“Mae fy nghalon wedi torri”: Nathalie Marquay yn gorffen ei blwyddyn ofnadwy 2022 gyda theyrnged newydd i Jean-Pierre Pernaut

“Mae fy nghalon wedi torri”: Nathalie Marquay yn gorffen ei blwyddyn ofnadwy 2022 gyda theyrnged newydd i Jean-Pierre Pernaut

Dathlodd Nathalie Marquay ei Blwyddyn Newydd gyntaf heb Jean-Pierre Pernaut. Gyda chalon drom a thrist iawn y dathlodd y trawsnewidiad i'r flwyddyn 2023. Rhannodd ei phoen yn stori ei chyfrif Instagram.

Ers 2 Mawrth, 2022, Nathalie Marquay yn dioddef ond yn ceisio symud ymlaen. Dim ond, dydd Sadwrn, Rhagfyr 31, 2022, ar drothwy'r newid i'r flwyddyn newydd, roedd ganddi galon drom. Achos, dathlodd ei blwyddyn newydd gyntaf heb ei gŵr, Jean-Pierre Pernautwedi marw o ganser yr ysgyfaint. Yn stori ei gyfrif Instagram, ychydig oriau cyn y cyfnod cyn y cyfnod pontio i'r flwyddyn newydd, talodd deyrnged newydd i dad ei dau o blant. Mewn capsiwn fideo o arddangosfa tân gwyllt ar gyfer y newid i'r flwyddyn 2022, ysgrifennodd: " Hwn oedd ein Blwyddyn Newydd olaf fy nghariad. Mae fy nghalon wedi torri, rwy'n gweld eisiau chi gymaint. "

Neges dorcalonnus sy’n profi hynny unwaith eto y cyn Miss Ffrainc yn dal i gael ei effeithio'n fawr gan ddiflaniad trasig y cyn-gyflwynydd o'r 13 awr o TF1. Er ei bod hi'n teimlo bod y newyddiadurwr bob amser wrth ei hochr ac yn ei harwain trwy'r bywyd ar ôl marwolaeth, mae yna gyfnodau mewn bywyd sy'n anoddach nag eraill i fynd trwyddo hebddo. Ym mis Mai 2022, ymddiriedodd ein cydweithwyr o Cine TV Revue sylwadau roedd ganddi'r teimlad bod Jean-Pierre Pernaut yn parhau i anfon arwyddion ati.

Mae Nathalie Marquay yn argyhoeddedig bod Jean-Pierre Pernaut yn anfon arwyddion ati

« Rwy'n gwybod ei fod yn agos ataf. Rwy'n credu mewn angylion, mewn bywyd ar ôl marwolaeth (...) Yr hwn a oedd yn isel iawn i'r ddaear pan siaradais ag ef am hyn, mae bellach yn rhoi arwyddion i mi. Am ddau fis, gadewais yr ysbyty bob nos am 21 p.m. ac roedd Tŵr Eiffel i ffwrdd. Y diwrnod y bu farw, wrth adael, yr oedd ymlaen, fe ddisgleiriodd. Dyna lle cawsom ein dyddiad cyntaf yn y bwyty“, felly wedi esbonio cyn-golofnydd Peidiwch â chyffwrdd â'm sefyllfa. Heddiw, nid oes amheuaeth na fyddai hi'n hoffi derbyn arwydd ganddo i ganiatáu iddi ddod o hyd i wên fach.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/mon-coeur-est-brise-nathalie-marquay-termine-sa-terrible-annee-2022-par-un-nouvel-hommage-a-jean-pierre-pernaut-1679788


.