Prif gyhoeddiadau Paul Biya yn 2023

Prif gyhoeddiadau Paul Biya yn 2023

Am ei ddymuniadau i'r Camerŵniaid, cododd Paul Biya (llun) y gorchudd ar rai o'i flaenoriaethau ar gyfer 2023. Gan ddechrau gyda manteisio ar dri mwyn haearn. “Rwyf wedi awdurdodi dechrau tri phrosiect ar raddfa fawr sy’n anelu at ddatblygu ein potensial mwyngloddio, strwythuro ein heconomi a chreu swyddi,” meddai Paul Biya.
O'r tri phrosiect hyn, roedd disgwyl un Lobé yn Kribi yn rhanbarth y de ers i'r arlywydd lofnodi archddyfarniad ar 1 Gorffennaf diwethaf a roddodd drwydded weithredu i is-gwmni'r cawr Tsieineaidd Sinosteel Corporation. Felly, mae Paul Biya newydd gadarnhau lansiad y prosiect mwyngloddio diwydiannol hwn sy'n darparu, ymhlith pethau eraill, ar gyfer adeiladu planhigyn cyfoethogi haearn, piblinell o tua 20 cilomedr a ffatri cynhyrchu ynni o 60 megawat.
Mae'r ddau brosiect arall yn ymwneud â blaendal haearn Mbalam-Nabeba rhwng Camerŵn a'r Congo cyfagos, ac ecsbloetio haearn Bipindi-Grand Zambi yn rhanbarth y De. Roedd y cyntaf wedi bod yn swatio ers blynyddoedd i gywilydd awdurdodau Camerŵn. Er mwyn cyflymu ei gomisiynu, ymddiriedwyd ymelwa ar y blaendal mwyngloddio hwn o'r diwedd i Sarl Cwmni Mwyngloddio Camerŵn (CMC), a gyflwynwyd fel is-gwmni i Coconut Logic Holdings a leolir yn Singapore.
Yn ogystal â'r sector mwyngloddio, mae gan Paul Biya hefyd y sector gwaith cyhoeddus yn ei olygon. Cyfarwyddodd y llywodraeth i wneud popeth posibl i ailddechrau gweithio ar adrannau Mora-Dabanga-Kousseri, Babadjou-Bamenda a Kumba-Ekondo Titi, sydd wedi eu stond yn eu hunfan oherwydd ansicrwydd…
Soniodd llywydd Camerŵn hefyd am y sector iechyd: “Gofynnais i’r llywodraeth barhau â’r ymdrechion a wneir yn y sector hwn, trwy weithredu cynllun helaeth i gryfhau’r platfform technegol a gallu staff ysbytai ar draws y wlad”.
O ran mynediad ein poblogaethau i ddŵr yfed, sicrhaodd Llywydd y Weriniaeth ei fod wedi “gofyn i’r Llywodraeth gwblhau ar fyrder y gweithdrefnau yn ymwneud â lansio, o 2023, y mega-brosiect ar gyfer cyflenwi dŵr yfed yn dinas Douala a'r cyffiniau”.
O'r diwedd dychwelodd i'r frwydr yn erbyn llygredd. “Y llynedd, mewn amgylchiadau tebyg, dywedais wrthych am fy mhryder i gryfhau llywodraethu ym maes rheoli materion cyhoeddus ac i reoli gwariant y wladwriaeth. Gallaf eich sicrhau bod y pryder hwn yn parhau i fod yn gyson ac yn anniriaethol. Hefyd, hoffwn eich atgoffa unwaith eto y bydd pawb sy’n cyfoethogi eu hunain yn anghyfreithlon, drwy anrheithio’r Wladwriaeth, ar unrhyw lefel o gwbl, yn cael eu dwyn i gyfrif,” bygythiodd eto.
Michelangelo Nga    
Darllenwch hefyd:
Covid-19, argyfwng Anglophone, ymladd yn erbyn llygredd…: cyhoeddiadau cryf Paul Biya

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.stopblablacam.com/politique/0101-9873-discours-a-la-nation-les-principales-annonces-de-paul-biya-en-2023


.