Kim Kardashian: ers ei hysgariad, dechreuodd yfed alcohol

Kim Kardashian: ers ei hysgariad, dechreuodd yfed alcohol

Arhosodd Kim Kardashian nes ei bod yn 42 i ddechrau yfed alcohol. Er bod ganddi ffordd o fyw anadferadwy, roedd hi'n ymddiried yn y podlediad "The Goop", sydd bellach yn gwneud gwyriadau bach o ran diodydd alcoholig.

Mae Kim Kardashian bob amser wedi bod yn esiampl i lawer o bobl o ran ei ffordd o fyw. Roedd hi'n arfer bwyta diet cytbwys, gwneud llawer o chwaraeon a ymatal rhag pob diodydd meddwol. Yn unig, gan fod ganddi wedi ysgaru oddi wrth Kanye West, mae hi wedi newid ei harferion ac yn caniatáu gwyriadau bach iddi hi ei hun. Beth bynnag, dyma roedd hi'n ymddiried yn y podlediad Y Goup gan Gwyneth Paltrow. Sylfaenydd SKIMS honnir ei fod wedi dechrau yfed yn gymedrol iawn, ond yn rheolaidd, alcohol yn ogystal â choffi. " Dechreuais yfed ychydig pan oeddwn yn 42. Coffi ac alcohol. Rwy'n teimlo bod yn rhaid i mi ollwng gafael ar ychydig“, cyfaddefodd cyn esbonio pam ei bod wedi penderfynu newid yr arferiad hwn.

« Achos pam lai, ti'n gwybod? Rwy'n teimlo fy mod yn gweithio llawer ac yn canolbwyntio... Drwy'r dydd ar ôl ysgol ac yna mae cyfarfodydd cynnyrch a phrofi a chyfarfodydd eraill ar gyfer SKKN. Felly, rhoddodd wybod ei bod wedi teimlo'r angen i ddatgywasgu ar ôl dyddiau ar 1000 yr awr. " Dydw i ddim yn teimlo'n gyfforddus yn eistedd o gwmpas yn gwneud dim byd. Felly penderfynais ymlacio gyda fy ffrindiau, cael diod a chymdeithasu ychydig yn ddiweddarach, pan na fyddwn wedi gwneud hynny o'r blaen mae'n debyg.. "

Datgelodd Kim Kardashian ei hoff ddiod

Mae felly gan nad yw hi bellach gyda tad ei phlant ei bod hi wedi dod i'r arfer o fynd allan ychydig yn fwy ac yfed gwydraid bach o alcohol o bryd i'w gilydd. Yn ogystal, manteisiodd ar y cyfle i ddatgelu'r ddiod a oedd yn well ganddi. " Mae'n rhaid iddo fod ergyd bach o bîn-afal a saethiad o tequila. Rwy'n cymryd dwy ergyd ac rwy'n teimlo mor dda. Mae'n ddoniol. "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/kim-kardashian-depuis-son-divorce-elle-a-commence-a-boire-de-l-alcool-1679696


.