Mae'r asteroid mawr hwn ar fin pasio heibio'r Ddaear yn yr ychydig oriau nesaf.

Mae'r asteroid mawr hwn ar fin pasio heibio'r Ddaear yn yr ychydig oriau nesaf.

 

Mae asteroid mawr a fydd yn pasio yn agos at y Ddaear yn yr ychydig oriau nesaf. Bydd y graig ofod, a elwir yn 2023 BU, yn pasio ger pen deheuol De America ychydig ar ôl hanner nos GMT. Er nad yw hyn yn fygythiad uniongyrchol i'r Ddaear, mae'n tanlinellu'r angen i barhau i ganfod asteroidau yn llechu ger ein planed.

Ce gros astéroïde est sur le point de passer par la Terre dans les prochaines heures. TELES RELAY
Mae'r asteroid mawr hwn ar fin pasio heibio'r Ddaear yn yr ychydig oriau nesaf. TELES RELAY

Canfod asteroidau

Gwelwyd 2023 BU am y tro cyntaf y penwythnos diwethaf gan y seryddwr amatur Gennadiy Borisov, sy'n gweithredu o Nauchnyi yn y Crimea. Mae arsylwadau dilynol wedi mireinio'r hyn a wyddom am faint PB 2023 ac, yn bwysig, ei orbit. Dyma sut y gall seryddwyr fod mor sicr y bydd yn gweld eisiau'r blaned, hyd yn oed os yw'n mynd i mewn i'r arc a feddiannir gan loerennau cyfathrebu'r byd, sy'n gorwedd 36 km (000 milltir) uwchben o U.S.

Ce gros astéroïde est sur le point de passer par la Terre dans les prochaines heures. TELES RELAY
Mae'r asteroid mawr hwn ar fin pasio heibio'r Ddaear yn yr ychydig oriau nesaf. TELES RELAY

Effaith bosibl

Hyd yn oed pe bai 2023 PB ar gwrs gwrthdrawiad uniongyrchol, byddai'n cael trafferth gwneud llawer o ddifrod. Gydag amcangyfrif o faint o 3,5 m i 8,5 m mewn diamedr (11,5 tr i 28 tr), byddai'r graig yn debygol o bydru yn uchel yn yr atmosffer. Fodd bynnag, byddai'n cynhyrchu pelen dân ysblennydd. Er mwyn cymharu, roedd y meteor enwog Chelyabinsk a aeth i mewn i atmosffer y Ddaear dros dde Rwsia yn 2013 yn wrthrych bron i 20m (66 troedfedd) mewn diamedr. Cynhyrchodd siocdon a chwalodd y ffenestri yn Dydd Sul.

Addasiad orbit

Mae gwyddonwyr o asiantaeth ofod yr Unol Daleithiau Nasa yn honni y bydd orbit PB 2023 o amgylch yr Haul yn cael ei newid gan ei gyfarfyddiad â'r Ddaear. Bydd disgyrchiant ein planed yn tynnu arni ac yn addasu ei llwybr trwy'r gofod. Cyn dod ar draws y Ddaear, roedd orbit yr asteroid o amgylch yr Haul yn gylchol fwy neu lai, yn nesáu at orbit y Ddaear, gan gymryd 359 diwrnod i gwblhau ei orbit o amgylch yr Haul. Ar ôl ei gyfarfyddiad, bydd orbit yr asteroid yn cael ei ymestyn ymhellach, gan ei symud tua hanner ffordd rhwng orbitau'r Ddaear a'r blaned Mawrth ar ei bwynt pellaf o'r Haul.

Ce gros astéroïde est sur le point de passer par la Terre dans les prochaines heures. TELES RELAY
Mae'r asteroid mawr hwn ar fin pasio heibio'r Ddaear yn yr ychydig oriau nesaf. TELES RELAY

Mae cyfarfod PB 2023 â'r Ddaear yn atgof pwysig o bwysigrwydd parhau i ganfod a monitro asteroidau a allai wrthdaro â'n planed. Mae gwyddonwyr o NASA a sefydliadau eraill yn parhau i weithio ar ffyrdd o ganfod a gwyro asteroidau a allai fod yn beryglus, megis cenhadaeth AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment) sy'n anelu at astudio dulliau o allwyro asteroid wrth helpu llong ofod.

Mae hefyd yn bwysig nodi bod 2023 BU yn enghraifft o bresenoldeb dŵr yn y gofod. Mae arsylwadau o'r graig ofod wedi datgelu ei bod yn cynnwys dŵr, gan atgyfnerthu'r ddamcaniaeth y gallai llawer o asteroidau a chomedau gynnwys cronfeydd wrth gefn o ddŵr y gellid eu defnyddio ar gyfer teithiau gofod yn y dyfodol.

Yn olaf, mae'n bwysig nodi, hyd yn oed os nad yw 2023 PB yn fygythiad i'r Ddaear, nid yw hynny'n golygu nad oes unrhyw risg o effaith asteroid. Mae'n bwysig parhau i fonitro gofod ger y Ddaear a gweithio ar ffyrdd o atal gwrthdrawiadau posibl yn y dyfodol.

I grynhoi, mae ymagwedd 2023 BU at y Ddaear yn ein hatgoffa o bresenoldeb creigiau gofod heb eu canfod ger y Ddaear a phwysigrwydd parhau i fonitro gofod er mwyn osgoi gwrthdrawiadau posibl. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi nad yw'r asteroid yn fygythiad i'r Ddaear a bod y siawns o wrthdaro â lloeren yn isel iawn. Bydd cyfarfyddiad yr asteroid â'r Ddaear hefyd yn caniatáu i wyddonwyr ddeall ei gyfansoddiad yn well a dysgu mwy am yr amgylchedd ger y Ddaear.

Y rheswm am yr oedi wrth anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin o'r Almaen.