Sut i Wneud Eich Eiddo'n Deniadol i Brynwyr: Y Pethau "Bychain" All "Wneud neu Dorri Bargen"

Sut i Wneud Eich Eiddo'n Deniadol i Brynwyr: Y Pethau "Bychain" All "Wneud neu Dorri Bargen"

Mae mis Ionawr wedi dod yn fwyfwy poblogaidd gyda Phrydeinwyr yn rhoi eu cartrefi ar y farchnad i'w gwerthu. Mae'n debyg y bydd gwerthwyr a roddodd eu cartrefi ar y farchnad ym mis Ionawr yn curo mewnlifiad y gwanwyn pan fydd miloedd yn tueddu i roi eu cartrefi ar y farchnad dai. Yn gynnar ym mis Ionawr, mae helwyr tai yn aml yn troi at yr eiddo pyrth o ysbrydoliaeth ar gyfer eu symudiad nesaf.

Yn y gwanwyn, gall y farchnad eiddo tiriog gael ei dominyddu gan gyflenwad a galw uchel, sy'n golygu bod eich cartref yn fwy tebygol o fynd ar goll yn y torfeydd.

Gyda hyn mewn golwg, mae Tom Cranenburgh, arbenigwr eiddo tiriog yn Cael cynnig rhannu yn unig gyda Express.co.uk sut i wneud eich eiddo yn fwy deniadol i brynwyr a chynyddu gwerth eich cartref.

Dywedodd Tom: “Mae yna lawer o bethau y gall gwerthwr eu gwneud i ddenu'r prynwr pwysig iawn hwnnw - ac ni ddylent dorri'r banc.

“Rwyf wedi mynychu miloedd o ymweliadau ac yn aml y pethau bach all wneud neu dorri bargen. Bydd asiant da yn rhoi arweiniad, ond byddwn yn awgrymu bod pob gwerthwr yn gweld eu cartref eu hunain cyn iddo ddod ar y farchnad hyd yn oed.

DARLLENWCH MWY: Mam yn trwsio anwedd a adawodd ffenestri 'fel parc dŵr' gyda £30

Tacluso gerddi blaen, ychwanegu potiau ar gyfer lliw ar unwaith a chuddio'ch caniau sbwriel.

Gwiriwch hefyd a yw'r ffenestri a'r fframiau'n lân ac a yw'r llenni a'r rhwydi mosgito yn edrych yn daclus ac yn lân.

Ychwanegodd Tom: “Dewch i mewn i'r tŷ. Beth ydych chi'n ei weld? Pentwr o sgidiau a gormod o gotiau crog? Rhowch nhw i ffwrdd. A oes goleuadau croesawgar yn y cyntedd? Ydy e'n arogli'n ffres hefyd?

“Cerddwch trwy'r eiddo cyfan a'i weld trwy lygaid y prynwr. Dileu unrhyw beth y credwch na fydd yn helpu.

Declutter

Mae hon yn ffordd hawdd a rhad ac am ddim o wneud eich cartref yn fwy deniadol a gallai hyd yn oed wneud rhywfaint o arian i chi os byddwch yn gwerthu unrhyw rai o'ch eiddo diangen.

Dywedodd Tom: “Does dim rhaid ei dynnu, ond fe ddylai fod yn lân, yn daclus ac yn rhydd o annibendod. Gosodwch yr ystafelloedd fel y cynlluniwyd i ddileu campfeydd cartref o ystafelloedd gwely a sothach o'r ystafell storio.

DARLLENWCH MWY: Plasty Sussex lle buont yn ffilmio sioe Netflix ar werth am £ 26,7 miliwn

“Os bydd potiau a sosbenni yn cael eu harddangos yn y gegin, bydd pobl yn cymryd yn ganiataol nad oes digon o le storio, felly rhowch nhw i gadw. »

Gwresogydd

Pan fydd prynwyr yn ymweld â'ch cartref, cadwch y gwres ymlaen yn isel i wneud eich eiddo'n groesawgar.

Agor a chau'r llenni ar gyfer ymweliadau dydd a nos i greu awyrgylch a gwneud yr eiddo'n fwy croesawgar.

Dylai gwerthwyr hefyd ystyried gwario £40 ar sgôr EPC i ddarganfod a ydynt yn agos at y band nesaf, h.y. D sydd bron yn C. ym meddyliau pobl.

Os yw'r sgôr yn agos at y band nesaf, gallai gwerthwyr wneud gwelliannau i'r cartref i sicrhau eu bod yn cyrraedd y band nesaf.

Yn aml bydd ychydig o fylbiau LED ac inswleiddio ychwanegol yn gwneud y tric.

Gwelliannau cartref

Esboniodd Tom: “Os gallwch chi, peintiwch rannau sy'n edrych yn flinedig, lliw gwyn sydd orau, at y rhan fwyaf o chwaeth. Gellir peintio hyd yn oed teils dyddiedig i wella'r gegin neu'r ystafell ymolchi.

“Gwnewch yn siŵr bod yr asiant yn tynnu lluniau gwych ac yn eu diweddaru'n rheolaidd - ni fydd ystafell fyw gyda choeden Nadolig yn helpu i werthu'r tŷ ym mis Chwefror ac mae'n nodi eich bod wedi bod yn ceisio ei werthu ers tro.

“Weliwch y plant – unwaith roedd gen i gleient a oedd yn cynnig Playstation i'w blant os oedden nhw'n cadw eu hystafelloedd yn daclus. Am rai cannoedd o bunnau cafodd bris gwych! »

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/life-style/property/1713485/how-to-make-property-appealing-to-buyers-exclusive


.