Ayem Nour: yn dal i gael ei chadw ym Moroco, mae'n gollwng yn rhydd ar ei chyn Vincent Miclet

Ayem Nour: yn dal i gael ei chadw ym Moroco, mae'n gollwng yn rhydd ar ei chyn Vincent Miclet

Dydd Gwener Rhagfyr 30, 2022, atebodd Ayem Nour gwestiynau gan ei danysgrifwyr mewn stori, ar Instagram. Yn dal i gael ei gadw ym Moroco gyda'i mab, Ayvin, colofnydd TPMP People, ar C8, a ryddhawyd ar ei chyn, Vincent Miclet.

Dydd Mawrth Tachwedd 15, 2022, cyhuddodd Vincent Miclet ei gyn-gydymaith, Ayem Nour, o herwgipio eu mab, Ayvin. Os yw'r colofnydd wedi cael gwarchodaeth eu mab, mae ei chyn yn gwrthod dychwelyd ei phasbort. O ganlyniad, ni all mam a mab adael Moroco. Dydd Gwener, Rhagfyr 30, 2022, pryd hynny na allai ddychwelyd adref, at Cassis, yr atebodd gwestiynau gan ei thanysgrifwyr. Dydd Gwener, Rhagfyr 30, 2022, gofynnodd defnyddiwr iddi a oedd hi'n meddwl bod tad ei mab " hefyd troellog. "Mae'n amlwg, Ayem Nour atebodd : " Nid am eiliad y gallwn i fod wedi meddwl y byddai'n gallu cyflawni erchyllterau o'r fath ... Un peth yw fy brifo, ond amddifadu ein mab o ddychwelyd adref i Ffrainc. Ei amddifadu o'i ysgol, ei gyfeillion, ei gi, ei arferion, yn fyr, ei fywyd. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n gallu gwneud hyn ...« 

Wedi symud, esboniodd Ayem Nour mewn neges hir: “ Rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n adnabod pobl, ond rwy'n eich sicrhau, nid ydym yn adnabod unrhyw un... Nid ydym hyd yn oed yn adnabod ein hunain ... Byddwch yn ofalus i bwy rydych chi'n cynnig eich ymddiriedaeth, efallai y byddwch chi'n synnu'n fawr o weld yr hyn y gall bod dynol ei wneud allan o ddialedd, casineb a dicter... Mae chwerwder methiant weithiau'n gwneud ichi wneud pethau erchyll iawn ac mae'r ego yn cymryd drosodd. Yn anffodus, mae'n unigryw i fodau dynol ac mewn gwirionedd, mae'n ffieiddio fi ... “Gobeithio fod y sefyllfa yn tawelu, y foneddiges ieuanc ychwanegodd: " Dymunaf iddo ddod o hyd i’w reswm a bod Duw yn tawelu ei galon…. Bydd ein mab yn well o weld rhieni'n ymddwyn yn gytûn. Gobeithio y bydd Duw yn maddau iddo am y drwg mae'n ei wneud... Fi, nid Duw ydw i... Er mwyn daioni...« 

Ayem Nour: "Dydw i ddim eisiau i Ayvin allu teimlo fy mhoen am eiliad sengl"

Pan ofynnwyd iddi am ei morâl, dywedodd colofnydd TPMP People, ar C8: “ Rwy'n ceisio aros yn bositif er gwaethaf y sefyllfa erchyll ac annheg honoherwydd mae'n ymddangos i mi mai dyma'r agwedd orau i'w mabwysiadu yn wyneb treialon bywyd… Ar ben hynny, sbyngau yw ein plant ni a dydw i ddim eisiau i Ayvin allu teimlo am eiliad sengl fy mhoen, fy nhristwch a'm diymadferthedd . Felly dwi'n ceisio gwenu bob dydd, i fyw, i ymladd drosto, ond hefyd i mi fy hun. Oherwydd sut allwn ni roi'r gorau ohonom ein hunain i eraill os ydym yn mynd yn wael ... “Tra ei bod hi’n byw dyddiau anodd, Ayem Nour ychwanegodd: " Nid yn unig yr wyf yn cadw gobaith, ond ar ben hynny, yr wyf yn sicr y bydd ffordd allan o'r hunllef hon.« 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/ayem-nour-toujours-retenue-au-maroc-elle-se-lache-sur-son-ex-vincent-miclet-1679721


.