Bywyd tawel Lee Mack yn Surrey swynol lle mae pris tŷ ar gyfartaledd yn £993

Bywyd tawel Lee Mack yn Surrey swynol lle mae pris tŷ ar gyfartaledd yn £993

Wedi'i eni uwchben tafarn yn Southport, Swydd Gaerhirfryn, ym 1968, enw iawn Lee Mack yw Lee Gordon McKillop. Mae'r dyn 54 oed yn fwyaf adnabyddus am ysgrifennu a serennu yn ei daro Bbc sitcom, ddim yn dod allan. Roedd y comic digywilydd hefyd yn ymddangos yn y fersiwn radio wreiddiol o The Mighty Boosh ac roedd ganddo ei sioe ei hun ar BBC Radio 2 o'r enw The Lee Mack Show. Mae Lee yn byw yn Surrey gyda'i wraig, Tara McKillop, a briododd yn 2005 mewn seremoni breifat, a'u tri phlentyn.

Mae’r digrifwr a’i deulu ar hyn o bryd yn byw yn ochr Surrey o Hampton Court, East Molesey, yn ôl cyfweliad blaenorol a roddodd i The Guardian.

Dwyrain Molesey yw lle mae Afonydd Mole a Thames yn cwrdd. Fe'i lleolir gyferbyn â Phalas godidog Hampton Court, sy'n gartref i 500 mlynedd o hanes brenhinol o Harri VIII i Siôr II.

Dim ond 20km o ganol Llundain, mae East Molesey yn ei gyflwyno ei hun fel lleoliad delfrydol ar gyfer y rhai sydd angen bod yn agos at ganol Llundain, ond sydd angen dihangfa o brysurdeb bywyd y ddinas.

Mae'r ardal yn cael ei gwasanaethu'n dda ar gyfer teithio cyflym i holl siopau, diwylliant ac adloniant Kingston a chysylltiadau rhagorol â chanol Llundain. Mae popeth sydd ei angen arnoch yn agos, gan gynnwys archfarchnadoedd a siopau annibynnol yn yr ardal.

DARLLENWCH MWY: Bywyd Tawel Jimmy Page mewn Cymdogaeth Foethus, Fel Pentref yn Llundain

Mae yna lawer o blastai Fictoraidd ac Edwardaidd mawr a thrawiadol, yn ogystal â filas a bythynnod llai yn Ardal Gadwraeth Tref Molesey Kent o amgylch Palace Road a Kent Road, ac yn Ardal Gadwraeth Hen Bentref Molesey i'r de o Walton Road.

Fodd bynnag, mae cartrefi teuluol mawr yn yr ardaloedd hyn yn dechrau ar tua £1,25m. Mae hyd yn oed pris eiddo cyfartalog yn Nwyrain Molesey yn sylweddol uwch na phris eiddo cyfartalog yn y DU.

Yn ôl Rightmove, roedd gan eiddo yn Nwyrain Molesey bris cyfartalog cyffredinol o £993 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae mwyafrif y gwerthiannau yn Nwyrain Molesey dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod ar gyfer eiddo unigol, gan werthu am bris cyfartalog o £1. Gwerthwyd eiddo pâr am £572 ar gyfartaledd, fflatiau am £238.

DARLLENWCH MWY: Bywyd tawel Noddy Holder gyda'i wraig Suzan ym mhentref delfrydol Swydd Gaer

Mae prisiau gwerthu cyffredinol yn Nwyrain Molesey dros y flwyddyn ddiwethaf i fyny 15% ar y flwyddyn flaenorol a 22% ar uchafbwynt 2019 o £816.

Yr eiddo drutaf a restrir ar Rightmove yn y ddinas hon ar hyn o bryd yw tŷ sengl pum ystafell wely, gyda phris dangosol o £3.

Yn ôl y rhestriad, mae'r eiddo'n gartref "hardd a chwaethus, ond modern", gyda phentref Hampton Court dim ond 0,3 milltir i ffwrdd.

Mae'r eiddo'n eistedd ar Palace Road, ffordd fawreddog â choed ar ei hyd, yn agos at Balas Hampton Court, ac mae'n un o ffyrdd mwyaf dymunol East Molesey.

Yr eiddo rhataf ar hyn o bryd yw tŷ un ystafell wely newydd ar werth gyda phris dangosol o £ 399, wedi'i leoli taith gerdded fer o Hampton Court.

I'r rhai sy'n chwilio am rywle mwy fforddiadwy na Dwyrain Molesey, ond yn dal i fod mewn rhan wledig o'r dref, mae Ottershaw yn opsiwn da.

Roedd gan eiddo yn Ottershaw bris cyfartalog cyffredinol o £572 dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae mwyafrif y gwerthiannau yn Ottershaw dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod ar gyfer eiddo unigol, gan werthu am bris cyfartalog o £012.

Gwerthodd eiddo pâr am £521 ar gyfartaledd, eiddo pâr am £633. Ar y cyfan, mae prisiau gwerthu Ottershaw dros y flwyddyn ddiwethaf i fyny 512% ar y flwyddyn flaenorol ac 466% ar uchafbwynt 7, sef £13.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/life-style/property/1714905/lee-mack-home-property-east-molesey-surrey-house-prices


.