Ffrainc. Yn briod, maen nhw'n marw yr un diwrnod fwy na 500 km oddi wrth ei gilydd

Ffrainc. Yn briod, maen nhw'n marw yr un diwrnod fwy na 500 km oddi wrth ei gilydd

Ar ôl deugain mlynedd o fyw gyda'i gilydd, pan oedd digwyddiadau diweddar wedi eu gwahanu'n ddaearyddol, bu farw Annie ac André Monnier ar yr un diwrnod, mwy na 500 km oddi wrth ei gilydd, yn ôl ein cydweithwyr o Cynnydd.

Mae hwn yn ddigwyddiad hynod o brin.

Roedd y cwpl wedi bod yn briod ers 1986, yn byw yn Abergement-la-Ronce (Jura), ac nid oedd erioed wedi gwahanu, tan fis Medi 2022.

cyswllt anweledig

Roedd Annie yn sâl iawn, ac aeth ei merch Nathalie, nyrs yn Montpellier, â hi gyda hi i'r Hérault, i'w dilyn gan feddygon newydd.

Arhosodd André yn y Jura, ond gwaethygodd ei gyflwr iechyd a bu yn yr ysbyty ar Ragfyr 8, yn Dôle (Jura).

Ar Ragfyr 11, tua 10 a.m., bu farw Annie Monnier yn Montpellier. Mae ei gŵr yn anymwybodol, ni fydd yn gwybod. Bu farw yn ei dro, yr un diwrnod, tua 15 p.m. yn Dôle. 

Cyd-ddigwyddiad? Mae eu hanwyliaid yn hytrach yn ennyn cwlwm anweledig rhwng y ddwy briodferch a'r priodfab.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/12/30/maries-ils-meurent-le-meme-jour-a-plus-de-500-km-d-ecart


.