Camerŵn - Rhyddid y wasg mewn perygl: Gwarant arestio a gyhoeddwyd yn erbyn y newyddiadurwr Jean François Channon

Camerŵn - Rhyddid y wasg mewn perygl: Gwarant arestio a gyhoeddwyd yn erbyn y newyddiadurwr Jean François Channon

Mae ein cydweithiwr mewn trafferth gyda’r system gyfiawnder ar gyfer achos sy’n ei osod yn erbyn rhyw Cyrille Tchamba, dyn busnes ifanc Franco-Camerŵn. Mae'r Newyddiadurwr alltud Boris Bertolt, wedi lansio ar rwydweithiau cymdeithasol y rhybudd o'r warant arestio a gyhoeddwyd yn erbyn, Jean François Channon, DP y Messager dyddiol.

Mae Camerŵn yn dalaith dwyllodrus lle mae ynadon bandit yn rheoli'r glwydfan. Yr hyn a ddigwyddodd yn y llys yn yr achos rhwng cyfarwyddwr cyhoeddi'r Messager JEAN FRANÇOIS CHANNON a'r sgamiwr Gides Kenda Mbatchou a gymerodd 50 miliwn FCFA gan Cyrille Tchamba, dyn busnes ifanc Franco-Camerŵn yn ddewiniaeth. Roedd y Messenger wedi trin y pwnc yn broffesiynol. Cyfeiriodd Gides Kenda Mbatchou yn lle dyfynnu DP Le Messager at Jean François Channon fel cynorthwyydd mewn difenwi. Bydd yr achos yn mynd i'r llys ar ôl ymchwiliad fel y'i gelwir gan y gendarmerie lle na symudodd yr achwynydd hyd yn oed. Felly nid oedd hyd yn oed gwrthdaro. Mae'r plaintiff ei hun yn byw ynghudd yn y Dwyrain Canol ac o dan ddylanwad sawl cwyn am dwyll. Yn y Llys, gohiriwyd yr achos i Dachwedd 24, 2022. Ar gyfer ymddangosiad y dioddefwr. Ar Dachwedd 23, 2022 mae'r erlynydd yn nodi bod yr achos wedi'i ohirio tan 30 Tachwedd, 2022. Mae'r cyfreithwyr mewn seminarau. Yna ar Ragfyr 28, 2022. Bob amser ar gyfer ymddangosiad y dioddefwr, hynny yw Gides Kenda Mbatchou. Mae Jean François CHANNON yn mynd i’r Llys ddoe ac yn dysgu bod y dyfarniad wedi’i ddatgan gan farnwr ar Ragfyr 14, 2022. Ni chafodd wybod am y gwrandawiad hyd yn oed. Bryd hynny roedd wedi dioddef strôc. Ni chlywyd Jean François CHANNON hyd yn oed gan y beirniaid. Rhaid iddo dalu'r swm o 580 mil FCFA. Cyhoeddwyd gwarant arestio ar Ragfyr 22, 2022 yn erbyn Denwo Channon Jean François. I dalu'r swm hwn. Gofynnir felly am DP y Messenger. Peidiwch byth â dweud eich bod eisoes wedi gweld popeth mewn bywyd os nad ydych wedi ymweld â Camerŵn. Felly mae'r Weriniaeth Am unrhyw wybodaeth gyfrinachol yr hoffech ei gwneud yn gyhoeddus.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://237actu.com/cameroun-liberte-de-la-presse-en-danger-un-mandat-d-arret-emis-contre-le-journaliste-jean-francois-channon


.