Gyrwyr y DU yn cael eu rhybuddio am ddirwyon enfawr am yrru car petrol neu ddisel yn Ffrainc

Gyrwyr y DU yn cael eu rhybuddio am ddirwyon enfawr am yrru car petrol neu ddisel yn Ffrainc

Mae'n bosibl y bydd llawer o yrwyr yn bwriadu mynd ar daith Flwyddyn Newydd yn ystod yr wythnosau nesaf wrth i anhrefn trafnidiaeth y DU effeithio ar feysydd awyr a rheilffyrdd. Efallai y bydd rhai Prydeinwyr yn achub ar y cyfle i yrru ar draws y Sianel ac anelu am france am wyliau, ond rhybuddion yn eu lle oherwydd gallai modurwyr gael eu hwynebu dirwyon gyrru enfawr.

Ym mis Ionawr 2017, cyflwynodd llywodraeth Ffrainc “Aer glân” sticeri fel gofyniad cyfreithiol mewn llawer o ddinasoedd mawr.

Mae vignette "Crit'Air" yn ei gwneud hi'n bosibl adnabod a hanfod neu diesel lefelau allyriadau cerbydau ac, mewn rhai achosion, cyfyngu ar fynediad i wella ansawdd aer.

Er eu bod fel arfer yn costio tua €5 (£4,43), gallent arbed hyd at €135 (£119,70) mewn dirwyon i yrwyr.

Nid yw ceir a gofrestrwyd cyn Ionawr 1997 a beiciau modur a sgwteri a gofrestrwyd cyn Mehefin 2000 yn gymwys ac ni ellir eu gyrru o gwbl lle mae cyfyngiadau'n berthnasol.

DARLLENWCH MWY: Newidiadau i’r gyfraith yrru i’w lansio yn 2023, gan gynnwys ehangu ULEZ

Bydd unrhyw un sy'n gyrru yn Toulouse hefyd yn cael eu heffeithio, gan na fydd ceir gyda sticeri Crit'Air 4 a 5 yn cael eu caniatáu ar y ffyrdd mwyach.

Bydd llond llaw o ddinasoedd hefyd yn cwblhau eu “cyfnod addysg”, sy’n golygu na fydd gyrwyr Strasbwrg sydd â sticer Crit’Air 5 bellach yn drugarog ac yn wynebu dirwyon.

Bydd vignette Crit'Air 4 yn cael ei wahardd yn Reims a bydd gyrwyr â vignettes 4 neu 5 yn Rouen yn dechrau wynebu dirwyon o Ionawr 1.

Bydd diweddariad mawr o'r gyfraith yn cael ei weithredu ym Mharis Fwyaf o 1 Gorffennaf, gyda gwaharddiad ar sticer Crit'Air 3 ym mharth yr A86.

DARLLENWCH MWY: Mae newidiadau treth car sydd ar ddod yn 'arwydd pryderus o'r hyn a allai ddigwydd i ni'

Mae gan Baris un o'r parthau aer glân llymaf yn Ffrainc, gyda swyddogion yn hyrwyddo rhaglen Crit'Air i leihau allyriadau niweidiol.

Mae dau fath gwahanol o barthau allyriadau isel yn Ffrainc, ac mae'r ddau ohonynt yn ei gwneud yn ofynnol i'r sticer gael ei osod ar ochr dde ffenestr flaen y car.

Gelwir y parth allyriadau isel parhaol yn ZCR ac mae'n cyfyngu mynediad i gerbydau penodol yn seiliedig ar y sticer, yn ôl yr RAC.

Mae'r Parth Wrth Gefn Allyriadau Isel Dros Dro, neu'r ZPA, yn bodoli ledled y wlad ac fe'i defnyddir yn nodweddiadol yn ystod tywydd arbennig neu bigau llygredd aer.

Mae gan bron i 30 o ddinasoedd yn Ffrainc ZPA, gan gynnwys Lille, Lyon, Marseille, Rennes a Toulouse.

Bydd ad-daliad tanwydd y llywodraeth - sy'n cael ei gymhwyso wrth y pwmp ac sy'n arwain at gostau is i fodurwyr sy'n ail-lenwi eu ceir - yn dod i ben ar Ragfyr 31.

Mae hyn yn golygu y bydd gyrwyr o fis Ionawr yn talu €5 ychwanegol (£4,43) i lenwi eu car dros y pris ym mis Rhagfyr, a €17,50 (£15,52) ychwanegol dros y pris cychwyn ym mis Tachwedd.

Fodd bynnag, mae'r llywodraeth yn cynnig grantiau gwerth €100 (£88,66) i fodurwyr sydd ag incwm is ac angen eu car ar gyfer gwaith.

Yn yr un modd, o Ionawr 1, bydd grant gwerth €100 (£88,66) ar gael i fodurwyr sy'n cofrestru gyda safleoedd rhannu ceir neu rannu reidiau, adroddodd The Local.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/life-style/cars/1715460/driving-laws-petrol-diesel-clean-air-fines-france-2023


.