Mae Twitter yn cael ei siwio am negeseuon gwrth-Semitaidd ar ei blatfform.

Mae Twitter yn cael ei siwio am negeseuon gwrth-Semitaidd ar ei blatfform.

 

Mae Twitter yn cael ei siwio yn yr Almaen gan ddau grŵp sy’n cyhuddo’r rhwydwaith cymdeithasol o fethu â chael gwared ar chwe phostyn yn ymosod ar Iddewon ac yn gwadu’r Holocost ar ôl adrodd amdanynt. Cyhoeddwyd y swyddi ar ôl i'r biliwnydd Elon Musk brynu'r platfform ym mis Hydref 2022.

 1. Siwio Twitter yn yr Almaen Mae Twitter yn cael ei siwio yn yr Almaen gan ddau grŵp sy’n cyhuddo’r rhwydwaith cymdeithasol o fethu â chael gwared ar chwe phostyn yn ymosod ar Iddewon ac yn gwadu’r Holocost ar ôl adrodd amdanynt.
 2. Prynu Twitter gan Elon Musk Cyhoeddwyd y postiadau ar ôl i'r biliwnydd Elon Musk brynu'r platfform ym mis Hydref 2022.
 3. Absenoldeb sylwadau gan Twitter Ond ni soniodd ei drydariadau, sydd bellach yn cynrychioli mwyafrif allbwn cyfathrebu'r cwmni, am yr achos.
 4. Gwrth-Semitiaeth Anghyfreithlon a Gwadu'r Holocost yn yr Almaen Mae Gwrth-Semitiaeth a gwadu'r Holocost yn anghyfreithlon yn yr Almaen. Maent hefyd yn torri telerau ac amodau Twitter eu hunain.
 5. Cyswllt BBC News gyda Twitter Mae BBC News wedi cysylltu â'r cwmni am sylwadau.
 6. Bradychu ymddiriedaeth defnyddwyr “Mae Twitter wedi bradychu ein hymddiriedaeth,” meddai Avital Grinberg, llywydd Undeb Ewropeaidd y Myfyrwyr Iddewig (EUJS), a ddaeth â’r achos sifil ochr yn ochr â HateAid. “Trwy ganiatáu dosbarthu cynnwys atgas, mae’r cwmni’n methu ag amddiffyn defnyddwyr – ac Iddewon yn benodol. »
 7. Rhwymedigaeth gytundebol i ddileu cynnwys atgas Bydd yr achos yn ceisio penderfynu a oes rhwymedigaeth gytundebol ar Twitter i ddileu'r deunydd hwn.
 8. Beirniadaeth ar Twitter yn y gorffennol Yn 2021, cyn i Mr Musk brynu Twitter, dywedodd yr Ymgyrch yn Erbyn Gwrth-Semitiaeth, yr oedd wedi partneru ag ef, fod polisïau'r cwmni'n methu - ac nad oedd wedi dileu dim ond 400 o 1 o drydariadau sy'n cynnwys ymosod ar gynnwys atgas. Iddewon. Mae rhwydweithiau cymdeithasol mawr eraill, gan gynnwys Facebook, Instagram a TikTok, wedi wynebu cyhuddiadau tebyg. O dan Fesur Diogelwch Ar-lein Prydain, byddai cwmnïau technoleg yn wynebu dirwyon mawr am beidio â chael gwared ar gynnwys yn gyflym atgas.
Twitter est poursuivi pour des messages antisémites sur sa plateforme. TELES RELAY
Mae Twitter yn cael ei siwio am negeseuon gwrth-Semitaidd ar ei blatfform. TELES RELAY
 1. Beirniadaeth o Twitter yn y gorffennol (parhad) Yn 2020, beirniadwyd Twitter am fod yn rhy araf i gael gwared ar drydariadau'r cerddor Prydeinig Wiley, a oedd wedi'i ystyried yn wrth-Semitaidd. Dywedodd y Prif Weinidog ar y pryd, Boris Johnson, fod yn rhaid i gyfryngau cymdeithasol “fynd ymhellach ac yn gyflymach i gael gwared ar gynnwys fel hyn”. Mae’r Ysgrifennydd Diwylliant Michelle Donelan yn gobeithio y bydd y Bil Diogelwch Ar-lein yn cael ei basio yr haf hwn, a fyddai’n rhoi cwmnïau technoleg mewn perygl o gael dirwyon mawr am beidio â chael gwared ar gynnwys atgas yn gyflym.
 2. Cefndir yr achos Yr achos cyfreithiol yn erbyn Twitter yn yr Almaen yw'r enghraifft ddiweddaraf o bryderon cynyddol am atebolrwydd cyfryngau cymdeithasol am gynnwys atgas. Mae rheoliadau cyfryngau cymdeithasol a chyfreithiau atebolrwydd yn fwyfwy llym, ac mae cwmnïau technoleg dan bwysau cynyddol i gael gwared ar gynnwys atgas oddi ar eu platfformau yn gyflym.
 3. Casgliad Mae Twitter yn cael ei siwio yn yr Almaen ar hyn o bryd am adael negeseuon gwrth-Semitaidd a gwadu'r Holocost ar-lein, er gwaethaf adroddiadau. Bydd yr achos yn ceisio penderfynu a oes gan Twitter rwymedigaeth gytundebol i dynnu'r deunydd hwn ac a yw'r cwmni'n gyfrifol am fethu ag amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys atgas. Mae'n bwysig nodi bod gwrth-Semitiaeth a gwadu'r Holocost yn anghyfreithlon yn yr Almaen, a bod Twitter yn ymdrechu i gael gwared ar gynnwys atgas oddi ar ei lwyfan yn gyflym.