Dyma Gynghorion Betio Pêl-droed Na Wyddoch Chi Amdanynt

Yn anad dim, mae'r betiau chwaraeon bob amser yn fater o lwc. Fodd bynnag, mae rhywfaint o ryddid tactegol ac mae'r siawns o lwyddo yn ddiamau wedi gwella gyda'r awgrymiadau betio chwaraeon cywir. Mae hyn yn dangos bodolaeth gweithwyr proffesiynol sy'n cynnal eu hunain trwy fetio chwaraeon.

Surebets mewn cyfnewidfeydd betio chwaraeon

Ydych chi'n credu na all byth fod gwerth 100% sicr? Fe'i gelwir yn Surebet ac mae'n bodoli mewn gwirionedd. Mewn cyfnewidfeydd betio chwaraeon, betiau diogel sydd yn y sefyllfa orau. Gan fod ods mwy i'w cael yma fel arfer, mae cyfnewid betio chwaraeon ar-lein fel arfer yn gyngor betio pêl-droed buddiol iawn.

 

Yr amrywiadau mawr yn aml mewn siopau bwci yw'r amgylchedd delfrydol ar gyfer gwerth ac weithiau hyd yn oed betiau gwarantedig.

 

Mae'r tip betio pêl-droed ar-lein hwn yn berffaith ar gyfer y ffefryn a dylid ei roi ar betio byw, sy'n dechrau cyn gynted ag y bydd gôl yn cael ei sgorio. Rydyn ni'n cyfrif ymlaen (Yn ôl) "O dan 2,5 gôl" os yw'n sylweddoli ar ddiwedd yr hanner cyntaf na fydd mwy o goliau'n cael eu sgorio (mae'r ddau dîm eisiau arbed eu hunain ar hanner amser).

 

Gallwch chi ragweld tebygolrwydd o tua 2,6 gyda tric o'r fath. Mae’r tebygolrwydd o “dan 2,5 gôl” yn cynyddu os yw’r sgôr yn aros yr un fath ar hanner amser yn gyffredinol is. Nawr yw'r amser i osod bet diogel, felly rydych chi'n gosod (betio yn erbyn) y digwyddiad. Rydych chi'n ennill y gêm waeth sut mae'n dod i ben.

 

Oherwydd poblogrwydd enfawr betio ar ffefrynnau, mae bwci yn ceisio cydbwyso'r gymhareb tip trwy gynnig cyfleoedd hael i underdog. Dewis cŵn bach yw'r ateb i ennill mewn betio pêl-droed.

 

Mae betiau tymor hir yn addawol

Weithiau mae gan betiau hirdymor y fantais o siawns uchel iawn. Gan fod y maes hwn yn gyfyngedig iawn ar y rhan fwyaf o lwyfannau a'i bod yn anoddach cyfrifo ods dros gyfnodau hir o amser, gallwch yn aml nodi gwallau a wneir gan fwci. Er ei fod yn beryglus, rydym yn eich cynghori i ystyried betiau hirdymor yn amlach.

Cymhariaeth Bets Sengl

Mae'r strategaeth betio pêl-droed hon yn cael ei hargymell yn arbennig ar gyfer chwaraewyr sy'n chwilio am fuddugoliaeth eithaf sicr ond nad ydyn nhw'n ofni gosod betiau mawr. Dyma sut mae ods sawl gêm unigol yn cael eu cymharu. Rydych chi'n dewis chwe gêm gydag ods union yr un fath ar gyfer y ffefryn. Dylai'r rhain fod yn agos at 1,5 ac yn eithaf isel.

 

Gwneud bet ar gêm Mae chwaraewyr wedi gwybod ers tro bod llawer i'w ennill trwy fetio ar gêm gyfartal, ond nid yw'r strategaeth hon yn cael ei defnyddio llawer iawn. Fel arfer mae gan raffliadau ods uwch na 3, er eu bod yn methu’n amlach na’r disgwyl yn wreiddiol. Yn ddiweddar, roedd 3,8 gwaith y diwrnod gêm yn y Bundesliga. Dyma awgrym ar gyfer betio ar dei.

 

Gosod bet gyfartal yn barhaus Buddsoddwch yr un faint o arian ym mhob gêm gynghrair. Enghraifft fathemategol gyflym: os byddwch chi'n betio €3 ar bob gêm a bod pob un o'r naw gêm yn gorffen mewn tair gêm gyfartal, gallwch chi gael elw o €9 yn y pen draw. Hefyd, nid yw 3 raffl ar ddiwrnod gêm yn anarferol!