Ysgarodd Adriana Karembeu: mae hi'n dewis ailwefru ei batris gyda'i merch Nina

Ysgarodd Adriana Karembeu: mae hi'n dewis ailwefru ei batris gyda'i merch Nina

Dydd Mawrth, Rhagfyr 27, 2022, cyhoeddodd Adriana Karembeu ar Instagram ei bod yn gwahanu oddi wrth ei gŵr, Aram Ohanian. Yn sengl, mae'r hwylusydd wedi dewis ymlacio gyda'i merch, Nina, 4 oed.

Newyddion nad oedd cefnogwyr yn ei ddisgwyl… Ar ôl deuddeg mlynedd o briodas, Adriana Karembeu et Aram Ohaniangwahanu eu hunain. Ar Instagram, gydag emosiwn y rhannodd y gwesteiwr: “ Gyda chalon drom yr ysgrifenaf yr ychydig linellau hyn. Deuddeg mlynedd godidog wedi'u treulio gyda'i gilydd… mi wnes i ddirgrynu ar bob eiliad. Nid wyf erioed wedi chwerthin cymaint ag wrth eich ochr chi. Mae ein stori yn brydferth ac roeddwn i'n ei charu gymaint. Fodd bynnag, heddiw rydym wedi penderfynu gyda'n gilydd i gymryd ffyrdd ar wahân. Ni fydd cariad byth yn pylu. Fe roesoch i mi'r trysorau harddaf… Ein Nina. Rydych chi a byddwch bob amser. Er mwyn ailwefru ei batris ar ôl cyhoeddi'r newyddion hyn, penderfynodd Adriana Karembeu fwynhau'r traeth gyda'i merch 4 oed. Dydd Iau, Rhagfyr 29, 2022, mewn stori, ar Instagram, rhannodd fideo ohono, gan adeiladu castell tywod. " Dwi'n dy garu di gymaint“, ysgrifennodd hi yn y pennawd.

Os yw Adriana Karembeu mor ddiolchgar i gael plentyn gydag Aram Ohanian, mae hynny oherwydd ei bod yn cael trafferth beichiogi. Yng ngholofnau Femme Actuelle, roedd hi wedi nodi: “ Nid dim ond un camesgoriad oedd gen i, roedd gen i sawl un. Mae yna fenywod sy'n beichiogi'n hawdd, eraill sy'n penderfynu cael plentyn yn ddiweddarach ac nad yw mor hawdd iddynt. Roeddwn i'n gwybod y byddai beichiogi ar ôl 40 yn gymhleth. Roeddwn i'n gweddïo iddo ddigwydd. Roedd y llwybr yn ofnadwy o gymhleth, yn seicolegol ac yn gorfforol. Rwy'n ystyried beichiogi yn wyrth. “Wedi symud, roedd y melyn tlws wedi ychwanegu:” Gyda genedigaeth Nina, deuthum yn rhywun arall, mae'n dileu popeth. Yn 46, roeddwn angen yr 'ailosod' mawr hwn. Am y tro cyntaf yn fy mywyd, roeddwn i'n teimlo'n dda yn fy sneakers. Torrodd rhywbeth yn fy ymennydd yn ôl i'w le. Daeth popeth yn rhesymegol. Ers hynny, nid oes arnaf ofn mwyach.« 

Adriana Karembeu: "Fy mlaenoriaeth heddiw yw fy merch"

Ym mis Awst 2021, trwy ddwyn i gof treigl amser y mae hynny y llu wedi ymddiried yng ngholofnau Nous Deux: “ Dydw i ddim yn hoffi'r amser hwn yn mynd heibio oherwydd, vis-à-vis fy merch, rwy'n fam oedrannus. Hoffwn ddal allan cyhyd â phosib iddi. Rwy'n poeni am beidio â bod wrth ei ochr i fynd gydag ef ar bob cam allweddol o'i fywyd. “Ar gyfer Ouest France, roedd Adriana Karembeu wedi nodi:” Mae'n wir gyda dyfodiad Nina, fy rhyfeddod bach, nad wyf yn gweld beth allai fy mhlesio'n fwy na bod gyda hi. Fy mlaenoriaeth heddiw yw fy merch.« 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/adriana-karembeu-divorcee-elle-choisit-de-se-ressourcer-aupres-de-sa-fille-nina-1679701


.