Cwestiynau ac Atebion Yn Saesneg., Fideo

0 672

Cwestiynau ac Atebion yn Saesneg.Pum munud o gwestiynau ac atebion yn Saesneg gyda siaradwr Saesneg. Ffordd wych o wella eich dealltwriaeth gwrando yn Saesneg. Cwestiynau ac atebion yn Saesneg gydag athro Saesneg sy'n siarad Saesneg ac esboniadau o ramadeg a geirfa. (Is-deitlau Saesneg ar gael os yw'n helpu.) Gwers Saesneg 5 munud.

Fy erthygl, Sut i ddymuno blwyddyn newydd dda yn Saesneg?: https://anglaisgratuit.org/bonne-annee-en-anglais/
Rhestr Chwarae Pum Munud Dydd Gwener: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrRX2Oa66zxSSJA-aIH37ST3ZroDyd13

#cymraegwithanngloffon #cymraegdealltwriaeth

Helo, Chris ydw i - athro Saesneg ei iaith a chrëwr https://anglaisgratuit.org/

Fy syniad y tu ôl i fy sianel YouTube a Saesneg Rhad ac Am Ddim yw darparu gwersi ac adnoddau hollol rhad ac am ddim, o safon fel bod pawb, ni waeth o ble maen nhw'n dod, o ble maen nhw'n byw neu'n ariannol, yn gallu dysgu Saesneg. Mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech i gynhyrchu'r adnoddau hyn ond rwy'n ei wneud oherwydd fy mod yn angerddol dros addysgu a hoffwn helpu cymaint o bobl â phosibl ar draws y byd Ffrangeg ei iaith. Y cyfan a ofynnaf yn gyfnewid yw eich bod yn gwneud eich gorau i wella'ch Saesneg gyda mi, tanysgrifio i'm sianel YouTube a chael hwyl wrth ddysgu!

Dewch i ymuno â mi ar Instagram: https://www.instagram.com/anglaisgratuit/ neu ar Facebook: https://www.facebook.com/anglaisavecunanglophone/ neu'r ddau!

Llongyfarchiadau, Chris

Mae hyn yn Fideo Ymddangosodd y tipyn gyntaf arni https://www.youtube.com/watch?v=qbwZPFyp0bs

.