Lladdodd lluoedd yr Unol Daleithiau arweinydd talaith Islamaidd Somali, Bilal al-Sudani, yng nghanolfan ogofâu 01.

Lladdodd lluoedd yr Unol Daleithiau arweinydd talaith Islamaidd Somali, Bilal al-Sudani, yng nghanolfan ogofâu 01.

 

Yn ddiweddar lladdodd lluoedd yr Unol Daleithiau arweinydd y Wladwriaeth Islamaidd, Bilal al-Sudani, a deg o’i weithredwyr yng ngogledd Somalia. Yn ôl swyddogion yr Unol Daleithiau, cafodd ei ladd ar ôl i luoedd arbennig yr Unol Daleithiau ysbeilio cyfadeilad ogof mynydd anghysbell yn y gobaith o’i ddal.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn Lloyd Austin fod "al-Sudani yn gyfrifol am feithrin presenoldeb cynyddol y Wladwriaeth Islamaidd yn Affrica" ​​​​a'i fod hefyd yn honni ei fod yn ariannu gweithgareddau'r grŵp yn fyd-eang. Dywed dadansoddwyr fod y ffaith bod milwyr yr Unol Daleithiau wedi'u hanfon i ladd neu gipio Swdan yn hytrach na defnyddio streic drôn llai peryglus yn dangos ei bwysigrwydd.

Les forces américaines ont tué le chef de l’État islamique somalien, Bilal al-Sudani, dans 01 complexe de grottes. TELES RELAY
Lladdodd lluoedd yr Unol Daleithiau arweinydd talaith Islamaidd Somali, Bilal al-Sudani, yng nghanolfan ogofâu 01. TELES RELAY

Mae’n bwysig nodi mai grŵp cymharol fach yn Somalia yw’r Wladwriaeth Islamaidd, gyda’r grŵp al-Shabab sy’n gysylltiedig ag al-Qaeda yn llawer mwy ac yn rheoli llawer o ardaloedd yn y de. Cyn ymuno â'r Wladwriaeth Islamaidd, dywedir bod Sudani wedi gwneud gwaith gweithredol i al-Shabab yn helpu i hyfforddi diffoddwyr.

Mae wedi’i gyhuddo o chwarae “rôl ariannol gyda sgiliau arbenigol a’i gwnaeth yn darged mawr ar gyfer gweithredu gwrthderfysgaeth yr Unol Daleithiau”, meddai swyddog dienw o’r Unol Daleithiau wrth asiantaeth newyddion AFP.

Dywedir bod y llawdriniaeth i dargedu'r Swdan wedi cymryd misoedd i'w chynllunio. Roedd llywodraeth Somali yn canmol lladd Sudani, gan bwysleisio nad yw’r Wladwriaeth Islamaidd yn fygythiad mor fawr ag al-Shabab yn Somalia, ond bod Swdan yn “beryglus”. "Y neges yw nad yw arweinwyr pob grŵp terfysgol yn Somalia yn ddiogel," meddai cynghorydd diogelwch llywodraeth Somali, Hussein Sheikh Ali.

Daw’r cyrch lai nag wythnos ar ôl i’r Unol Daleithiau ddweud i streic drôn ladd 30 o filwriaethwyr al-Shabab. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae heddluoedd o blaid y llywodraeth yn Somalia wedi gwneud cynnydd yn erbyn al-Shabab. Yn gryno, mae marwolaeth Bilal al-Sudani, arweinydd y Wladwriaeth Islamaidd, yn dangos ymrwymiad yr Unol Daleithiau i frwydro yn erbyn terfysgaeth yn Affrica a Somalia yn arbennig, ond mae'n bwysig nodi bod yr Unol Daleithiau wedi dweud streic drone lladd 30 o filwriaethwyr al-Shabab.

Cynhaliodd milwrol yr Unol Daleithiau ymgyrch yng ngogledd Somalia a laddodd arweinydd y Wladwriaeth Islamaidd (IS), a nodwyd fel Bilal al-Sudani, a dywedodd “tua deg o bobl” sy’n gysylltiedig â’r sefydliad terfysgol, ddydd Iau, Ionawr 26, cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau.

Les forces américaines ont tué le chef de l’État islamique somalien, Bilal al-Sudani, dans 01 complexe de grottes. TELES RELAY
Lladdodd lluoedd yr Unol Daleithiau arweinydd talaith Islamaidd Somali, Bilal al-Sudani, yng nghanolfan ogofâu 01. TELES RELAY

Yn ôl yr Ysgrifennydd Amddiffyn Lloyd Austin, "Al-Sudani oedd yn gyfrifol am annog presenoldeb cynyddol grŵp y Wladwriaeth Islamaidd yn Affrica ac ariannu ei weithrediadau ledled y byd, gan gynnwys yn Afghanistan. "

Ni achosodd y llawdriniaeth hon, a baratowyd am “sawl mis”, unrhyw anafusion naill ai yn y boblogaeth sifil nac ymhlith milwrol America, meddai uwch swyddog yn y Tŷ Gwyn yn ystod cyfweliad â newyddiadurwyr.

Dywedodd yr uwch swyddog, nad oedd yn dymuno cael ei adnabod, fod y cyrch wedi’i ragflaenu gan “ymarferion dwys” gan luoedd yr Unol Daleithiau, ar safleoedd “a adeiladwyd yn benodol” i ddynwared y tir lle digwyddodd, ogof ym mynyddoedd gogledd Somalia. “Roedden ni’n barod i gipio al-Sudani,” meddai.

Dywedodd swyddog arall yn y Tŷ Gwyn, “Mae Joe Biden wedi ei gwneud yn glir iawn ein bod wedi ymrwymo i ddarganfod a dileu pob bygythiad terfysgol yn erbyn yr Unol Daleithiau ac yn erbyn pobl America, lle bynnag y bônt, hyd yn oed yn y lleoedd mwyaf anghysbell. »

Mae'n bwysig nodi bod arweinydd Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fis Awst diwethaf, wedi'i ladd ar ei falconi yn Afghanistan gan streic drone Americanaidd.

Mae Biden yn annog ataliaeth cyn rhyddhau fideo o arestiad Tire Nichols.