Gellid trin canser y pancreas gyda dull cyfuniad triphlyg 'cyffrous' - astudiaeth newydd

Gellid trin canser y pancreas gyda dull cyfuniad triphlyg 'cyffrous' - astudiaeth newydd

I Mr DePinho, roedd yn “galonogol”.

Ychwanegodd: “Mae’r rhain yn ganlyniadau calonogol, yn enwedig o ystyried y diffyg opsiynau imiwnotherapi effeithiol mewn canser pancreatig.

“Trwy dargedu sawl mecanwaith synergaidd sy’n amharu ar yr ymateb imiwn, gallwn roi cyfle i gelloedd T frwydro yn erbyn y tiwmorau hyn.

“Wrth gwrs, nid ydym eto wedi gweld sut mae’r cyfuniad hwn yn trosi i ddeiet sy’n glinigol ddiogel ac effeithiol, ac rydym yn annog ymchwilwyr eraill i adeiladu ar y canfyddiadau hyn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/health/1715497/pancreatic-cancer-treatment-triple-combination-new-study


.