Mae Tottenham yn llygadu ymosodwr yr Iseldiroedd Arnaut Danjuma ar fenthyg o Villarreal.

Mae Tottenham yn llygadu ymosodwr yr Iseldiroedd Arnaut Danjuma ar fenthyg o Villarreal. 

 

Teitl: Tottenham yn ffurfioli dyfodiad yr ymosodwr Arnaut Danjuma ar fenthyg

1: Benthyciad blaenwr 25 oed yr Iseldiroedd

Mae Tottenham wedi cyhoeddi dyfodiad ymosodwr yr Iseldiroedd Arnaut Danjuma ar fenthyg o Villarreal tan ddiwedd y tymor. Y chwaraewr 25 oed yw eu llofnod cyntaf o ffenestr drosglwyddo mis Ionawr ac roedd disgwyl iddo ymuno ag Everton cyn i Spurs wneud symudiad hwyr.

2: Gyrfa Broffesiynol Danjuma

Chwaraeodd Danjuma i Bournemouth rhwng 2019 a 2021, gan sgorio 17 gôl mewn 52 gêm cyn ymuno â La Liga. Mae ganddo chwe chap, gan sgorio dwy gôl, ond ni lwyddodd i wneud tîm yr Iseldiroedd ar gyfer Cwpan y Byd 2022. Chwaraeodd Danjuma ran allweddol yn rhediad Villarreal i rownd gynderfynol Cynghrair y Pencampwyr y tymor diwethaf, gan sgorio 16 gôl ym mhob cystadleuaeth ar gyfer y clwb Sbaeneg.

3: Dewis Tottenham

Roedd yn ymddangos ei fod wedi cytuno ar delerau ag Everton dros y penwythnos, ond cyn iddo allu arwyddo ei gytundeb, gwnaeth Tottenham y penderfyniad i arwyddo Danjuma. Mae ei ddyfodiad yn ychwanegu at opsiynau ymosod Spurs ochr yn ochr â Harry Kane, Son Heung-min, Dejan Kulusevski, Richarlison a Lucas Moura.

Is-deitl 4: Sefyllfa Tottenham yn y gynghrair

Mae tîm Antonio Conte yn bumed yn yr Uwch Gynghrair ac wedi symud o fewn tri phwynt o'r pedwar uchaf gyda buddugoliaeth o 1-0 yn Fulham ddydd Llun. Er gwaethaf 40 gôl y clwb o Loegr yn yr Uwch Gynghrair y tymor hwn, mae’r arweinwyr wedi dewis cefnogi Harry Kane ar y blaen ymosodol.

5: Disgwyliadau ar gyfer Danjuma

Mae disgwyliadau ar gyfer Danjuma yn uchel o ystyried ei fod eisoes wedi profi ei fod yn sgorio goliau yn yr Uwch Gynghrair a La Liga. Mae hefyd wedi profi ei fod yn gallu chwarae rhan allweddol mewn tîm sy’n symud ymlaen i rownd gynderfynol Cynghrair y Pencampwyr. Mae cefnogwyr Tottenham yn gobeithio y gall ddod â'i gyffyrddiad ymosodol a'i greadigrwydd i'r tîm i'w helpu i gyrraedd eu safle a cystadleuaeth.

6: Ymatebion yr arweinwyr

Mae penaethiaid Tottenham wedi mynegi eu brwdfrydedd dros ddyfodiad Danjuma, gan ddweud ei fod yn chwaraewr dawnus a phrofiadol a fydd yn dod â dyfnder a hyblygrwydd i ymosodiad y tîm. Soniasant hefyd eu bod yn hyderus y bydd yn gallu addasu’n gyflym i arddull chwarae Tottenham a helpu i gyflawni nodau’r tîm.

7: Ymatebion Danjuma

Dywedodd Danjuma ei fod yn gyffrous i ymuno â Tottenham a chwarae i glwb mawreddog yn yr Uwch Gynghrair. Mynegodd ei ddiolchgarwch hefyd i Villarreal am y cyfle a roddwyd iddo i chwarae i'r clwb a datblygu fel chwaraewr. Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at weithio gyda charfan Tottenham a chyfrannu at eu llwyddiant

8: Effaith ar y tîm

Mae dyfodiad Danjuma yn cael effaith fawr ar garfan Tottenham wrth iddo ddod â dyfnder a hyblygrwydd i'r ymosodiad. Gall chwarae fel asgellwr chwith, asgellwr dde neu hyd yn oed fel ymosodwr canolog. Mae hyn yn golygu y gall yr hyfforddwr Antonio Conte gael mwy o opsiynau tactegol a gall newid y system chwarae yn dibynnu ar anghenion y tîm.

9: Effaith ar chwaraewyr eraill

Bydd dyfodiad Danjuma hefyd yn effeithio ar chwaraewyr eraill yn y garfan gan ei fod yn ychwanegu cystadleuaeth ar gyfer safleoedd ymosod. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chwaraewyr weithio hyd yn oed yn galetach i ennill a chadw eu lle yn y tîm. Gall hefyd wella lefel eu chwarae a'u gwthio i ddod yn chwaraewyr gwell fyth.

I gloi, mae dyfodiad ymosodwr yr Iseldiroedd Arnaut Danjuma ar fenthyg o Villarreal i Tottenham yn gyfle i'r clwb gryfhau eu hymosodiad a chodi lefel eu chwarae yn erbyn y gystadleuaeth. Mae'n dod â dyfnder, hyblygrwydd a chystadleuaeth ar gyfer safleoedd ymosod. Mae disgwyliadau ar gyfer Danjuma yn uchel ac mae cefnogwyr Tottenham yn gobeithio y gall gyfrannu at gyflawni nodau'r tîm. Serch hynny, ni fydd yn chwaraewr ar gyfer y gêm yn erbyn Aston Villa nos Fercher.

Y rheswm am yr oedi wrth anfon tanciau Leopard 2 i'r Wcráin o'r Almaen.