Cristiano Ronaldo yn dal i fod ymhell o fod y pêl-droediwr cyfoethocaf yn y byd er gwaethaf cytundeb £ 350m | Pêl-droed | chwaraeon

0 712

Cristiano Ronaldo yn dal i fod ymhell o fod y pêl-droediwr cyfoethocaf yn y byd er gwaethaf cytundeb £ 350m | Pêl-droed | chwaraeon

Er gwaethaf ei gyfoeth mawr, roedd Bolkiah bob amser yn breuddwydio am ddod yn bêl-droediwr. “Hyd y cofiaf, rwyf wedi chwarae pêl-droed ac o oedran ifanc rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd yn mynd allan ar y cae a chael y bêl wrth fy nhraed,” dywedodd yn flaenorol.

“Mae fy rhieni bob amser wedi fy nghefnogi drwy fy helpu i gyflawni fy mreuddwyd o fod yn bêl-droediwr. Fe wnaethon nhw fy hyfforddi'n galed yn seicolegol ac yn gorfforol trwy gydol fy mhlentyndod, felly mae'n rhaid i mi ddweud mai nhw yw fy modelau rôl. »

Mae gan Ronaldo dipyn o ffordd i fynd eto i gyd-fynd â ffawd Bolkiah gan fod gan gapten Portiwgal werth net amcangyfrifedig o £ 410 miliwn, er ei fod yn edrych ymlaen at brofiad newydd yn Saudi Arabia. “Rydw i wrth fy modd am [brofiad] newydd mewn cynghrair gwahanol a gwlad wahanol, mae gweledigaeth Al Nassr yn ysbrydoledig iawn,” meddai ar ôl cwblhau ei symudiad i Al Nassr. “Rwy’n hapus iawn i ymuno â’m cyd-aelodau, i helpu’r tîm i gyflawni mwy o lwyddiant. »

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/chwaraeon/pêl-droed/1715794/Cristiano-Ronaldo-pêl-droediwr-gyfoethocaf y byd-contract-cyflogau-Al-Nassr-Manchester-United


.