Nod India yw cynnal Gemau Olympaidd 2036

Nod India yw cynnal Gemau Olympaidd 2036

Cawr demograffig gyda 1,3 biliwn o drigolion, india Nid oes ganddo'r un statws chwaraeon o gwbl, er gwaethaf ei gyflawniadau mewn hoci maes et mewn criced. Fodd bynnag, mae'r wlad yn ystyried gwneud cais i gynnal Gemau Olympaidd 2036 a bydd yn arddangos ei chryfderau yn sesiwn nesaf y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC), sydd i'w chynnal yn Bombay ym mis Medi-Hydref 2023.

I’r Gweinidog Chwaraeon Anurag Thakur, mae’n ‘amser iawn’ i fod yn ymgeisydd i gynnal digwyddiad chwaraeon mwya’r byd, meddai wrth y papur newydd. Times of India. "Os yw India yn rhoi cymaint o ymdrech i hyrwyddo chwaraeon, gallaf eich sicrhau y byddwn nid yn unig yn cynnal y Gemau Olympaidd, ond byddwn yn eu cynnal mewn ffordd fawr," parhaodd y gweinidog chwaraeon mewn cyfweliad a ryddhawyd ddydd Mercher.

Eglurodd Thakur y gallai India fod yn ymgeisydd gyda dinas Ahmedabad, yn nhalaith frodorol y Prif Weinidog Narendra Modi, Gujarat, cartref y stadiwm mwyaf yn y byd, a agorwyd yn 2020 a'i enwi ar ôl yr arweinydd. Mae llywodraeth Modi yn ymdrechu i wneud India yn bwerdy chwaraeon byd-eang ac wedi buddsoddi symiau enfawr mewn seilwaith cenedlaethol.

Deg gwlad arall hefyd â diddordeb

Mae'r IOC wedi dyfarnu'r tri Gemau Olympaidd Haf nesaf i Baris (2024), Los Angeles (2028) a Brisbane (2032). Ym mis Hydref, dywedodd yr IOC fod 10 gwlad eisoes wedi mynegi diddordeb mewn cynnal Gemau Olympaidd 2036. Mae'r gwledydd hyn yn cynnwys Indonesia, yr Almaen, De Korea, Tsieina a Qatar.

India wedi trefnu Gemau'r Gymanwlad yn 2010, ond yr oedd y digwyddiad wedi ei ddifetha gan gyhuddiadau lluosog o lygredigaeth a chamreolaeth. Pwynt drwg arall i’r wlad, mae ei phwyllgor Olympaidd cenedlaethol yng ngolwg yr IOC, a oedd wedi bygwth ei atal ym mis Medi, fel yr oedd eisoes wedi’i wneud yn 2012 a 2014, oherwydd “gwrthdaro mewnol cylchol a phroblemau llywodraethu’r enghraifft. Roedd yr IOC felly wedi penderfynu gohirio ei sesiwn nesaf tan fis Medi-Hydref 2023, a drefnwyd i ddechrau ar gyfer Bombay ym mis Mai.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.20minutes.fr/sport/jo/4016643-20221229-jeux-olympiques-inde-vise-organisation-jo-2036


.