Marw 2022: fe wnaethon nhw ein gadael ni eleni

Marw 2022: fe wnaethon nhw ein gadael ni eleni

Nodwyd y flwyddyn 2022 gan farwolaeth llawer o bersonoliaethau y penderfynodd Closer dalu teyrnged iddynt ddydd Mawrth hwn, Tachwedd 1, 2022. Yn eu plith, Elizabeth II, Igor Bogdanoff, Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Pernaut neu Robbie Coltrane. 

Roeddent yn ffarwelio â'r cyhoedd. Mae'r flwyddyn 2022 wedi bod yn gymhleth iawn ers i lawer o bersonoliaethau poblogaidd iawn farw. Y cyntaf yw Igor Bogdanoff, Ionawr 3. 72 mlwydd oed, efe felly yn ymuno â'i frawd, Grichka Bogdanoff, Bu farw Rhagfyr 18, 2021.” Mewn heddwch a chariad, wedi'i amgylchynu gan ei blant a'i deulu, gadawodd Igor Bogdanoff am y golau ddydd Llun Ionawr 3, 2022 ″, gallem ddarllen mewn datganiad i'r wasg a anfonwyd gan ei asiant i AFP. Roedd y ddau frawd wedi contractio Covid-19 ac roedd eu cyflwr iechyd yn peri pryder mawr. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, ar Ionawr 19, bu farw Gaspard Ulliel a gyhoeddwyd. Bu farw’r actor Ffrengig 37-mlwydd-oed, Caesarized ddwywaith, mewn damwain sgïo yn Savoie. Wedi'i daro gan sgïwr arall ar groesffordd dau drac, ni wnaeth ymyrraeth gyflym y gwasanaethau brys ei achub. Yr olaf i ffarwelio ym mis Ionawr yw Mugier Thierry. Bu farw'r dylunydd Ffrengig enwog o " marwolaeth naturiol yn 73 mlwydd oed, Ionawr 23. Ym mis Mawrth 2022, clywodd gwylwyr am farwolaeth Jean-Pierre Pernaut. Mae cyn-gyflwynydd blaenllaw y darllediad newyddion 13 p.m. ar TF1 bu farw ar 71 Mawrth yn 2 oed. Gadawodd ar ei ôl ei deulu, Nathalie Marquay-Pernaut a'i blant, Lou a Tom Pernaut yn ogystal â Ffrancwyr anorchfygol. Ar Fawrth 25, 2022, bu farw'r drymiwr Foo Fighters o orddos. Taylor hawkinsDaethpwyd o hyd i , 50, yn ei ystafell westy yn Bogota. Roedd wedi defnyddio canabis, opiadau a chyffuriau gwrth-iselder.

Mae'r 21 Ebrill 2022, Jacques Perrin, actor a welwyd yn arbennig yn Y coryddion a chyfarwyddwr, bu farw" yn heddychlon yn 80 oed. A cyhoeddi newyddion trist gan ei deulu trwy ddatganiad i'r wasg. Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, bu farw'r canwr o Wlad Belg Arno, o ganlyniad i ganser, sydd wedi cael ei grybwyll. Yr oedd yn 72 mlwydd oed. Dechreuodd mis Mai gyda marwolaeth Régine, a'r llysenw " brenhines y nos“. Roedd hi'n 92 oed. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, ar Fai 8, yr oedd Antoine Alledim, mab y cogydd serennog cyfryngau Yannick Alléno a gafodd ei gynhesu gan yrrwr mewn car wedi'i ddwyn. Roedd yn gyrru ei sgwter ac yn gyrru ym Mharis. Ar 17 Mehefin, 2022, Jean-Louis Trintignant ffarwelio a'i gynulleidfa. Bu farw anghenfil sanctaidd sinema Ffrainc o " henaint“, wedi cyhoeddi ei entourage. Roedd yr actor 91 oed yn dioddef o ganser. Ar 23 Gorffennaf, 2022, Charlotte Valandrey bu farw yn dilyn ei hail drawsblaniad calon. Roedd hi'n 53 oed a gadawodd ei merch Tara, dim ond 22 oed, ar ei hôl. Pan oedd newydd ddod yn dad am y pedwerydd tro, Daniel Lefi bu farw Awst 6, 2022. Ef wedi bod yn brwydro yn erbyn canser y colon ers amser maith, yr oedd wedi crybwyll yn gyhoeddus droeon. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, ar Awst 12, 2022, mae Ann Heche a gollodd ei fywyd mewn damwain car trasig. Roedd hi'n 53 oed. Terfynodd mis Awst gyda marwolaeth Mr Charlbi Dean Kriek, actores 32 oed.

Marwolaethau 2022: personoliaethau nad ydym yn eu hanghofio

Medi 2022 oedd y mis y siaradwyd fwyaf amdano. Medi 8 yw marwolaeth o Elisabeth II a gyhoeddwyd. Roedd Brenhines Lloegr yn 96 oed a hi a deyrnasodd am 70 mlynedd. Ar ôl sawl diwrnod o wrogaeth yn y Deyrnas Unedig, cynhaliwyd ei hangladd ar Fedi 19 ac mae hi bellach yn gorwedd ochr yn ochr â'i gŵr, y Tywysog Philip. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, mae'n Jean-Luc Godard sy'n ffarwelio â'i gynulleidfa. Yn 91 oed, mae'r cyfarwyddwr enwog wedi gweithio gyda Jean-Paul Belmondo neu Brigitte Bardot. Ar Hydref 11, Angela Landsbury farw yn 96 mlwydd oed. Hi oedd cyfieithydd enwog Jessica Fletcher yn y gyfres gwlt Arabesque. Yr olaf i ffarwelio yw Robert Coltrane, ar Hydref 14eg. YR digrifwr yn 72 mlwydd oed ac nid yw achosion ei farwolaeth wedi eu datgelu. Ni fydd cefnogwyr saga Harry Potter byth yn anghofio dehonglydd Hagrid.


.