beth mae Emmanuel Macron yn chwilio amdano ar y byd rhyngwladol?

beth mae Emmanuel Macron yn chwilio amdano ar y byd rhyngwladol?

Wedi ei bostio ar:

Ers ei ail-ethol, mae Emmanuel Macron wedi bod yn orfywiog ar y maes rhyngwladol. Gyda'r rhyfel yn yr Wcrain, mae arlywydd Ffrainc wedi gwisgo dillad uwch-ddiplom nag erioed. Mae'n lluosogi ei deithiau dramor a hyd yn oed yn neilltuo am y tro cyntaf cyfweliad teledu i faterion rhyngwladol yn unig. Rhwng gweithredu a delwedd, beth mae Emmanuel Macron yn chwilio amdano ar y byd rhyngwladol ar gyfer ei ail dymor?

Mae Emmanuel Macron eisiau bod ym mhobman yn gyntaf. Os mai dim ond yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae wedi lluosi a theithio i bedwar ban y blaned. Cyplysu ei ymweliad â'r milwyr ar y cludwr awyrennau Charles de Gaulle cyn y Nadolig ag a taith i'r Iorddonen a chyn hyny yr oedd wedi teithio i Indonesia ar gyfer y G20, yng Ngwlad Thai ar gyfer y uwchgynhadledd APEC, yn yr Aifft am COP 27, yn Tunisia ar gyfer y copa o'r Francophonie, i'r Unol Daleithiau ar ymweliad gwladol i Gwahoddiad Joe Biden.

Ac yn ystod y daith hon, cymerodd y bwlimia hwn o deithiau: “ Rwy'n ystyried bod yn rhaid i arlywydd Ffrainc fynd i'r G20, rhaid iddo wneud uwchgynadleddau rhanbarthol mawr, rhaid iddo hefyd gario llais [Ffrainc] ac o ran yr Unol Daleithiau, rydym yn cael ein cynnig i fod yn ymweliad gwladwriaethol cyntaf y weinyddiaeth hon, I. meddwl ei fod yn arwydd digon cryf i ni fod yn drefnus ac i allu parhau â'r gwaith y mae'n rhaid i ni ei wneud gartref a bod yno. "

« Gorfuddsoddi yn y maes rhyngwladol »

« Mae popeth yn gysylltiedig “, Mae Emmanuel Macron yn aml yn ailadrodd i egluro ei fod yn gwasanaethu buddiannau Ffrainc pan fydd dramor. Ac i glywed y gwyddonydd gwleidyddol Benjamin Morel, darlithydd ym Mhrifysgol Paris 2, mae hyn hefyd yn gwasanaethu buddiannau'r arlywydd: “ Mae llwyddo i fanteisio ar yr hyn y mae'n ei wneud yn rhyngwladol bob amser yn beth sydd ei eisiau. Ac mae'n wir, yn ystod ail dymor, pan nad ydych chi'n cynrychioli'ch hun, mae llawer mwy o gyfle i gyfathrebu ar y pynciau hyn. Ar ben hynny, pan nad yw'r hinsawdd fewnol yn eithriadol o dda i chi, mae o fudd i chi orfuddsoddi yn y maes rhyngwladol o safbwynt cyfathrebu gwleidyddol. »

Ond byddwch yn ofalus, i glywed Hubert Védrine, a oedd yn Weinidog Materion Tramor François Mitterrand, nid yn unig y mae gan ail dymor fanteision: " Pan fydd llywydd yn cael ei ail-ethol, mae'r byd i gyd yn gwybod na fydd yn cael ei ail-ethol eto. Mae'r edrychiad yn newid. Felly mae'n rhoi rhyddid, ond gall leihau dylanwad, mae'n gleddyf ag ymyl dwbl. »

« Llywydd sy'n cymryd risgiau »

Sut mae Emmanuel Macron yn cynnal ei bolisi rhyngwladol? Ym mharhad ei ragflaenwyr, mae Emmanuel Macron yn arddangos yr uchelgais i amddiffyn y prif egwyddorion, gwerthoedd Ffrainc, ond yn ychwanegu ei gyffyrddiad penodol, mae'n aml yn ceisio chwarae cerdyn cysylltiadau personol gyda'r arweinwyr. Mae ganddo fe gwneud â donald trump yn arbennig, heb ganlyniadau gwych mewn mannau eraill.

► I wrando hefyd: Le Monde en Cwestiynau - Rhwng Paris a Washington, perthynas unigryw?

Mae hefyd yn gosod ei hun fel dyn y cyfryngu sydd bob amser yn gadael y drws yn agored i ddeialog mewn argyfyngau. Ac mae cadeirydd Pwyllgor Materion Tramor y Cynulliad Cenedlaethol, y Modem, Jean-Louis Bourlanges, yn tynnu sylw at ddwy nodwedd sydd i gyd yn Macronaidd: ymrwymiad ac optimistiaeth: " Mae'n arlywydd sy'n cymryd risgiau, weithiau gormod. Gyda Putin, ni chawsom y canlyniadau y gobeithiwyd amdanynt, ni wnaethom atal y rhyfel. Serch hynny, yn ôl iddo, roedd yn werth ceisio hyd yn oed os nad oedd yn llwyddo. Mae'n rhywun sy'n credu y bydd yn gweithio, mae yna awydd hwn i roi dimensiwn cadarnhaol, dimensiwn gobaith. »

Mae’r dirprwy sosialaidd Guillaume Garot yn gresynu bod hyn yn arwain yr arlywydd i ddewis llwybr unigol yn rhy aml: “ Cawn weithiau y teimlad o bolisi tramor o Ffrainc a gyflawnir yn ol ei greddfau ei hun ac felly fe all roddi y teimlad o lwybr trahaus. Edrychwch ar yr hyn sydd wedi'i wneud vis-à-vis Rwsia, mae yna fath o fynd ar ei ben ei hun. Ni allwn fod yn Ffrainc yn unig. "

« Adleoli o fewn Ewrop »

Beth yw heriau Emmanuel Macron ar y lefel ryngwladol am y blynyddoedd i ddod? Mae yna faterion tymor byr a thymor hir, dyma mae Hubert Védrine yn ei esbonio: “ Y cwestiwn uniongyrchol yw cefnogaeth i Wcráin, na all Putin byth ennill yn yr Wcrain, a gwrthwynebiad Ewropeaid ar fater prinder, chwyddiant, ac ati. Ac yno, mae hynny'n dod â ni'n ôl at gwestiwn arall i'r arlywydd yn y blynyddoedd 2023-24, sef sut i ail-leoli ei hun o fewn Ewrop, o fewn yr Undeb mewn perthynas â'r Almaen sy'n haeru'n fwyfwy clir, heb farneisio, ei llinell Almaenig. . »

Rhoi ysgogiad newydd i’r Undeb Ewropeaidd oedd uchelgais Emmanuel Macron yn 2017. Mae aduno Ewrop, gan ei wneud yn sofran yn parhau i fod yn fater o flaenoriaeth i’w weithredu rhyngwladol ac efallai’r ffordd i adael argraffnod ar ddiwedd ei ddau dymor.

► Darllenwch hefyd: Mae Ffrainc yn gadael y Cytundeb Siarter Ynni a ystyrir yn rhy ffafriol i danwydd ffosil

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.rfi.fr/fr/france/20221230-france-que-cherche-emmanuel-macron-sur-la-sc%C3%A8ne-internationale


.