Bened XVI: bu farw’r cyn-bab yn 95 oed

Bened XVI: bu farw’r cyn-bab yn 95 oed

Wedi ymddeol o fewn mynachlog gerddi’r Fatican ers ei ymddiswyddiad yn 2013, bu farw’r cyn-Pab Benedict XVI ddydd Sadwrn Rhagfyr 31, 2022 yn 95 oed, fel y cyhoeddwyd yn swyddogol gan y Fatican.

Wedi creu hanes yn 2013, ar ôl dod y Pab cyntaf i ymddiswyddo o'i swydd, Benedict bu farw ddydd Sadwrn, Rhagfyr 31, 2022 yn 95 oed, fel y cyhoeddwyd yn swyddogol gan y Fatican. Bydd ei angladd, a ddylai gael ei ddathlu gan ei olynydd yn Rhufain, yn ddigwyddiad digynsail yn hanes y Babaeth. Gallai degau o filoedd o bobl fynychu angladd y cyn Bab, gan gynnwys penaethiaid gwladwriaeth. Fel atgoffa, Pab Ffransis wedi datgelu ddydd Mercher Rhagfyr 28, 2022 mai ei ragflaenydd oedd “ yn ddifrifol wael", wrth alw i weddio drosto.

« Mae’n boen gennyf gyhoeddi i chi fod y pab emeritws, Bened XVI, wedi marw heddiw am 9:34 a.m., yn y Monastery Mater Ecclesiae, yn y Fatican. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyfleu i chi cyn gynted â phosibl.“, nododd mewn datganiad i’r wasg gyfarwyddwr gwasanaeth y wasg y Sanctaidd, Matteo Bruni, er mwyn cyhoeddi’n swyddogol diflaniad Benedict XVI. Er cof, roedd y 265ain Pab yn hanes yr Eglwys Gatholig yn ddiwinydd disglaireithaf anghyfforddus gyda thyrfaoedd. Yn 2013, roedd gan Joseph Ratzinger, ei enw iawn cyfiawnhau ei ymddiswyddiad yn honni bod rhy wan i arfer y weinidogaeth yn ddigonol fel pennaeth yr Eglwys.

Benedict XVI: yn fregus ac yn amlwg wedi'i wanhau, symudodd y Pab blaenorol o gwmpas mewn cadair olwyn

Yn dioddef o boen pen-glin ar hyn o bryd, Mae'n ddigon posib y bydd y Pab Ffransis, 86 oed, yn efelychu ei ragflaenydd. Yn wir, gadawodd y pontiff sofran presennol ei hun y drws " agored i ymddiswyddiad posibl ar ei ran. Ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth, Roedd Benoit XVI wedi ymddangos yn fwyfwy bregus. Gwelwyd y Pab gynt yn symud o gwmpas gyda chymorth cadair olwyn. Er iddo barhau i dderbyn ymwelwyr o fewn y fynachlog yng Ngerddi'r Fatican, lle'r oedd wedi ymddeol ers ei ymddiswyddiad, roedd y pontiff sofran gynt wedi mynd yn ddyn bregus ac amlwg wedi'i wanhau, fel y dangosir gan y lluniau o'i ymweliad diwethaf a dderbyniwyd, dyddiedig Rhagfyr 1, 2022.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/benoit-xvi-l-ancien-pape-est-mort-a-l-age-de-95-ans-1679726


.