Teitl Meghan Markle: gallai Duges Sussex gael teitl tebyg i deitl y Dywysoges Michael o Gaint

Teitl Meghan Markle: gallai Duges Sussex gael teitl tebyg i deitl y Dywysoges Michael o Gaint

Meghan Markle gallai gael teitl newydd i gymryd lle ei theitl presennol o Dduges Sussex er iddi roi’r gorau i’w swydd frenhinol yn 2020, yn ôl arbenigwr brenhinol enwog. Ers iddynt adael eu swyddogaethau brenhinol a symud i America wedi hynny, bu llawer o drafodaethau yn eu cylch Tywysog Harry a Meghan yn parhau i ddefnyddio eu teitlau brenhinol.

Ymddiswyddodd aelodau'r teulu brenhinol o'u rolau yn gynnar yn 2020 ac ers hynny mae'r cwpl wedi canolbwyntio ar adeiladu bywyd newydd gyda'i gilydd yng Nghaliffornia, gan daro bargeinion gyda chwmnïau fel Netflix a dilyn ei waith dyngarol.

Pan wnaethant ymddiswyddo fel uwch aelodau o'r teulu brenhinol, dywedodd y diweddar Frenhines nad oedd y cwpl yn cael defnyddio eu teitlau Sussex at ddibenion busnes, er eu bod yn dechnegol yn dal i fod â nhw, yn ogystal â theitlau HRH.

Fodd bynnag, mae rhai beirniaid wedi galw am dynnu’r pâr o’r teitlau hynny hefyd, yn dilyn rhyddhau eu cyfres Netflix newydd a chyn cofiant y Tywysog Harry, Spare.

Ond yn dilyn galwadau newydd i'r cwpl beidio â chael eu hadnabod fel y "Duke" a'r "Duchess", mae arbenigwr brenhinol wedi egluro, os bydd hynny'n digwydd, bydd y cwpl yn dal i ddal teitlau eraill.

Yn ôl Ingrid Seward, golygydd cylchgrawn Majesty, gallai Meghan gael ei hadnabod fel y Dywysoges Henry pe na bai hi bellach yn Dduges Sussex.

Wrth siarad ar bodlediad Royal Beat, esboniodd Ingrid fod y protocol brenhinol yn mynnu y gallai'r fam i ddau o blant gymryd enw cyntaf ei gŵr.

Meddai, "Nid wyf yn credu y bydd unrhyw beth yn digwydd i'r teitlau oherwydd, os byddant yn colli eu teitlau, mae Harry yn dal i fod yn dywysog gwaed a Meghan yn lle bod yn Dduges Sussex, [byddai] yn Dywysoges Henry . »

Henry a aned yn wreiddiol, mae'r Tywysog Harry bob amser wedi mynd wrth ei lysenw ar ôl i'r Brenin Siarl a'r Dywysoges Diana ddweud y byddent yn defnyddio enw'r anifail bob dydd.

PEIDIWCH Â CHANIATÁU:

Er gwaethaf y ffaith nad oedd Harry erioed wedi defnyddio Henry yn ei deitlau, byddai Meghan hefyd yn mabwysiadu'r enw hwnnw pe bai ei deitl yn newid.

Mae'r un peth yn wir am Kate Middleton pan briododd â'r teulu brenhinol, a'i theitl oedd y Dywysoges William yn ogystal â Duges Caergrawnt, a bellach Tywysoges Cymru.

Dywedodd Ingrid y gallai Meghan ddod yn Dywysoges Henry: “Byddai wir [yn drysu’r Americanwyr].

“Rwy’n meddwl [mae’n] debyg mai’r peth gorau yw ei adael oherwydd ei fod yn edrych yn gymedrol, yn edrych yn ddibwrpas.

DARLLENWCH MWY: Roedd Doria Ragland yn edrych yn 'felys' pan briododd â Thomas Markle ym 1979

Ychwanegodd: “Rhoddodd y Frenhines y teitlau iddyn nhw, gadewch iddyn nhw eu cadw - byddan nhw'n 'H' ac 'M' beth bynnag.

“Rwy’n credu mai’r peth gorau i’w wneud yw eu gadael, eu hanwybyddu a gadael iddynt fod, a dyna mewn gwirionedd mae’r palas a’r teulu brenhinol yn ei wneud. »

Aelod arall o'r teulu brenhinol sydd â theitl tebyg i "Princess Henry" yw'r Dywysoges Michael o Gaint, gwraig cefnder y diweddar Frenhines, y Tywysog Michael o Gaint.

Yn wir, yr hen draddodiad Eingl-Sacsonaidd yw bod gwraig sy'n priodi yn cymryd enw ei gŵr.

Mae'r un egwyddor yn digwydd gyda merched sy'n priodi i'r teulu brenhinol - maen nhw'n mabwysiadu'r amrywiad benywaidd o deitl eu gŵr. Enw iawn y Dywysoges Michael yw Marie Christine von Reibnitz.

Oherwydd ei fod yn berthynas pellach i'r Sofran, ni wnaed y Tywysog Michael o Gaint yn Ddug ar y briodas, ac felly cadwodd yr un teitl ag oedd ganddo'n barod cyn priodi Mary Christina.

Mae'r traddodiad o ddyrchafu tywysogion i reng dug fel arfer yn cael ei gadw ar gyfer plant y frenhines neu Dywysog Cymru.

Dyna pam ei fod yn dal i gael ei alw'n Dywysog Michael o Gaint, ac nid oedd gan Marie unrhyw deitl arall i'w gymryd ar ôl priodi, megis "Duchess" neu "Countess of" ac ati.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/life/1715640/meghan-markle-title-duchess-of-sussex-princess-michael-of-kent


.