Rhybudd Band Eang Brys! Gwiriwch eich llwybrydd Wi-Fi a'i ddiweddaru nawr

Rhybudd Band Eang Brys! Gwiriwch eich llwybrydd Wi-Fi a'i ddiweddaru nawr

Dylai unrhyw un sydd â band eang gartref wirio eu llwybrydd Wi-Fi heddiw oherwydd gallai fod â nam difrifol y mae angen ei drwsio ar frys. Mae Netgear, sy'n gwneud rhai o ddyfeisiau rhyngrwyd mwyaf poblogaidd y byd, wedi cyhoeddi rhybudd brys ar ôl darganfod bregusrwydd diogelwch gorlif byffer difrifol.

Er na ddatgelodd Netgear fanylion penodol am yr hyn y mae'r diffyg hwn yn ei olygu i ddefnyddwyr, dywedodd y cwmni ei fod yn argymell yn gryf bod perchnogion yn lawrlwytho'r firmware diweddaraf cyn gynted â phosibl.

Gall gwendidau diogelwch gorlif byffer achosi amrywiaeth o broblemau, gan gynnwys toriadau llwybrydd cyson a chaniatáu i hacwyr osgoi caniatâd diogelwch llym a chael mynediad at ddata personol.

Mae hon yn broblem ddifrifol, a dyna pam roedd Netgear yn gyflym i ryddhau ateb mor gyflym.

Dyma restr lawn o'r llwybryddion Netgear y mae'r nam yn effeithio arnynt ac enw'r firmware sy'n datrys y broblem.

DYFEISIAU NETGEAR SYDD ANGEN EU DIWEDDARU

• RAX40 cywiro yn fersiwn firmware 1.0.2.60

• RAX35 cywiro yn fersiwn firmware 1.0.2.60

• R6400v2 cywiro yn fersiwn firmware 1.0.4.122

• R6700v3 cywiro yn fersiwn firmware 1.0.4.122

• R6900P sefydlog yn fersiwn firmware 1.3.3.152

• R7000P sefydlog yn fersiwn firmware 1.3.3.152

• R7000 sefydlog yn fersiwn firmware 1.0.11.136

• R7960P sefydlog yn fersiwn firmware 1.4.4.94

• R8000P sefydlog yn fersiwn firmware 1.4.4.94

Os oes gennych chi un o'r dyfeisiau hyn gartref, mae'n hanfodol nawr sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru'n llawn gyda'r feddalwedd ddiweddaraf.

Dyma sut i gael diweddariadau ar y ddyfais.

• Ymgynghorwch â Chymorth NETGEAR.

• Dechreuwch deipio rhif eich model yn y blwch chwilio, yna dewiswch eich model o'r gwymplen pan fydd yn ymddangos.

• Os na welwch gwymplen, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi eich rhif model yn gywir neu dewiswch gategori cynnyrch i ddod o hyd i'ch model cynnyrch.

• Cliciwch Lawrlwythiadau.

• O dan Fersiynau Cyfredol, dewiswch y llwytho i lawr y mae ei deitl yn dechrau gyda Fersiwn Firmware.

• Cliciwch Download.

• Dilynwch y cyfarwyddiadau yn llawlyfr defnyddiwr eich cynnyrch, nodiadau rhyddhau firmware, neu dudalen cymorth cynnyrch i osod firmware newydd.

Mae'r rhybudd hwn yn atgof da i beidio â diffodd eich llwybrydd pan fyddwch chi'n mynd i'r gwely am y noson.

Oriau cynnar y bore yw pan fydd llawer o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn rhyddhau diweddariadau hanfodol ar gyfer eu dyfeisiau ac os nad yw pethau ar y llwybrydd, ni fyddant yn cael eu huwchraddio.

Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd (ISPs) mwyaf y DU, gan gynnwys BT a Sky, yn argymell gadael eu hoffer Wi-Fi 24 awr y dydd, 24 diwrnod y flwyddyn.

Wrth esbonio mwy am y problemau gyda llwybryddion band eang a pham ei bod yn syniad da eu cadw ymlaen, dywedodd Aman Bhatti, Cyfarwyddwr Cynigion, Sky Broadband, wrth Express.co.uk: “Rydyn ni'n gwybod bod ein llwybryddion yn cael eu rhoi ymlaen trwy'r dydd - boed. ar alwadau fideo, ffrydio'r sioe ddiweddaraf neu chwarae gemau ar-lein. Dyna pam mae ein llwybryddion yn rhedeg diweddariadau firmware dros nos, er mwyn osgoi amser segur diangen yn ystod y dydd.

“Gall diffodd eich llwybrydd dros nos effeithio ar ddiweddariadau meddalwedd awtomatig ac optimeiddio, a all effeithio ar eich perfformiad band eang cyffredinol, cyflymder a sefydlogrwydd. »

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1715154/Broadband-warning-Netgear-router-issue-update-security-fix


.