Météo France: tair adran ar wyliadwriaeth oren ar gyfer glaw a gwynt, tua ugain mewn melyn

Météo France: tair adran ar wyliadwriaeth oren ar gyfer glaw a gwynt, tua ugain mewn melyn

De fortes rafales de vent sont attendues tout au long de cette dernière semaine de décembre dans la Manche.
Disgwyliwn hyrddiau o wynt hyd at 120 km / h (© Jean-Paul BARBIER)

Bydd y tywydd yn ansefydlog iawn yn yr hanner gogleddol am ddiwrnod olaf y flwyddyn. Ddydd Sadwrn yma, Rhagfyr 31, 2022, sbardunwyd sawl rhybudd gan Tywydd Ffrainc, dyledus disgwyl glaw trwm, llifogydd posibl a gwyntoedd cryfion

Gustiau gwynt hyd at 120 km yr awr

Yn Llydaw, y Finistère yn effro oren ar gyfer gwynt, llifogydd a llifogydd glaw, tra bod Côtes-d'Armor ar gyfer gwynt. Ymhellach i'r gogledd, mae adran Pas-de-Calais dan ddŵr, gyda pherygl o orlifo'r Liane, yn y Boulonnais. Mae yna hefyd 19 adran mewn gwyliadwriaeth felen am wynt, glaw a llifogydd yn y Gogledd-orllewin a'r De-orllewin, yn ogystal â thair ar gyfer eirlithriadau yn yr Alpau. 

Ar ochr y rhagolwg, mae Météo France yn cyhoeddi dirywiad cryf yn Llydaw a Normandi, gyda hyrddiau o wynt a all gyrraedd 90 i 110 km / h, hyd yn oed 120 km / h ar yr arfordir. “Yn ogystal, mae tonnau cryf yn debygol o gynhyrchu, ar adeg y penllanw, masau môr ar arfordir deheuol Finistère a gorllewin Morbihan. »

“O Normandi i Hauts-de-France, mae’r bore’n gynhyrfus o dan becynnau glawog a hyrddiau o 70 i 90 km / h, yn lleol 100 ar yr arfordir”, mynnodd y sefydliad tywydd. Mae disgwyl i'r gwynt leddfu yn y prynhawn.

Dros weddill y wlad, bydd y tywydd yn sychach ac yn fwyfwy llachar, o dan awyr gymylog dros dro. 

Meddalrwydd rhyfeddol

O ran tymheredd, maent wedi bod yn rhyfeddol o ysgafn ers y bore yma. 

Fideos: ar Actu ar hyn o bryd

Y prynhawn yma, maen nhw'n cyrraedd 15 i 18 gradd dros ran helaeth o'r wlad, yn lleol 19/20 gradd yn Berry, yng nghymoedd Auvergne ac yn Corsica, a hyd at 20 i 23 yn lleol yn ne Ffrainc Aquitaine.

Tywydd Ffrainc

Mae'n debyg ein bod yn dyst i'r Rhagfyr poethaf 31 mewn hanes. Diwrnod fel eleni 2022. 

Oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Gwybod y gallwch chi ddilyn Actu yn y gofod Fy Newyddion . Mewn un clic, ar ôl cofrestru, fe welwch yr holl newyddion am eich hoff ddinasoedd a brandiau.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://actu.fr/meteo/meteo-france-trois-departements-en-vigilance-orange-pour-pluie-et-vent-une-vingtaine-en-jaune_56290066.html


.