YN FYW - Marwolaeth Benedict XVI: mae esgobion Ffrainc yn cyfarch “diwinydd gwych”

YN FYW - Marwolaeth Benedict XVI: mae esgobion Ffrainc yn cyfarch “diwinydd gwych”

⇒ 11:50 a.m. [DOGFENNAETH] Y Pab Benedict XVI trwy ei destunau

Yn ystod ei esgoblyfr, ysgrifennodd y Pab Bened XVI nifer o lythyrau gwyddonol, anogaethau apostolaidd neu lythyrau apostolaidd ar ffurf motu proprio. Mae'r Dogfennaeth Gatholig yn cynnig darllen neu ail-ddarllen.

⇒ 11:45 a.m.: [YMATEBION] Mae Emmanuel Macron yn cyfarch ymdrechion Benedict XVI “dros fyd mwy brawdol”

“Mae fy meddyliau gyda Chatholigion Ffrainc a’r byd mewn profedigaeth” erbyn marwolaeth Benoit XVI, datgan y llywydd Ffrainc ar ei gyfrif Twitter. Amlygodd Emmanuel Macron bab hefyd "a weithiodd gydag enaid a deallusrwydd ar gyfer byd mwy brawdol".

⇒ 11:40 a.m. [ROME] Mae newyddiadurwyr o bob rhan o'r byd yn tyrru i Sgwâr San Pedr

Mae ein gohebydd arbennig yn Rhufain yn fyw o Sgwâr San Pedr, wedi'i lenwi â thwristiaid sy'n bresennol iawn yn Rhufain yr adeg hon o'r flwyddyn. Ychydig ohonyn nhw sydd wedi cymryd sylw o'r newyddion, tra bod camerâu o bob rhan o'r byd yn gosod o amgylch y sgwâr.

“Rwyf wedi fy ngorchfygu â thristwch mawr”, eglura Mirko, a ddaeth o Vicenza, dinas yng ngogledd yr Eidal, i dreulio ychydig ddyddiau gyda'i deulu gyda'i wraig Marta a'u dau blentyn, Lucca, 8, ac Alessandro, 12. “Roedd yn bab mawr, oherwydd fe oedd yr un a ddaeth ar ôl Ioan Paul II. Roedd ganddo rôl bwysig iawn i mi. Y bore yma, pan ddeffrodd, roedd Lucca wedi dweud wrthym ei fod yn argyhoeddedig bod y pab yn mynd i farw heddiw, roedd yn iawn. Mae'n ddiwrnod a fydd yn cael ei guddio mewn tristwch. »

⇒ 11:35 a.m.: [ALMAEN] Y Canghellor Olaf Scholz yn galaru am golli "ffigwr sylweddol" o'r Eglwys

Mae'r byd yn colli "ffigur sylweddol" yr Eglwys Gatholig ar ôl marwolaeth y cyn-Pab Bened XVI ddydd Sadwrn yn 95 oed, meddai Canghellor yr Almaen Olaf Scholz. “Fel pab yr Almaen, roedd Benedict XVI i lawer, ac nid yn unig yn y wlad hon, yn arweinydd eglwys arbennig”, meddai ar ei gyfrif Twitter, hefyd yn ei alw a "personoliaeth ymladd" ac “diwinydd deallus”.

⇒ 11:20 a.m.: [CEF] Mae esgobion Ffrainc yn cyfarch “diwinydd mawr” a phab “yn mynnu gwirionedd”

“Rydyn ni newydd ddysgu gyda thristwch mawr am farwolaeth y Pab Emeritws Benedict XVI”, yn gresynu bore Sadwrn yma y Cynhadledd Esgobion Ffrainc, yn cyhoeddi “ Offeren a dathliadau mewn esgobaethau a phlwyfi i ddiolch am yr hyn a ddygodd i’r Eglwys ac i’r byd, ac i eiriol drosto fel y mynnai. »

Felly mae'r CEF yn croesawu “diwinydd gwych”, dyn “Lluosog a dewr, yn mynnu gwirionedd, yn ffyddlon i Draddodiad ond yn rhydd o bob hiraeth”. “Roedd am wasanaethu undod yr Eglwys trwy ei seilio ar y gwirionedd mwyaf manwl gywir, mewn cysylltiadau eciwmenaidd ac yn ei agwedd at y grwpiau traddodiadol fel y’u gelwir yn yr Eglwys Gatholig. »

“Mae’r Ffrancwyr yn cofio’n emosiynol daith odidog Benedict XVI i Ffrainc yn 2008, i Baris ac i Lourdes, ar achlysur 150 mlynedd ers canlyn y Forwyn yn Lourdes”, parhau esgobion Ffrainc, sydd hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd araith Benoit XVI yng Ngholeg Bernardins ar gyfer y byd diwylliant.

⇒ 11:05 a.m. [MARWOLAETH BENEDICT XVI] Bydd corff y pab emeritws yn cael ei arddangos yn Basilica San Pedr

O ddydd Llun, Ionawr 2, bydd corff y Pab Emeritws Benedict XVI yn cael ei arddangos yn Basilica San Pedr, mae'r Fatican wedi cyhoeddi.

Dylai angladd y 265ain pab gael ei ddathlu gan ei olynydd Francis yn Rhufain, digwyddiad digynsail yn hanes yr Eglwys Gatholig y gallai degau o filoedd o bobl ei fynychu, gan gynnwys penaethiaid gwladwriaethau.

⇒ 10:45 am: [BENEDICT XVI] Mae Joseph Ratzinger wedi marw

Y pab emeritws Benedict, y gwnaeth ei ymwadiad yn 2013 syndod i'r byd i gyd, bu farw ddydd Sadwrn Rhagfyr 31 yn 95 oed yn y fynachlog yng ngerddi'r Fatican lle'r oedd wedi ymddeol.

"Mae'n ddrwg gen i gyhoeddi bod y Pab Emeritws, Bened XVI, wedi marw heddiw am 09:34 a.m., ym mynachlog Mater Ecclesiae, yn y Fatican", mewn datganiad i'r wasg cyhoeddodd cyfarwyddwr gwasanaeth y wasg y Sanctaidd, Matteo Bruni.

Roedd iechyd y diwinydd Almaenig wedi gwaethygu yn ystod y dyddiau diwethaf, ond roedd y Fatican wedi nodi ddydd Gwener bod ei gyflwr yn "sefydlog" a'i fod wedi cymryd rhan yn nathliad yr Offeren yn ei ystafell ddydd Iau.Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.la-croix.com/Religion/direct-mort-benoit-xvi-deces-pape-emerite-cardinal-ratzinger-vatican-rome-2022-12-31-1201248705


.