Mae hiraethus o Algeria Ffrangeg hyrwyddo

Mae hiraethus o Algeria Ffrangeg hyrwyddo

José Gonzales, a priori, mae'r enw hwn yn dweud dim byd o gwbl mewn cysylltiadau Ffrainc-Algeria. Yn aelod o'r dde eithafol yng Nghynulliad Ffrainc, mae newydd gael ei gyflwyno gyda'i benodiad yn is-lywydd grŵp cyfeillgarwch Ffrainc-Algeria. Ef ei hun sy'n gwneud y cyhoeddiad mewn cyhoeddiad llawn brwdfrydedd ar y rhwydwaith cymdeithasol, Twitter.

Er mor baradocsaidd ag y gallai fod, mae José Gonzales, sy'n perthyn i'r blaid dde eithafol, Rali Genedlaethol (RN) Marine Le Pen, a enwyd yn uchelfannau grŵp cyfeillgarwch Ffrainc-Algeria, yn annychmygol, yr hwn sy'n adnabyddus am ei swyddi gwrth-Algeraidd.

 

Nid yw'n colli unrhyw gyfle i ddweud mor agored. Yn gyn-droed du, a aned yn Oran, mae'n cael ei ystyried yn un o'r hynaf yn yr RN, ers iddo ymuno ag ef pan gafodd ei alw'n Ffrynt Cenedlaethol (FN) ym mlynyddoedd cyntaf ei greu yn y 1970au. Nid yw erioed wedi cuddio ei hiraeth am Algeria, lle "gadawodd ran o'i Ffrainc a llawer o ffrindiau".

Ffrainc-Algeria: José Gonzales, y dyn nad yw'n gwybod a oedd yr OAS wedi cyflawni troseddau

Yn waeth byth, José Gonzales yw'r un sy'n hoffi disgrifio ei hun fel "plentyn i Ffrainc o rywle arall, wedi'i rwygo o'i wlad enedigol a'i anfon i arfordiroedd Provence yn 1962" ac sy'n aml yn honni "i anwybyddu a oedd yr OAS wedi ymrwymo. troseddau yn Algeria”. “Nid yw Ffrainc yn gyfrifol am unrhyw drosedd yn Algeria a gwnaeth Emmanuel Macron gamgymeriad difrifol trwy siarad am drosedd yn erbyn dynoliaeth”, roedd wedi datgan yn arbennig fis Mehefin diwethaf yn y Cyfarfod Llawn o Gynulliad Cenedlaethol Ffrainc. Yna sylwadau yn cael eu gwadu yn gryf a'u condemnio gan ddirprwyon y chwith.

Mae rhai yn meddwl tybed beth allai ddod i gyfeillgarwch Algeria-Ffrengig, dyn hiraethus am Ffrainc drefedigaethol a chefnogwr Algeria Ffrengig. A oes gan y penodiad hwn gysylltiad â'r sylwadau a wnaed yn ddiweddar gan Bennaeth Gwladol Algeria, Abdelmadjid Tebboune, a alwodd mewn cyfweliad gyda Le Figaro dyddiol Ffrainc i agor cyfnod newydd gydag Algeria ?Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://observalgerie.com/2022/12/31/politique/france-algerie-depute-extreme-droite/


.