Mae amseroedd aros ceir trydan yn gostwng 'yn sylweddol', ond mae awydd gyrwyr am gerbydau trydan yn lleihau

Mae amseroedd aros ceir trydan yn gostwng 'yn sylweddol', ond mae awydd gyrwyr am gerbydau trydan yn lleihau

Bydd cwsmeriaid sy'n dymuno gosod archeb ym mis Ionawr 2023 yn aros 28 wythnos ar gyfartaledd i ragweld eu harcheb newydd. cerbyd trydan. Er ei fod yn dal i fod yn gyfnod aros syfrdanol i rai, mae hwn yn ostyngiad sylweddol o 13,2% (o 35 wythnos) ers yr un cyfnod ym mis Hydref.

Dywed arbenigwyr diwydiant yn Electrifying.com fod amseroedd aros am geir trydan wedi plymio wrth i yrwyr atal pryniannau yng nghanol costau ynni cynyddol a phryderon cost byw.

Roedd y gostyngiad hwn yn y galw yn cyfateb i gynnydd graddol yn y cyflenwad wrth i gynhyrchiant wella ar ôl y pandemig a digwyddiadau byd-eang eraill.

Daw’r arwydd mwyaf arwyddocaol o hyn gan Tesla, a aeth o werthu pob car y gallai ei fewnforio i fod â channoedd o’i Fodelau 3 a Model Ys poblogaidd mewn stoc i’w danfon ar unwaith, rhai â gostyngiadau enfawr o dros £7.

Mae ceir eraill ag amseroedd aros byr yn cynnwys modelau Renault Zoe a Megane E-Tech, gyda rhai delwyr yn cynnig danfoniad mewn pedair wythnos yn unig.

DARLLENWCH MWY: Rhoddwyd rhybudd i yrwyr am gamgymeriad dadrewi syml

Mae llawer o'r modelau ceir trydan pen uwch wedi gweld eu hamseroedd aros yn gostwng ychydig, gan gynnwys y Polestar 2, Tesla Model 3 ac Y, a'r Porsche Taycan Saloon.

Mae gan gerbydau fel Hyundai IONIQ 6, Lexus UX300e, MG ZS EV a Porsche Taycan Cross-Turismo amseroedd aros o 12 mis.

Fel y nododd Ginny Buckley, dim ond tri EV sydd â phris cychwynnol o lai na £30 – yr MG000 am bris cychwynnol o £4, y Nissan Leaf ar £25 a’r MINI Electric ar £995.

Mae gan yr MG4 amser dosbarthu o bedwar mis, i fyny o chwe wythnos ym mis Hydref, tra bydd yn rhaid i yrwyr sydd am brynu'r Nissan Leaf a MINI Electric aros saith a thri mis yn y drefn honno.

Y cynnydd mwyaf mewn prisiau oedd y Fiat 500e, a welodd pris y fersiwn rataf yn codi o £19 i £995 – cynnydd o 30% ers hynny yn 645.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/cars/1715590/electric-cars-waiting-times-driver-warning


.