Elizabeth II: "Cymrawd llawen", hanesyn doniol cyn-weithiwr y frenhines

Elizabeth II: "Cymrawd llawen", hanesyn doniol cyn-weithiwr y frenhines

Mae Elizabeth II yn frenhines sy'n cael ei charu a'i hedmygu gan y Prydeinwyr. Roedd Brenhines Lloegr yn adnabyddus am ei gafael, ond hefyd am ei synnwyr digrifwch. Mae cyn-weithiwr wedi rhannu hanesyn doniol am y frenhines.

  • Roedd Elisabeth II o Loegr bob amser yn hamddenol a hwyliog, yn ôl cyn bostfeistr yn y palas.
  • Mae Mick Delaney yn llawn canmoliaeth i'r diweddar Frenhines Elizabeth II o Loegr a'r Tywysog Philip.
  • Roedd Elizabeth II wedi rhoi benthyg ei hun i gêm annhegond yn hynod o hwyl gyda Delaney.

Mick Delaney a gweithio yn y post brenhinol o 16 oed, efe a ymddiriedodd i'rDrych Gwyddeligadroddiadau Y drych yn sôn yn ei erthygl ar 6 Rhagfyr, 2022 bod Mick Delaney wedi adrodd yn annwyl sut Y Frenhines Elizabetha'r Tywysog Philip hefyd o ran hynny, oedd " mor normal mewn sawl ffordd“. Bu Mr. Delaney yn gweithio ym Mhalas Buckingham am 19 mlynedd ac mae ganddo atgofion melys ohono. " Nid oes gen i nid un gair negyddol i'w ddweud ar y Frenhines neu'r Tywysog Philip“, Cyfaddefodd.

Eglurodd sut oedd Brenhines Elizabeth II Lloegr gweithiwr go iawn a faint oedd hi yn fanwl iawn ym mhopeth a wnaeth“. Rhannodd Delaney hefyd y gallai'r diweddar frenhines gofio'r wynebau y cyfarfu â hwy flynyddoedd yn ddiweddarach. " Gallai ddarllen ystafell mewn eiliadau a byddai'n ymchwilio i bawb gallu siarad â nhw yn rhugl. crybwyll Mick Delaney. “Pe bai hi’n cwrdd â chi mewn dwy flynedd, byddai’n gofyn ichi am eich teulu. Roedd hi byth yn ymddangos i anghofio“, cofiodd.

Elizabeth II: roedd Brenhines Lloegr yn frenhines "doniol iawn".

Dywedodd Mick Delaney wrth anecdot fod y Frenhines Elizabeth wedi mynd ag ef « slap » gyda llwy. Roedd Delaney ar y pryd yn nhŷ gwledig Dug Westminster. Roedd yr holl staff i lawr y grisiau yn ceisio gwneud hynny cael te a sgwrs. Dechreuodd plismon o'r Frenhines ddweud wrthyn nhw am gêm roedd Ei Mawrhydi'n arfer ei chwarae. " Eich Mawrhydi, a ydych yn cofio hyn gêm gyda'r llwy ? atebodd Elizabeth II " oui a gofynnodd a oedd y plismon eisiaumae hi'n chwarae'r gêm llwy gyda'r postmon.

Brenhines Elisabeth II o Loegr wedyn eistedd ar gadair a phasiodd Mr. Delaney ar ei ol i taro ei ben gyda'r llwy a roddes efe yn ei enau. " Yna fy nhro i oedd hi. Cerddodd o'm cwmpas a dweud wrthyf taro ar y pen gyda'r llwy a ddaliodd yn ei llaw“, meddai. Dechreuodd pawb yn yr ystafell chwerthin. Roedd Mick Delaney wedi sylweddoli ar ôl ychydig eiliadau ei fod yn " yn y broses o cael ei slapio â llwy gan y frenhines".


.