Sgrinio teithwyr o Tsieina: pam mae Ffrainc yn gohirio ar hyn o bryd? 

Sgrinio teithwyr o Tsieina: pam mae Ffrainc yn gohirio ar hyn o bryd? 

Si Mae Emmanuel Macron wedi gofyn i'r llywodraeth astudio "mesurau priodol i amddiffyn y Ffrancwyr", mae eisiau iddo gael ei wneud “ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd”. Cyn iddo, roedd y Weinyddiaeth Iechyd hefyd wedi dweud ei fod “yn barod i astudio’r holl fesurau defnyddiol y gellid eu gweithredu”ond "ar y cyd â phartneriaid Ewropeaidd Ffrainc". Ar ddiwedd y dydd ddydd Iau, dywedodd swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol â gofal Ewrop nad oedd fawr o siawns y byddai Ffrainc yn cymryd mesurau cenedlaethol yn unig; awydd y llywodraeth yw peidio â mynd ar ei phen ei hun ac aros am gydgysylltu ar lefel Ewropeaidd.  

Yn gyntaf oherwydd dim ond ymateb cydgysylltiedig o fewn yr Undeb Ewropeaidd a allai fod yn effeithiol? Dyma farn llawer o arbenigwyr. Dydd Iau ar Radio Classique, llywydd y Pwyllgor ar gyfer monitro a rhagweld risgiau iechyd (Covars) Tynnodd Brigitte Autran sylw at hynny "Nid yw sgrinio ffiniau erioed wedi atal firws rhag mynd i mewn" mewn tiriogaeth a byddai mesur o'r fath ond yn gwneud synnwyr ar raddfa Ewropeaidd. 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.tf1info.fr/politique/video-covid-19-coronavirus-depistage-des-voyageurs-venant-de-chine-pourquoi-la-france-tergiverse-t-elle-pour-le-moment-2243439.html


.