Anwedd ar ffenestri wedi'u tynnu gan fenyw a ddilynodd gyngor TikTok

Anwedd ar ffenestri wedi'u tynnu gan fenyw a ddilynodd gyngor TikTok

Crëwr TikTok @ikkyhamza rhannu fideo yn esbonio i ddefnyddwyr yr ap cyfryngau cymdeithasol sut y cafodd ei ddileu'n llwyr cyddwysiad ar ei ffenestri ar ôl dilyn y cyngor a gafodd ar y platfform.

Dywedodd wrth ei dilynwyr: “Yn fy olaf Tac TIC Gofynnais am gyngor ar anwedd a gwnaeth llawer o bobl sylwadau ar "ddadliwydd". Felly prynais un. Roedd gan Homebase am £150. Gadewais ef ymlaen dros nos ac yn llythrennol nid oes gennyf anwedd.

“Rydw i mor falch ei fod wedi gweithio, dyma'r holl ddŵr a gasglwyd dros nos. Rwy'n ei argymell yn fawr. »

Roedd defnyddwyr TikTok eraill yn frwd dros eu dadleithyddion yn yr adran sylwadau. Ysgrifennodd un: “Prynais ddadleithydd trydan a chostiodd tua £1 i mi am 8 awr o ddefnydd. »

Awgrymodd un arall: “Maen nhw'n wych. Cael hygrometer hefyd. Dylai'r lleithder fod rhwng 45 a 55%. Bydd aer rhy sych yn eich gwneud yn agored i afiechyd. »

Dywedodd Silvia Rolo: “Rwyf wedi cael fy un i ers tua phum mlynedd ac wrth fy modd. Mae hyn yn newid pethau. »

DARLLENWCH MWY: Stopiwch Anwedd ar Windows Gyda'r Dadleithydd DIY Dyfeisgar a Rhad i Fenywod

Faint mae dadleithyddion yn ei gostio i'w rhedeg?

Mae'r gost o redeg dadleithydd yn eich cartref yn dibynnu ar y dadleithydd a'r pris rydych chi'n ei dalu am drydan yn eich cartref.

I gael brasamcan mae angen i chi luosi’r watedd â 34c, sef y gost lleithder gyfartalog genedlaethol yn y DU ar hyn o bryd. Felly ar gyfer lleithydd 400W y cyfrifiad fyddai: 0,4kWh x 34c = 13,2c yr awr

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/property/1715543/condensation-on-windows-dehumidifier-ifl


.