. Ychwanegodd fod “y genedl gyfan yn unedig yn erbyn bygythiad terfysgaeth”.
 • Ymgyrch Achub: Mae ymgyrch achub ar y gweill y tu mewn i'r mosg ac efallai y bydd mwy o gyrff yn dal i gael eu hadalw o'r rwbel.
Une Attaque de mosquée au Pakistan fait 59 morts, la police ciblée. TELES RELAY
Ymosodiad mosg ym Mhacistan yn lladd 59, targedodd yr heddlu. TELES RELAY

Ffrwydrad yn Peshawar, Pacistan

Lladdwyd 59 o bobl, anafwyd 157

 • Targed: heddlu'n gweddïo mewn mosg
 • Yn gysylltiedig â'r Taliban Pacistanaidd
 • Daeth Cadoediad i ben ym mis Tachwedd, ac mae trais wedi cynyddu ers hynny
 • Roedd Attack eisoes wedi targedu gorsaf heddlu ym mis Rhagfyr
 • Gwybodaeth gyntaf heb ei chadarnhau: bomiwr hunanladdiad
 • Mosg mewn ardal reoledig, yn agos at bencadlys yr heddlu a swyddfeydd cudd-wybodaeth a gwrthderfysgaeth
 • Prif Weinidog: "Nid oes gan awduron unrhyw beth i'w wneud ag Islam", "Cenedl Unedig yn erbyn bygythiad terfysgaeth"
 • Ffrwydrad am 13:30 p.m. yn ystod gweddïau prynhawn
 • Fideo ar rwydweithiau cymdeithasol: hanner wal wedi cwympo
 • Gweithrediad achub ar y gweill, blaenoriaeth: arbed pobl o dan y rwbel
Une Attaque de mosquée au Pakistan fait 59 morts, la police ciblée. TELES RELAY
Ymosodiad mosg ym Mhacistan yn lladd 59, targedodd yr heddlu. TELES RELAY

 

Oriau ar ôl y ffrwydrad marwol a darodd y mosg yn Peshawar, dechreuodd timau meddygol ofalu'n gyflym at y rhai a anafwyd. Roedd Newyddion y BBC yn gallu gweld canolfan driniaeth yn gorlifo â phobl wedi'u hanafu, gyda llawer ohonynt yn swyddogion heddlu yn dal i wisgo eu gwisgoedd. Roedd meddygon a nyrsys yn brysur yn darparu'r gofal angenrheidiol, boed yn rhoi eli i leddfu llosgiadau neu'n tueddu at glwyfau a achoswyd gan malurion.

Soniodd tystion am effeithiau dinistriol y ffrwydrad. Dywedodd un dyn ei fod yn dal i fethu clywed o sŵn torcalonnus y ffrwydrad. Eglurodd dyn arall sut y cafodd ei achub ar ôl bod yn sownd yn y rwbel am awr.

Aeth prif weinidog y wlad ar daith frys i Peshawar i gwrdd â swyddogion lleol ac i ymweld â'r rhai a anafwyd. Mynegodd hefyd ei gefnogaeth i'r teuluoedd mewn profedigaeth.

Tynnodd yr ymosodiad ar y mosg gondemniad unfrydol gan y gymuned ryngwladol. Fe wnaeth Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, wadu’r ymosodiad mewn termau cryf, gan ddweud ei bod yn “arbennig o erchyll bod ymosodiad o’r fath wedi digwydd mewn addoldy”.

Roedd yr wythnos yn dilyn yr ymosodiad ar y mosg yn hollbwysig i ddiplomyddiaeth Pacistanaidd. Ddydd Llun, roedd disgwyl i Arlywydd yr Emiraethau Arabaidd Unedig ymweld ag Islamabad, ond cafodd ei daith ei chanslo ar y funud olaf oherwydd tywydd garw. Y diwrnod canlynol, roedd disgwyl i ddirprwyaeth o’r Gronfa Ariannol Ryngwladol gyrraedd y wlad i drafod y broses o ryddhau benthyciad help llaw.

Une Attaque de mosquée au Pakistan fait 59 morts, la police ciblée. TELES RELAY
Ymosodiad mosg ym Mhacistan yn lladd 59, targedodd yr heddlu. TELES RELAY

Yn anffodus, nid dyma'r tro cyntaf i ddinas Peshawar fod yn darged ymosodiad bom. Ym mis Mawrth y flwyddyn flaenorol, targedwyd mosg arall, gan ladd dwsinau o'r gymuned Shia.

Mewn ymateb i'r digwyddiad trasig hwn, cyhoeddodd Heddlu Islamabad uchafswm rhybudd diogelwch a chyhoeddi y byddent yn tynhau diogelwch ym mhob pwynt mynediad ac allan o'r ddinas. Addawodd awdurdodau lleol gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i amddiffyn dinasyddion ac atal ymosodiadau yn y dyfodol

Israel yn awgrymu rheolau gwn llac yn dilyn ymosodiadau.