Y "Tiramisouk", tiramisu gyda blasau'r souk, gan Abdel Alaoui, Jeune Afrique


Y "Tiramisouk", tiramisu gyda blasau'r souk, gan Abdel Alaoui

Ryseitiau COgydd (4/5) – "Pan wnes i ymgolli yn nhraddodiadau'r Nadolig, roedd yn fwy i drachwant nag i'r ddefod grefyddol", cyfaddefa Abdel Alaoui, crëwr y gyfres yn ddigrif. ffreutur Moroco Emma, ym Mharis, sydd newydd agor cangen yn y Food Society Montparnasse.

Cyn bod yn ben ar deulu cymysg, ni ddathlodd y cogydd, a aned mewn cegin ym Moroco, y gwyliau Cristnogol hwn. “Nawr mae gennym ni galendr Adfent, mae gennym ni bryd o fwyd mawr ar noson y 24ain, rydyn ni’n chwarae’r gêm, yn enwedig ar gyfer ochr y Nadolig! “, yn gyforiog o'r un sydd hefyd yn golofnydd ar radio Europe 1.

Dim eglwys, ond dim bwyd Nadolig traddodiadol chwaith, castan, eog, twrci a tutti quanti. Iddo ef, nid oes angen i'r pryd hwn fod yn fwy eithriadol nag unrhyw un arall: "Bob penwythnos, rydyn ni'n dod at ein gilydd fel teulu o amgylch byrddau mawr... Gyda ni, mae'n Nadolig bob dydd, a dweud y gwir ! mae'n cellwair, gan droi tudalennau ei lyfr coginio diweddaraf, Choukran, bwyd Moroco heddiw (gol. Marabout, 272 p., 25 ewro). Llyfr y mae'n tynnu syniad ohono ar gyfer rysáit gwyliau i'w rannu â darllenwyr Jeune Afrique : a "Tiramisouk", yn yr un ysbryd â'i chacen gaws enwog o flodau oren. Bydd y hyfrydwch Eidalaidd a ail-weithiodd gyda saws Moroco hefyd yn cael ei weini'n fuan, yn ei gyfeiriad ym Mharis yn y dyfodol, o'r enw Choukran, fel y llyfr. Mae'r agoriad wedi'i drefnu ar gyfer gwanwyn 2023, yn y XNUMXfed arrondissement.

 

Rysáit (ar gyfer 6 o bobl) :


Paratoi: 30 munud – Lefel: hawdd iawn

 

Cynhwysion:

300 gr o mascarpone

1 litr o hufen hylif (30% braster)

Wyau 2

150 gr o sucre en poudre

50 cl o goffi poeth

10 cl o ddŵr blodau oren

20 bisgedi pinc (Reims) neu 20 corn gazelle crymbl

100 gr o amlou (taeniad Moroco)

Powdwr Coco

200g o almonau wedi'u hollti

 

Rysáit:

1/ Paratowch eich hufen mewn dau gam:

Gwahanwch eich wyau, gan gadw'r melynwy ar un ochr a'r gwyn ar yr ochr arall. Yna, blanchwch y siwgr gyda'r melynwy mewn cynhwysydd, cyn ychwanegu'r mascarpone i'r cymysgedd hwn. Daliwch ati i gymysgu. Nesaf, ewch i fyny les gwynnwy chwisgo. Yna, plygwch nhw'n ysgafn i'r cymysgedd melynwy, siwgr a mascarpone.

2/ Cyfansoddwch eich “tiramisouk” fesul lloriau:

Paratowch goffi poeth, arllwyswch ef i bowlen ac ychwanegwch y dŵr blodau oren. Trochwch y bisgedi yn y cymysgedd cyn eu gosod ar waelod dysgl. Gwnewch haenen gyntaf o fisgedi i leinio gwaelod y cynhwysydd, yna gorchuddiwch trwy wasgaru hanner yr amlou ar ei ben. Arllwyswch hanner y cymysgedd mascarpone ac wy i'w orchuddio eto.

Ailadroddwch y llawdriniaeth hon i wneud llawr newydd. Gorchuddiwch eto gyda bisgedi wedi'u socian mewn coffi, a gorchuddiwch eto gyda gweddill yr amlou yn gyntaf cyn ychwanegu gweddill y paratoad mascarpone.

3/ Rhowch o'r neilltu ac ychwanegwch y cyffyrddiad terfynol.

Yn olaf, ysgeintiwch y ddysgl gyda phowdr coco a'i roi yn yr oergell am o leiaf dair awr cyn ei weini. Gallwch hefyd ddewis ychwanegu'r coco ar y funud olaf. Ar adeg y blasu, arllwyswch yr almonau wedi'u malu fel cyffyrddiad olaf. Yalla !

Yng nghegin Abdel Alaoui, mae cyfuniad o fwydydd - Ffrangeg, Moroco, Eidaleg ac eraill - yn gyffredin. Eleni, roedd eisiau brathu i bwdin sy'n "cofio arogl y souk ar unwaith", wedi'i droelli â phast o almonau, mêl ac argan, yr amlou. “Y ffordd honno, rydyn ni'n teithio dim ond trwy ei flasu”, i gloi le arweinydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1398363/culture/le-tiramisouk-tiramisu-aux-parfums-du-souk-dabdel-alaoui/


.