Dyma Beth Yw Eich Cyfnod Lliw Mewn Gwirionedd

Dyma Beth Yw Eich Cyfnod Lliw Mewn Gwirionedd

 

Mae lliw y rheolau yn aml yn amrywio o un fenyw i'r llall. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am liw eich mislif.

Ydych chi'n meddwl tybed pam nad oes gan eich gwaed mislif yr un lliw bob amser? Neu os yw pob merch yn cael misglwyf coch llachar? Mae'n dda dod i adnabod yr agwedd ar eich mislif i ganfod ffynonellau posibl o broblemau. Ond hefyd, i ddeall eich corff yn well yn gyffredinol. Felly, dylech wybod bod lliw y mislif yn wirioneddol wahanol i fenyw i'r llall ac mae'n hollol normal! Coch llachar, brown, pinc… mae sbectrwm di-ben-draw o liwiau cyfnod benywaidd. Os gwelwch fod rhywbeth o'i le, peidiwch â chynhyrfu! Bydd yn ddigon i ymgynghori ag arbenigwr i roi gwybod iddo. Yna bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn gallu eich arwain chi orau â phosibl. Heb ragor o wybodaeth, darganfyddwch beth yw ystyr y gwahanol liwiau pren mesur.

 

Coch llachar

Coch llachar yw'r lliw y mae pob merch yn dymuno ei gael. Am beth ? Oherwydd ei fod yn arwydd bod gwaed a hylif mislif yn llifo'n normal o'r groth. Mae'r lliw hwn yn dynodi ffresni penodol. Ond hefyd bod gwaed yn mynd trwy'r fagina yn gyflym ar ôl torri i ffwrdd o wal y groth. Byddwch yn ofalus serch hynny! Os byddwch chi'n sylwi ar lif pwysig iawn neu glotiau gwaed mawr, yna bydd yn dda ymgynghori.

Coch tywyll

Ychydig yn llai aml ac y mae galw mawr amdano, gwelir y lliw coch tywyll yn aml ar ddiwedd y mislif. Mae coch tywyllach yn golygu eich bod yn agosáu at ddiwedd eich mislif a bod y gwaed yn llifo allan yn hŷn. Felly yn dod o rannau dyfnach leinin y groth a gymerodd fwy o amser i ddraenio. Gellir gweld y lliw hwn hefyd yn ystod "sbotio".

brown

Mae yna wahanol resymau pam mae hylif mislif yn frown neu hyd yn oed yn frown. Gall y lliw hwn fod yn bresennol pan nad yw eich mislif wedi dechrau eto. Neu pan fyddant yn dod i ben yn gyfan gwbl. Dyma hen waed sydd wedi bod yn agored i ocsigen ac sydd wedi troi'n frown dros amser.. Os byddwch yn sylwi ar smotiau brown ddau ddiwrnod neu fwy cyn eich misglwyf, gall fod yn arwydd o progesteron isel.

Rose

Gall rheolau pinc, sy'n llawer prinnach, nodi sawl peth. Ar y dechrau, mae'r lliw hwn yn gyffredin iawn pan fo'r mislif yn fyr iawn, llai na dau ddiwrnod.. Ond hefyd pan fyddant yn ysgafn ac yn brin iawn. Ond nid dyna'r cyfan! Gall y lliw pinc hefyd fod yn ddangosydd o estrogen isel.

Pryd i boeni?

Os dywedir bod y pedwar lliw hyn o reolau yn "normal", gall eraill fod yn arwyddion brawychus. Mae hyn yn arbennig o wir os bydd eich misglwyf yn troi'n llwyd neu'n oren. Yn wir, gall fod yn arwydd o vaginosis bacteriol, trichomoniasis neu STI. Hefyd, os yw gwaed eich mislif yn ddu, gallai ddangos haint neu rwystr yn y fagina fel tampon sownd.. Dyna pam ei bod yn bwysig dadansoddi eich mislif yn ofalus ac ymgynghori â gweithiwr iechyd proffesiynol gyda'r amheuaeth leiaf.

Xnxx: Syniadau i'ch helpu i gael gwell cysylltiad yn y gwely gyda'ch partner.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr