Rhybuddiwyd gyrwyr oherwydd heddiw yw'r diwrnod mwyaf peryglus ar y ffyrdd

Rhybuddiwyd gyrwyr oherwydd heddiw yw'r diwrnod mwyaf peryglus ar y ffyrdd

Damweiniau ffyrdd y DU Mae Dydd Calan 36% yn fwy tebygol o arwain at farwolaeth neu anaf difrifol na damweiniau ar ddiwrnodau eraill, y ffigwr uchaf ar gyfer unrhyw wyliau. Bydd y niferoedd uchaf erioed o ddysgwyr a gyrwyr newydd ar y ffordd wrth i’r don ôl-bandemig o yrwyr newydd barhau.

Llwyddodd tua 575 o bobl yn eu prawf theori yn y chwe mis hyd at fis Mehefin, y cyfnod uchaf erioed.

Mae hyn yn dilyn yr ôl-groniad enfawr o bobl nad ydynt wedi gallu dysgu gyrru yn ystod y pandemig wrth iddynt basio eu profion theori o'r diwedd.

Mae arbenigwyr yn annog gyrwyr i aros yn amyneddgar tra ar y ffordd, yn enwedig gan ei bod yn bosibl nad yw modurwyr erioed wedi gyrru dan amodau gaeafol o'r blaen.

Fodd bynnag, nid dim ond gyrwyr sy'n dysgu fydd yn hogi eu sgiliau ar gyfer y tymor gyrru llawn straen.

DARLLENWCH MWY: Newidiadau mawr i gyfraith gyrru ym mis Ionawr 2023

Mae Bryn Brooker, rheolwr diogelwch y ffyrdd yn Nextbase, yn cynghori gyrwyr i gadw'n ddiogel ar ddechrau'r flwyddyn newydd, gan ddweud wrthyn nhw am adael digon o bellter wedyn.

Ychwanegodd: “Rhowch ddigon o le i beilotiaid eraill gyda phellter hirach nag arfer yn dilyn. Os yw'n wlyb, dyblwch eich pellter olrhain i bedair eiliad.

“Ac os oes eisin, fe allai gymryd 10 gwaith yn hirach i chi stopio nag arfer - felly gyrrwch yn arafach a chadwch eich pellter dilynol yn hir.”

“Bydd llawer o bobl a fyddai fel arfer yn cymryd y trên ar y ffyrdd y tymor gwyliau hwn, yn ogystal â llawer o bobl sydd wedi pasio eu harholiad theori neu ymarferol yn ddiweddar.

DARLLENWCH MWY: Gallai prisiau gasoline a diesel ostwng yn fuan ar ôl blwyddyn 'anwadal'

“Rydyn ni’n gwybod bod gyrwyr newydd yn aml yn gwneud camgymeriadau wrth groesffyrdd ac wrth newid lonydd.

“Ar groesffyrdd prysur, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud cyswllt llygad â gyrwyr eraill sy'n ymddangos yn ddryslyd ynghylch yr hawl tramwy, a pheidiwch â chroesi croestoriad mor gyflym fel na allwch chi stopio os oes angen. »

Un o'r prif awgrymiadau i'w gofio pan fyddwch ar y ffordd yw bod yn ymwybodol o'r holl geir o'ch cwmpas, yn enwedig ar y priffyrdd.

Hyd yn oed os nad oes ganddynt eu signalau tro ymlaen, gallent droelli'n sydyn, gyda phobl eisiau amser a lle i ymateb os oes angen.

Mae disgwyl i streiciau rheilffordd daro’r wlad eto yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn newydd, fydd yn naturiol yn gweld mewnlifiad o geir ar y ffordd.

Mae Dydd Calan hefyd yn cael ei amlygu fel y diwrnod mwyaf peryglus i fod ar y ffordd o ystyried y risgiau cynyddol o yfed a gyrru.

Ychwanegodd Bryn Brooker: “Mae Dydd Calan yn gweld llawer o ddamweiniau erchyll, gyda llawer ohonynt yn gysylltiedig â gyrru’n feddw ​​neu gyffuriau.

“Peidiwch â gyrru os ydych chi wedi bod yn parti. Nid yw'n werth yr ergyd. »

Dylai modurwyr hefyd ganolbwyntio ar deithiau hir ac osgoi gwrthdyniadau lle bo modd.

Os ydych chi'n teithio gyda phlant, er enghraifft, gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw ddigon o le i'w difyrru yn y seddi cefn yn ystod teithiau hir adref.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/cars/1715718/driver-warning-dangerous-car-crash-new-years-day


.