"Peidiwch â gweiddi arnaf": wedi'i gythruddo gan gefnogwyr, gorfodwyd Louane Emera i ymateb

"Peidiwch â gweiddi arnaf": wedi'i gythruddo gan gefnogwyr, gorfodwyd Louane Emera i ymateb

Mae Louane bob amser wedi bod yn glir iawn ar y pwnc: mae hi eisiau amddiffyn ei theulu rhag ei ​​enwogrwydd. Dim ond, dydd Gwener Rhagfyr 30, 2022, pan gafodd ei dilyn gan gefnogwyr yn Llundain, nid oedd yn oedi cyn mynegi ei dicter yn stori ei chyfrif Instagram.

I dalu Louanenid oes dim yn bwysicach na'i ferch a ei gydymaith. Os yw hi bob amser wedi egluro ei bod wedi dewis cael ei hadnabod, nid yw hi'n arbennig am i'w theulu ddioddef o'i drwg-enwog. Dyma'r rheswm pam nad yw hi'n dymuno datgelu wyneb ei Esme bach. Ond ddydd Gwener Rhagfyr 30, 2022, wrth gerdded strydoedd Llundain gyda'i merch, cafodd ei phoeni'n drwm gan gefnogwyr. Sefyllfa nad oedd yn ei phlesio o gwbl ac nid oedd yn oedi cyn gadael iddo fod yn hysbys yn stori ei chyfrif Instagram. " Heddiw roeddwn i yn Lourdes gyda fy nheulu. Roedden ni’n ymweld â’r basilica pan ddechreuodd teulu fy nilyn a siarad amdana’ i fel taswn i ddim yno. Dechreuon nhw redeg, aros i fy ngweld a thynnu lluniau ohonof o bell. Ac pan ofynnais nad oedd fy llun yn cael ei dynnu o bell (roeddwn gyda fy merch dwy oed, rhaid ychwanegu), fe weiddiais oherwydd “nid ydym yn gweld sêr bob dydd, huh!'“, ysgrifennodd hi, yn flin iawn.

Cafodd Louane sioc gan sylwadau ei chefnogwyr. " A fi sydd wedyn yn pasio am ddihiryn“, roedd hi'n dal yn flin pan oedd hi eisiau mwynhau eiliad mewn heddwch gyda'i merch. " Felly ydy efallai bod fy swydd yn ennyn diddordeb, ar y llaw arall nid wyf yn anifail ac oni bai fy mod yn cael fy mhwyso am amser neu ar fy mhen fy hun gyda fy merch (dwi'n amddiffyn rhag lluniau) Dwi byth yn gwrthod llun pan ofynnir i mi yn neis ac yn gwrtais“, parhaodd cyn atgoffa ei chefnogwyr i barchu ei dewisiadau.

Louane: "Heddiw, roeddwn i'n teimlo'n ormesol"

« Os gwelwch yn dda dewch i'm gweld, byddaf bob amser yn garedig ac yn agored, ond paid tynnu fy llun o bell, paid a gweiddi arna i […] ond dydw i ddim yn anifail a heddiw roeddwn i'n teimlo'n ormesol“, daeth i’r casgliad, gan obeithio bod y neges wedi pasio o’r diwedd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/ne-me-criez-pas-dessus-importunee-par-des-fans-louane-emera-obligee-de-reagir-1679686


.