Mewn clip propaganda o Rwsia, mae Ffrainc yn cael ei chymharu â llygoden fawr o’r enw “Emmanuel” sy’n cael ei lladd gan filwr Wagner

Mewn clip propaganda o Rwsia, mae Ffrainc yn cael ei chymharu â llygoden fawr o’r enw “Emmanuel” sy’n cael ei lladd gan filwr Wagner

Yn bresennol iawn yn Affrica, yn enwedig trwy ei sefydliad parafilwrol Wagner, mae Rwsia yn achub ar y cyfle i feirniadu gweithred Ffrainc ar gyfandir Affrica, er mwyn amddiffyn ei buddiannau yno. 

Cartŵn sydd ddim yn ddoniol. Fel yn y gorffennol, Rwsia, trwy ei grŵp Wagner, yn parhau â'i waith o bropaganda yn Affrica lle mae'n gwadu presenoldeb Ffrainc yn rheolaidd a'i gweithredu yn y fan a'r lle. 

Ychydig ddyddiau yn ôl, gyda chlip ar ffurf cartŵn oedd, o gymharu Ffrainc â llygoden fawr yn byw ar gefnau Affrica, Wagner, ac felly Rwsia, unwaith eto eisiau beirniadu Ffrainc. 

Yn y fideo hwn, gallwn felly weld dyn yn eistedd wrth fwrdd yn ei dŷ ac yn darllen y papur newydd, pan fydd llygoden fawr yn ymddangos yn sydyn yn cario'r faner las, wen, goch i ddwyn bwyd oddi arno. Ar yr un pryd, mae’r radio sy’n bresennol yn yr ystafell yn darlledu’r neges eironig hon: “Y Llygoden Fawr Emmanuel ydyw, ef yw eich ffrind, mae wedi dod i’ch helpu. Ni allwch wneud dim hebddo. Rydych chi ei angen. »

“Myth a ddyfeisiwyd yw gwladychiaeth”

Ychydig yn ddiweddarach yn y fideo, mae'r llygoden fawr "Emmanuel" yn dychwelyd, ond yn fwy y tro hwn. “Nid yw llygod mawr byth yn hedfan,” gallwn glywed ar y radio. I'r gwrthwyneb, dim ond yn dda y maent am i chi. Myth a ddyfeisiwyd yw gwladychiaeth. » 

I ddarllen hefyd:
Beth yw'r grŵp "Wagner", y "byddin gysgodol Putin" hwn sy'n bresennol yn yr Wcrain?

Yn olaf, pan ddaw'r anifail am y trydydd tro, mae'n galw ar yr Affricanaidd: “Fy nhŷ i yw e nawr, ewch allan”. Ond mae'r dyn yn darllen rhif yn y papur newydd sy'n caniatáu ffonio grŵp Wagner. A dyna pryd mae aelod o grŵp parafilwrol Rwsia yn cyrraedd gyda gordd ac yn lladd y llygoden fawr "Emmanuel"... 

Daw'r cartŵn i ben mewn hwyliau da, gyda'r milwr Rwsiaidd yn rhannu pryd o fwyd gydag Affricanwyr, a'r llygoden fawr yn cael ei hongian gerllaw. Yn olaf, mae delwedd sy'n gogoneddu grŵp Wagner yn cloi'r clip propaganda hwn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.midilibre.fr/2022/12/30/video-dans-un-clip-de-propagande-russe-la-france-est-comparee-a-un-rat-appele-emmanuel-que-tue-un-soldat-de-wagner-10896543.php


.