Recriwtio enfawr o Reolwyr Cyfrifon

Recriwtio enfawr o Reolwyr Cyfrifon

 

Yn hyrwyddo Camerŵn ymchwil fel rhan o’i weithgareddau plusieurs Rheolwyr Cyfrifon

Lleoliad y genhadaeth (Gwlad / Dinas) / Lleoliad (Gwlad / Dinas): Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ngaoundéré, Garoua, Bertoua
Math o gontract / Math o gontract: -
Dyddiad mynediad disgwyliedig / dyddiad cychwyn: 01/03/2023
Lefel profiad / lefel profiad: Blwyddyn 1-3

Aseiniad / Disgrifiad Swydd: 

Cenadaethau / Cyfrifoldebau:

Wedi'i osod o dan gyfrifoldeb y Goruchwylydd Gwasanaeth Cwsmeriaid, bydd gan y rheolwr gwasanaeth cwsmeriaid y prif genadaethau a ganlyn:

  •  Creu, rheoli, datblygu a chadw portffolio o gwsmeriaid;
  •  Arfogi cwsmeriaid yn unol ag amcanion diffiniedig;
  •  Gweithredu strategaethau i hybu'r refeniw a gynhyrchir gan bortffolio'r cleient;
  •  Sefydlu ffeiliau credyd cwsmeriaid o dan ei gyfrifoldeb;
  •  Monitro ad-daliad benthyciadau a roddwyd.

Angen y proffil:

  •  Lefel astudiaethau: BAC + 3 mewn gwyddorau rheolaeth neu wyddorau cymdeithasol.

profiad 

  •  O leiaf 1 flwyddyn o brofiad mewn gweithgaredd sy'n ymwneud â rheoli perthnasoedd cwsmeriaid.

SUT I WNEUD CAIS?

Cliciwch yma i wneud cais ar-lein